Jste zde

3D tisk a digitální výroba v roce 2020

HP vydala seznam předpovědí pro 3D tisk a digitální výrobu v roce 2020. Jsou mezi nimi potřeba udržitelné výroby, vliv automatizace na výrobní závody či nárůst významu dat a softwaru jako páteře digitální výroby.

Před rokem předpovědi společnosti HP hovořily o potřebě začlenit do 3D tisku strojové učení, popisovaly, jak generativní design zvýší rychlost návrhářů, a mluvily o raketovém nárůstu zdravotnických 3D aplikací, od chirurgických pomůcek až po protetiku. Předpověď pro rok 2020 velmi dobře kopíruje trendy, které je možné pozorovat i v jiných průmyslových oblastech.

Předpovědi pro 3D tisk a digitální výrobu pro rok 2020:

  1. Změní se automatizovaná montáž

3D aditivní technologie zvládnou i vícedílové sestavy, včetně kombinací trojrozměrně vytisknutých kovových i plastových dílů. V současnosti neexistuje supertiskárna, která by automaticky zvládla všechno, například tisk kovových a plastových součástí, kvůli faktorům jako jsou teploty při zpracování. Automatizace však narůstá a blíží se možnosti výroby dílů z kovů i plastů v jediném okamžiku. 
To může přinášet výhody automobilovému průmyslu a umožnit výrobcům tisknout kov do plastových dílů, vyrábět vodivé součásti odolné proti opotřebení, provádět povrchové úpravy a dokonce zabudovávat vodiče či motory do plastových dílů.

  1. Zrychlí se kódování digitálních informací do tištěných 3D textur

Společnosti budou moci kódovat digitální informace přímo do povrchových textur pomocí pokročilého 3D tisku, což přinese větší objem dat než pouhé sériové číslo. Jde o jeden ze způsobů otevřeného či skrytého označování dílů, aby lidé i stroje mohli číst informace na základě tvaru či orientace zvýrazněných míst. Příkladem je 3D tisk stovek kopií sériového čísla na celý povrch dílu tak, aby bylo skryté a zároveň univerzálně přístupné.

  1. Udržitelná produkce bude i nadále obchodní nutností

3D tisk umožní výrobnímu odvětví produkovat méně odpadu, mít menší množství skladových zásob a vytvářet méně emisí CO2. Konstruktéři a návrháři budou znovu promýšlet design v rámci celého životního cyklu produktu – s cílem používat méně materiálů či omezit odpad. Tím se nadále sníží hmotnost vozidel i letadel a zlepší se spotřeba paliva, což může omezit emise skleníkových plynů a spotřebu energie. 
A jelikož stále více výrobců namísto dodávek zboží zasílá digitální soubory k lokální výrobě, dojde k výraznému omezení přepravy, nákladů, spotřeby energie, odpadů a emisí.

  1. Poptávka po studentech uvažujících ve 3D poroste

Univerzity a vzdělávací programy budou stále více tvořit nové sestavy myšlenkových procesů, s cílem osvobodit studenty od starého uvažování a umožnit jim pracovat s technologiemi budoucnosti, například 3D tiskem a digitální výrobou. Jelikož vyučující využívají nové softwarové návrhářské nástroje, přijímají inovativní programy pro 3D tisk a pracují s novými, doplňujícími programy na úrovni výroby, budou studenti lépe připraveni využít milióny pracovních příležitostí, které samotné odvětví 3D tisku vytvoří v následujících 10 letech.

  1. Hromadné možnosti přizpůsobené produkce vnesou nový růst do výroby obuvi, oční optiky a stomatologie

Zdravotnický spotřebitelský sektor podpoří růst a přijetí digitální výroby, jelikož výroba obuvi, očních pomůcek a ortodontických prostředků rychle přebírá technologie 3D tisku. Existuje rozsáhlý prostor využití ve sféře obuvi, což je pro sektor 3D tisku velmi lukrativní oblast. Podle společnosti SmartTech směřuje 3D tisk v obuvnictví k možnému celkovému růstu ve výši 6,3 miliard dolarů v následujících 10 letech. Také ortodoncie a oční optika do růstových možností dobře zapadají, jelikož možnosti přizpůsobení, které přináší 3D tisk, zde mají vysokou hodnotu. Příklad – průkopnická firma SmileDirectClub digitálně transformuje ortodontické odvětví v hodnotě 12 miliard dolarů.

  1. 3D tisk podpoří elektrifikaci vozidel

Výrobci automobilů se stále více obracejí k 3D tisku a digitální výrobě, která jim pomáhá s konkurenceschopností v éře proměny, neboť celé odvětví prochází největší transformací za více než 100 let – přechod od spalovacích motorů k elektromobilům. Jak roste obliba elektromobilů, výrobci automobilů budou i nadále objevovat možnosti 3D tiskových systémů pro kov i plast, aby urychlili návrh a vývoj a splnili své ambiciózní cíle. Například společnost Volkswagen se zavázala, že do roku 2028 vyrobí na celém světě více než 22 miliónů elektromobilů.

  1. 3D tisk přinese novou efektivitu dodavatelských řetězců

Možnost digitálních dodávek produktů a lokální výroby není vždy jednoznačným vítězem. Výrobci musí v konečném důsledku zanalyzovat, kde je v rámci dodavatelského řetězce nejefektivnější umístit výrobu, zda poblíž koncových uživatelů nebo v blízkosti materiálových zdrojů. 
Jeden ze zajímavých příkladů této skutečnosti pochází z 2D světa obalů. Kartonové krabice představují úžasný příklad i růstový trh pro digitální tisk, jelikož existují zajímavé paralely s 3D tiskem dílů. Podnikání ve sféře kartonových krabic je vysoce lokalizované a výroba krabic se odehrává v okruhu 200-300 km od místa, kde dochází ke zpracování dřeva.

  1. Software posune hranice digitální výroby na novou úroveň

V roce 2020 se uzavře mezera mezi tím, co 3D tisk a digitální výrobní hardware zvládnou a co podporuje softwarový ekosystém. Pokroky v řízení softwaru i dat přinesou lepší správu systémů a kvalitu dílů, což povede k vyššímu užitku pro zákazníky. Společnosti v rámci celého odvětví vytvářejí rozhraní API a vzniká fluidní ekosystém pro zákazníky i partnery, do něhož náležejí specializované, individuální produkty. 
Kromě toho budou výrobci moci využívat osobní biometrická data pro speciální úpravy v hromadném měřítku, což zpřístupní novou hodnotu, například možnost sledování součástí prostřednictvím dodavatelského řetězce, virtuální správu skladu a náhradních dílů a distribuovanou výrobu blíže k zákazníkovi.

Hodnocení článku: