Jste zde

kvalita vzduchu

Co je to PID senzor ?

PID je nejen typ regulátoru nebo pražská městská doprava, ale i druh senzoru. Konkrétně jde o foto-ionizační senzor umožňující monitorovat přítomnost či měřit koncentraci těkavých organických látek (VOC). Více o principu funkce a použití PID najdete v tomto článku. Proti elektrochemickým senzorů se vyznačuje univerzálností, rychlou odezvou a velkou odolností a životností.

Stránky