Jste zde

Aplikace Inspecto usnadní provádění a evidenci revizí

Aplikace představuje užitečný nástroj, který zrychlí provedení elektro revize, sníží související administrativní zátěž a systémově umožní sdílení databází. To zjednoduší i každý následující revizní úkon a také vytváření následných revizí.

Aplikaci, určenou pro provádění a evidenci revizí, začala nabízet firma Inspecto. Aplikace vytváří chybové databáze, udržuje kontinuálně archiv operací a zajišťuje i legislativní správnost vložených údajů. Inspecto funguje jak v klasickém prostředí webového prohlížeče, tak v mobilní verzi pro Android.

 

Inspecto je online software, který díky plánovači a přednastaveným postupům usnadňuje a zrychluje provádění revizních činností. Aplikace vytváří evidenci klientů i jednotlivých měřidel, zajišťuje metrologický proces a nabízí aktivní propojení aplikace na definice technických normativů. Obsahuje rovněž průběžně aktualizovanou databázi závad, která má přes 20 000 položek. Inspecto pracuje na mobilních zařízeních (Android) i v běžných webových prohlížečích.  Umožňuje tak vytvoření revizní zprávy přímo v místě revize.

Aplikace aktuálně obsahuje modul pro revize vyhrazených technických elektrických zařízení (VTEZ), který se skládá z oddílů elektrické stroje, zařízení pro obloukové svařování, elektrické spotřebiče a systém ochrany před bleskem. V lednu 2019 pak  bude doplněn o oddíl elektroinstalace. Každý oddíl obsahuje šablony pro revizní činnost dle konkrétních norem. Inspecto pracuje na principu přednastavených postupů, které zajišťují optimální sled revizních činností. Revizní technik má ale stále možnost kdykoli doplnit specifickou dokumentaci nebo rozšířit rozsah prohlídek a měření.

https://www.inspecto.online/ 

Hodnocení článku: