Pořadatel veletrhu EMO, Svaz německých výrobců obráběcích strojů VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken), zve k účasti české firmy a je přesvědčen, že tento přední veletrh může významně přispět k pokroku průmyslu v České republice.

Je ekologie, ochrana životního prostředí a udržitelnost na překážku další automatizace průmyslu? Nebo moderní automatizační prostředky a robotizace naopak pomáhají vylepšit výrobu a služby tak, že samy o sobě současně zajistí prosperitu a kvalitní přírodní a životní podmínky? Zkusme se na to podívat z různých směrů.

Systém řízení budov (BMS) umožní optimalizovat spotřebu energie v památce, která je světovým kulturním dědictvím a mistrovským dílem středověkého umění, a zároveň přinese do katedrály inovace 21. století.

Léto plné workshopů, školení, webinářů, designových soutěží a rozdávání produktů element14 bude zaměřeno na oblast zelených technologií.

CDX: sběr, udržování a analýza materiálových dat na všech úrovních

Společnost HP oznámila spuštění nového systému Compliance Data Exchange (CDX), který umožňuje firmám z nejrůznějších oborů, zabývajících se např. výrobou lodí, letadel či elektroniky, odstranit nebezpečné látky z jejich produktů a usnadnit jejich pozdější recyklaci.

Stejnosměrné a zelené technologie dostaly zelenou. V Čechách vyroste inkubátor

Společnost ABB společně s Evropskou unií investuje do založení technologického parku v České republice. Cílem projektu je vývoj a komercializace technologií, využívajících stejnosměrný proud, včetně dalších, které mají potenciál snížit náklady na energii spolu s emisemi uhlíku.

Strojírenský veletrh: klíčová témata průmyslu v čele s automatizací

Od 7. do 11. října 2013 se na brněnském výstavišti uskuteční již 55. mezinárodní strojírenský veletrh. Pořadatelé očekávají 1 500 vystavujících firem ze všech klíčových průmyslových oborů od výroby obráběcích strojů až po elektrotechniku a automatizaci. Kdo ještě zvažuje účast, neměl by s přihláškou dlouho otálet.

Stránky