Jste zde

Crowd Supply se stává inovačním hubem vývoje hardware

Úspěch crowdfundingové platformy je spojen s jasnou profilací a podporou vlastní komunity. Specializace na vývoj elektroniky přinesla výrazný meziroční růst počtu projektů i jejich podporovatelů.

Vývoj crowdfundingu ve spojení s profesionální elektronikou, stavebnicemi a moduly prošel v minulých letech turbulentním vývojem. Po slibných začátcích a strmém nárůstu projektů, které byly jen dalším marketingovým kanálem známých firem, zájem opadl. Klesl počet donátorů, kteří byli ochotni dopředu zaplatit za nehotový produkt, a postupně také očekávání samotných firem.

Uprostřed této situace, kdy se na většině crowdfundingových platforem po elektronice slehla zem, vyrostl zajímavý fenomén jménem CrowdSupply. Specializace na elektroniku přinesla firmě zajímavý růst. Například třetí čtvrtletí roku 2020 ve srovnání s rokem 2019 přineslo dvojnásobný počet nových produktů a konec roku 2020 byl rekordní. Fakt, že na Crowd Supply se elektronice daří, potvrzuje i rostoucí vlastní komunita. 
Mezi úspěšnými projekty je možné jmenovat Precursor, system onchip mobilní zařízení, postavené na RIDC-V, vyvinuté japonskými vysokoškoláky. Precursor v kampani vybral skoro 400 tisíc USD.

Crowd Supply si je vědom toho, že úspěch stojí na komunitě, a proto pro péči o ní najala novou tvář. Tou je Helen Leigh,vývojářka, která dříve pracovala mimo jiné pro Intel, kde vyvíjela IoT prototypy nositelné elektroniky. Jmenování ukazuje také další fenomén, ke kterému  by se chtěly přiblížit i velké, výrobci a distributory podporované komunity, a to k posunu od developer k creative developer nebo creative maker. Jde o posun ve vnímání úlohy vývojáře od člověka plnícího technické zadání k inovátorovi, schopnému přinášet nová řešení pro funkční zadání. 
https://www.crowdsupply.com.

Hodnocení článku: