Jste zde

Just Encase – zajímavé tipy na použití Arduina v nebezpečném prostředí

Do návrhářské soutěže „Just Encase“ se zapojilo 55 účastníků z celého světa, kteří navrhovali systémy vzdáleného sledování využívající Arduino MKR WAN 1300 a krabičky Hammond Manufacturing k určení jejich odolnosti v nebezpečném prostředí.

Z výsledkové listiny i blogu účastníků je patrné, že éra, kdy se všichni věnovali skoro povinně monitoringu kvality vzduchu už je naštěstí za námi. Mezi projekty se najde řada IoT aplikací, které souvisí s životním prostředím (to lze vzhledem k zadání i očekávat) a které ukazují, jaký potenciál má vzdálený monitoring. Mezi projekty jsou sledování sesuvů půdy, lesních požárů, monitoring ekologických zón nebo třeba sledování průtoku vodního kanálu.

Vítěz hlavní ceny, Miloš Rašić ze Srbska navrhl vozítko OrbWeaver Rover s aktivním podvozkem, které může rozhazovat „síť“ snímačů kolem cílové oblasti a na více místech sledovat různá data, jako jsou teplota, tepelný index, vlhkost nebo tlak vzduchu.

 

Christopher Kettell z Velké Británie vyvinul systém sledování zahradních jezírek, který měří teplotu v různých hloubkách a dokáže určit celkové množství rozpuštěných pevných látek, hodnotu pH, teplotu vzduchu, vlhkost, úroveň světla a tlak vzduchu. Všechny prvky fungovaly správně i při testu celkového ponoření.

 

Další účastníci vytvořili skvělé projekty ke sledování větru, slunečních paprsků, kvality vody a úrovně chemických látek v bazénech, kvality vzduchu, jízdních podmínek v zimě, sesuvů půdy, nebo zavlažování. Projekty v soutěži jsou díky komunitnímu rozměru a využití jednoduchého jednodeskového počítače poměrně malého rozsahu, ale celkem dobře dokumentují, jaký je potenciál IoT aplikací mimo segmenty, na které se vrhly korporace, tedy smart building, doprava, nebo smart city.
Důvtip a chuť získat funkční aplikaci ocenila také Dianne Kibbey, které komunitu element14 řídí: „Komunita výrobců a konstruktérů nás znovu ohromila svými projekty, které se zabývaly řešením důležitých problémů po celém světě a zaměřily se zejména na sledování prostředí, včetně jejich použití v extrémních podmínkách.“

https://community.element14.com/challenges-projects/design-challenges/just-encase 
https://community.element14.com/challenges-projects/design-challenges/just-encase/b/blog/posts/orb-weaver-rover---blog-5---rover-electronics-first-moves 
https://community.element14.com/challenges-projects/design-challenges/just-encase/b/blog/posts/blog-12---wrap-up-conclusions-next-steps-lessons-and-more

Hodnocení článku: