Jste zde

Spot´it: geolokace bez nutnosti použití GPS

Geolokační technologie s názvem Spot´it, která pro určení polohy nepotřebuje modul GPS, pracuje na bázi analýzy síly signálu sítě Sigfox. Služba přináší nové možnosti v oblasti sledování firemního majetku, marketingu i ochrany proti podvodům.  

Sigfox oznámil start nové geolokační služby Spot´it. Služba poskytuje velmi jednoduchý a energeticky vysoce efektivní způsob, jak sledovat velké množství objektů po celém světě. Globální síť pokrývající nyní 31 zemí světa udělá z každého modulu Sigfox trackovací zařízení, a to bez nutnosti dovybavování GPS čipem. Klíčovými prvky technologie jsou:

  • nejnižší cena v segmentu geolokace - Spot´it nevyžaduje žádná dodatečná vylepšení stávajících Sigfox modulů, ani nezvyšuje počty odeslaných zpráv.
  • nízká spotřeba koncového zařízení - Spot´it nespoléhá na energeticky náročné GPS sledování, ani další technické procesy nad rámec původního fungování Sigfox zařízení
  • celosvětová funkčnost - V současné době je síť sigfox v 31 zemích světa. Do roku 2018 jich bude 60. Zařízení, které se jednou zaregistruje do sítě, pak funguje ve všech zemích s pokrytím signálu Sigfox.
  • Narozdíl od klasické GPS lokalizace pracuje Spot´it v podmínkách outdoor i indoor

Služba Spot´it je primárně určena ke sledování přepravovaných objektů, nikoli vozidel.Ve svém důsledku to znamená opět obrovské rozšíření možností využití sítě Sigfox a desítky nových koncových řešení. Přesnost určení polohy je v řádu jednoho kilometru. Pokud je potřeba přesnější lokace, dá se dobře využít a kombinovat s technologiemi GPS, WiFi či Bluetooth. Díky Spot´it se například dozvíte, na kterém letišti skončil váš ztracený kufr.

Spot´it je technologickým řešením zejména pro obory vyžadující velké kapacity při sledování objektů (palet, kontejnerů, tahačů, jednotlivých zásilek). Uplatnění nalézá tedy především v logistice, zemědělství nebo shipping retailu. Při současné ceně Sigfox modulů kolem 2 USD a jejich výdrži na baterie až 10 let je možné sledovat doslova jakýkoli objekt. Je otázkou, jak dostatečné pro danou aplikaci bude pokrytí sítí Sigfox a nakolik se uživatel spokojí s přesností dat. Zatímco  na kontejnerovém překladišti vzdálenost jednoho kilometru nehraje žádnou roli, hledání boxu v logistickém centru by byl tvrdší oříšek.

http://www.sigfox.com/en/press/sigfox-to-transform-global-asset-tracking-spot-it-world-s-lowest-cost-internet-of-things-iot

Hodnocení článku: