Jste zde

Altium 365 BOM Portal vyplní mezeru mezi návrhem a nákupem

Portál kusovníku je navržen tak, aby výrazně zlepšil spolupráci mezi inženýrskými a nákupními týmy a nabídl jednotný přístup ke správě kusovníků (BOM) při návrhu elektroniky.

Portál kusovníku na Altium 365 podporuje efektivní spolupráci a informované rozhodování v průběhu celého životního cyklu produktu. Díky integraci se špičkovými zdroji dat, jako jsou Octopart, SiliconExpert a S&P Global, poskytuje společnostem přesná data o součástech v reálném čase. To je zásadní pro přijímání chytrých rozhodnutí založených na datech.

Klíčové funkce portálu kusovníku:

  • Správa kusovníků integrovaná s vývojem hardwaru: Portál BOM boří bariéry mezi inženýrskými a nákupními týmy, podporuje přímou komunikaci a výrazně snižuje riziko nedorozumění, chyb a zpoždění.
  • Pokročilá integrace dat: Portál kusovníků poskytuje přístup k podrobným informacím o komponentách v reálném čase od společností Octopart, S&P Global (dříve IHS Markit), SiliconExpert a brzy i Z2Data, což zlepšuje proces nákupu a návrhu.
  • Komplexní správa kusovníků: Portál kusovníků vybavuje uživatele nástroji pro efektivní správu kusovníků, včetně automatického obohacování dat o detaily dílů a informace o životním cyklu.

  • Zmírnění rizik: Portál kusovníku proaktivně identifikuje potenciální narušení dodavatelského řetězce a zastarávání komponent, což umožňuje včas reagovat na výkyvy komponent a trhu.
  • Nákladová a časová efektivita: Až 80 % návrhů desek plošných spojů vyžaduje výměnu dílů, což často trvá 40 hodin, než se vyřeší problémy se zdroji*. Možnosti portálu kusovníku ve spojení s našimi integracemi dat to zkracují na zlomek času, urychlují proces návrhu a zkracují dobu uvedení na trh.

Pro více informací navštivte https://www.altium.com/altium-365/supply-chain/bom-portal.

Hodnocení článku: