Jste zde

rozhraní

Ovládání programů pod WINDOWS pomocí jiného programu

Operační systém Windows 95/98 a vyšší již splňuje definici operačního systému, který se snaží

oddělovat spouštěné programy od hardwaru. Existuje tedy definované rozhraní, pomocí kterého komunikuje každý program

se svým okolím. Přes toto rozhraní je možné programy ovládat pomocí jiných programů a simulovat tak například stisk

klávesy, operace s myší, ale i jiné systémové informace.
Použití tohoto systému není však nic příliš jednoduchého. Pro usnadnění následujících popisů jednotlivých programů,

které umožňují ovládání je vhodné definovat si několik výrazů.

Komunikační modul GSM - Siemens A1

Základní popis a aplikační poznámky k modulu Siemens A1. Pokud chcete vytvořit aplikaci,

používající komunikační sítě GSM, potřebujete koncové GSM zařízení. Existují dvě možnosti koncových zařízení.

Jednou z nich je použití datového rozhraní běžného GSM telefonu. Toto řešení je díky výrobním sériím mobilních

telefonů levné, ale přináší řadu problémů.

Stránky