Jste zde

Baker McKenzie: I startupy potřebují právní rady

Program právní kanceláře Baker McKenzie je určen především začínajícím podnikatelům v oblasti IT nebo online služeb případně nových technologií, zkrátka IT a technologickým startupům.

„V Baker McKenzie se denně potkáváme s právními problémy, kterým čelí začínající technologické a IT společnosti. Jde zejména o nevhodně napsané smlouvy, nesprávně upravené vztahy s obchodními partnery nebo zcela nedostatečná ochrana duševního vlastnictví – technologií a vynálezů, vlastního software či jiných autorských děl nebo práv k označení, jako jsou například ochranné známky. Takové nedostatky se, bohužel, většinou velmi složitě odstraňují. Naopak nebývá těžké jim předcházet.“

S touto myšlenkou vznikla iniciativa právní kanceláře Baker McKenzie, určená především začínajícím technologickým firmám. Zkušenosti kanceláře zahrnují široké spektrum IT oboru včetně dodávek software nebo informačního systému na míru, nákupu a údržby hardware, vývoje či licencování software, úschovy zdrojových kódů (software escrow), údržby a správy software či celých IT celků, včetně SLA, SaaS, DaaS, cloud-computing, customizace, včetně otázek kybernetické bezpečnosti.

V tomto výčtu se nachází hned několik bodů, které mají přímou souvislost s IoT, protože 80% úspěchu IoT projektů závisí právě na uživatelském softwaru a použitém cloudovém řešení. Stejné styčné body má i embedded software. Startupy se často o právní stav svého projektu starají velmi málo, a vzniká tak řada rizik pro jejich zákazníky, tedy uživatele řešení. Poskytovatel jezároveň  vystaven odpovědnosti, vyplývající ze správy dat uživatelů i za produkty uváděné na trh. V neposlední řadě by i startupy měly chránit své duševní vlastnictví. Jeho ochraně jsme v minulosti věnovali rozsáhlý seriál, který vznikl ve spolupráci s Úřadem pro průmyslové vlastnictví.
Pro startupy je důležité právním otázkám věnovat alespoň základní pozornost a myslet dopředu. Má-li jejich projekt či produkt uspět, musí splňovat alespoň základní právní náležitosti. I proto může být iniciativa kanceláře Baker McKenzie dobrým vodítkem.

www.bmprostartupy.cz

Hodnocení článku: