Jste zde

Užitný vzor: rychleji a snadněji než patent

Užitný vzor chrání prakticky totéž co patent. Rychlý zápis přitom poskytuje výhodu pro rychlé uvedení produktu na trh.

Již nadpis tohoto článku vystihuje podstatný rozdíl mezi užitným vzorem a patentem. Pokud jde o produkty, užitný vzor chrání prakticky totéž co patent. Jde o technická řešení, která přesahují rámec pouhé technické dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Patent navíc umožňuje chránit technologické postupy a způsoby výroby nebo činnosti.
Pro úplnost dodáváme, že užitný vzor nelze získat na řadu abstraktních věcí, jako objevy, vědecké teorie, matematické metody, estetické výtvory, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her, vykonávání obchodní činnosti. Užitným vzorem nelze chránit odrůdy rostlin, plemena zvířat, lékařské metody a samozřejmě vynálezy, jejichž využití by bylo v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy.

Zápis užitného vzoru je proveden během 2 až 3 měsíců, což je důležité, pokud má být výrobek uveden na trh co nejdříve.

Pro užitné vzory platí tzv. registrační princip, kdy je vzor zapsán do rejstříku, aniž by Úřad průmyslového vlastnictví zkoumal, jaké je přihlášený předmět tvůrčí úrovně, jak je nový a zda je způsobilý k ochraně. Zápisem užitného vzoru do rejstříku ÚPV přitom vzniká ochrana, jejíž účinky odpovídají účinkům patentu, o kterém jsme psali. Podstatné je, že zápis je proveden během 2 až 3 měsíců, což je důležité, pokud má být výrobek uveden na trh co nejdříve. Pokud bychom ve stejném případě žádali o patent, zůstal by výrobek několik let bez ochrany nebo by mu v případě neúspěšného patentového řízení vůbec nebyla přiznána. Základní doba platnosti užitného vzoru jsou 4 roky, lze ji však prodloužit až na 10 let.

Zákonná úprava užitného vzoru pamatuje také na to, že užitný vzor poskytuje jeho majiteli výlučné právo na využívání chráněného vynálezu i právo poskytnout souhlas k využívání jiným osobám nebo vzor převést na jinou osobu. Předmět užitného vzoru nesmí být bez souhlasu držitele vyráběn či užíván pro komerční účely, ani nabízen k prodeji.

Podání přihlášky a instrukce k němu jsou velmi dobře popsány na webu ÚPV (www.upv.cz). Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo by podal stejnou přihlášku později. Přihláška je úřadem přezkoumána formálně a také z pohledu předmětu užitného vzoru, kde zjišťuje, zda jde o technické řešení a zda je průmyslově využitelné. I zde je vhodné poukázat na to, že podání můžeme uskutečnit prostřednictvím patentového zástupce, jehož pomoc nám pomůže vyvarovat se omylů a zároveň dosáhnout požadované ochrany našeho vlastnictví. Komora patentových zástupců má vlastní web www.patzastupci.cz s rejstříkem podle specializace.

Za pozornost stojí poplatky spojené s užitnými vzory. Podání přihlášky je zpoplatněno 1000 Kč a případné prodloužení žádosti po uplynutí 4 let potom 6000 Kč s platností na 3 roky. Ochrana užitného vzoru na 10 let tak stojí pouhých 13000 Kč!

Odkazy:

 
Hodnocení článku: