Jste zde

Monitoring kvality vzduchu a vody v chovu brojlerů

Chov drůbeže je největším odvětvím zemědělského průmyslu v Jižní Africe. Proto je nutné zefektivnit a zkvalitnit celý proces chovu, aby nedocházelo k vysoké úmrtnosti díky nepřiměřenému větrání a nevhodné vodě. K tomu slouží senzory, které poskytují důležitá data k podrobnější analýze.

V roce 2017 došlo v Jižní Africe k velkým ztrátám v chovu drůbeže. K tomu nemuselo dojít, kdyby se použili moderní technologie, které by poskytovali celkový přehled o stavu dané farmy. Proto vznikl projekt OmnioFarm společnosti Omniolytics. Projekt využívá senzory kvality vzduchu a vody, které jsou založeny na standardech IQRF. Naměřená data posílá do cloudu, kde probíhá jejich vyhodnocení a podrobná analýza. Díky tomu došlo ke zlepšení životních podmínek zvířat, snížení míry úmrtnosti a zlepšení tempa růstu (FCR).

Díky společnosti IQRF Solutions se podařilo tento projekt realizovat. Senzory kvality vody a vzduchu a Gateway IQRF, která sbírá data ze senzorů a posílá je přes Wifi do cloudu jsou od firmy JoTio Tech. Cloud byl zvolen IBM Watson IoT. Senzory slouží k detekci nepříznivých podmínek a umožňují preventivní opatření. Bezdrátové senzory umožňují zachytit podmínky domova brojlerů i v drsném prostředí v reálném čase. Uživatelé mohou monitorovat prostředí na dálku na řídicích panelech, nastavit mezní hodnoty a výstrahy přímo v cloudu. Řešení navíc pomáhá zvýšit efektivitu chovu pomocí analýzy dat a strojového učení v cloudu.

OmnioFarm pomáhá šetřit peníze, jelikož místo komplikované analogové komunikace je použita moderní bezdrátová technologie IQRF, která přináší škálovatelnost, snadné nasazení, analýzu a integraci dat ve standardizovaném a snadno sdíleném formátu. 

Více informací o projektu získáte na: http://www.omniolytics.com/home.html nebo přímo na stránkách IQRF aliance: https://www.iqrfalliance.org/case-studies/broiler-houses-air-and-water-quality-monitoring

Hodnocení článku: