Jste zde

Beyond 5G podle Oppo

O tom, že mobilní sítě čeká dynamický rozvoj, není pochyb. Úspěch mladých značek na poli současných mobilních sítí jim dává prostor podílet se na tvorbě vizí sítí příštích generací. Oppo vytvořila přípravný tým, který provádí předběžný výzkum požadavků v oblastech sítě 6G, jejích klíčových technologií i funkcí.

OPPO staví na první místo umělou inteligenci. Předpokládá, že 6G změní způsob, jakým lidé komunikují s umělou inteligencí, a zároveň umožní, aby se umělá inteligence stala technologií, která bude v první řadě sloužit samotným lidem. Chytrá zařízení s podporou sítě 6G se stanou důležitými pomocníky umělé inteligence. Tato zařízení budou stahovat a nasazovat její algoritmy na různých aplikačních úrovních, a vytvářet tak nové zážitky. Zařízení budou také neustále shromažďovat data, jež budou sloužit jako základ pro pokročilejší nástroje umělé inteligence.

Jako příklad zástupci společnosti OPPO nastínili, jak by v budoucnosti mohlo vypadat užívání autonomních vozidel. Sítě 6G budou schopné na základě polohy vozidla a aktuálních podmínek (např. denní doba či počasí) přiřadit nejvhodnější algoritmus umělé inteligence stejně jako doporučit optimální komunikační spojení. Protože bude vozidlo schopné okamžitě stáhnout a spustit algoritmy umělé inteligence, které se učily v rámci provozu jiných vozidel a zařízení, co nejbezpečnější a nejpohodlnější jízda bude pro cestující samozřejmostí.

Budoucí vývoj 6G

Současné sítě lze rozdělit do dvou úrovní: řídicí úroveň (z angl. control plane, CP) a uživatelskou úroveň (z angl. user plane UP). Uživatelská úroveň je zodpovědná především za výkon sítě, který se přímo dotýká uživatelů, tedy například za její rychlost a latenci. Řídící úroveň naproti tomu úzce souvisí s konfigurací sítě, zajišťuje její běžný provoz při různých vzorcích pohybu a rozmezí polohy uzlů sítě. Přirovnáme-li uživatelskou úroveň k vozidlům, která se rychle pohybují městským provozem, pak ta řídící představuje řízení silničního provozu. Jednou z inovací, kterou studie společnosti OPPO o sítích 6G přinesla, je pojmenování zcela nové funkční úrovně umělé inteligence. Ta bude novou dimenzí v sítích 6G, která bude současnou funkční a uživatelskou úroveň protínat kolmo a vytvoří zcela nové komplexní prostředí postavené na umělé inteligenci. Tato jedinečná architektura vylepší síť 6G na dvou úrovních: díky síťovým funkcím a pokročilým síťovým schopnostem se bude síť 6G sama optimalizovat a dynamicky se spravovat, stejně jako inteligentně distribuovat své zdroje.

Nový způsob získávání informací

Síť 6G zásadním způsobem změní metody, jakými umělá inteligence získává informace, učí se, komunikuje a používá se. Tato síť také vyřeší mnoho tradičních problémů, s nimiž se vývoj umělé inteligence potýká, jako jsou třeba datová sila a soukromí uživatelů. Aby se zmírnila některá současná omezení algoritmů umělé inteligence, navrhuje studie rozdělit zdroje do různých oblastí. Uspořádání podle konkrétních úkolů stejně jako integrace více uzlů a zdrojů v rámci sítě 6G vytvoří domény umělé inteligence, které poskytnou nejlepší strategii pro přesné přidělování nejvhodnějších modelů, plánování síťových zdrojů a sdílení dat.

Efektivnější využití umělé inteligence

V současné době je kvůli omezenému výpočetnímu výkonu a úložné kapacitě chytrých zařízení obtížné využívat rozsáhlé a zobecněné algoritmy umělé inteligence. Zároveň specializovaná AI, která je schopná na těchto zařízeních běžet, nemůže uspokojit obrovské datové nároky uživatelů. V rámci sítě 6G však bude umět zastávat více rolí, například roli základní desky, databáze, úložiště modelů umělé inteligence a aplikačního serveru.
V rámci navrhované sítě budou zařízení podporující 6G přidělovaná do oblastí umělé inteligence na základě jejich umístění a požadavků. Umělá inteligence pak přidělí nejvhodnější algoritmus a úlohu potřebnou k poskytování požadovaných služeb. Zároveň poskytne optimální komunikační spojení k provádění příslušných úkolů. Na rozdíl od sítí 4G a 5G bude umělá inteligence používaná pro odvozování a rozhodování v sítích 6G organicky integrovaná na straně zařízení i na straně sítě, přičemž důležitější roli bude hrát samotné zařízení.
Společnost OPPO bude i nadále provádět předběžný výzkum technologie 6G, který v blízké budoucnosti pomůže při tvorbě světových standardů. Jako klíčový přispěvatel k popularizaci 5G bude OPPO také nadále spolupracovat se svými partnery na podpoře rozsáhlé komercializace 5G a povede vývoj internetu věcí prostřednictvím evoluce komunikačních technologií tak, aby přinesla jeho výhody všem.

https://www.Oppo.com/en/newsroom/stories/future-5g-6g-b5g/

Hodnocení článku: