Jste zde

Chystáte se na některou ze 165 prací budoucnosti?

Pokud pracujete v oblasti výroby nebo techniky, připravte se na to, že se vaše práce rychle změní. Nebo už máte práci budoucnosti? Průzkum ManpowerGroup přináší praktický pohled na proměny, spojené s digitalizací.  

Podle nedávného průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebným profilem nemůže 36 % českých firem a 45 % firem globálně obsadit svá volná pracovní místa. Podle dalšího průzkumu z roku 2019 Revoluce dovedností více zaměstnavatelů než kdy dřív, předpokládá, že v důsledku automatizace zvýší nebo zachová počet zaměstnanců – jedná se o zvýšení z 83 % na 87 % globálně a v ČR z 90 % na 94 % za tři roky. Globálně ze 41 % firem, které budou v následujících 2 letech automatizovat některé činnosti, 24 % vytvoří nová pracovní místa a firmy, které zavádějí automatizaci nejintenzivněji, vytvářejí nejvíce pracovních míst. Tato pracovní místa většinou požadují takovou kombinaci tvrdých a měkkých dovedností, které jsou na trhu práce velmi těžko dostupné. Ve snaze najít praktická řešení nedostatku potřebných dovedností společnost ManpowerGroup ve spolupráci s Institutem pro digitální výrobu (The Digital Manufacturing Institute – MxD) svolala více než 30 akademických, vládních a průmyslových partnerů, aby vytvořili taxonomii, která by definovala budoucí pracovní pozice v digitální výrobě. Tato analýza budoucích potřeb trhu práce, přináší seznam 165 nových datově orientovaných pracovních pozic a detailní rozbor a kompetenční model 20 klíčových výrobních pozic budoucnosti.

Podle zprávy Světového ekonomického fóra (Future of Jobs Report 2018) se očekává se, že téměř polovina pracovních pozic ve výrobě (49 %) se bude muset v následujících 3-5 letech v důsledku digitalizace a automatizace změnit, což bude mít za následek potřebu celkového zvýšení kvalifikace nebo rekvalifikace u 54 % zaměstnanců. Studie předpokládá, že pozice 35 % zaměstnanců budou vyžadovat dodatečné školení v délce 6-ti měsíců, 9 % bude vyžadovat přeškolení trvající 6-12 měsíců a u 10 % bude potřeba školení delší, než 1 rok. 
Studie společnosti Deloitte říká, že se bude výrobní sektor v příštím desetiletí potýkat s vážnými problémy v důsledku nedostatku zaměstnanců s potřebnými dovednostmi. Došla k závěru, že od nynějška do roku 2028 se neobsadí 2,4 milionu pracovních míst a 5 z 10 otevřených pozic pro kvalifikované pracovníky zůstanou neobsazené kvůli nedostatku lidí s potřebnými dovednostmi.

Analýza budoucích potřeb zpracovatelského průmyslu

Analýza ManpowerGroup a Digital Manufacturing Institute definovala budoucí pracovní pozice v digitální výrobě a přináší seznam 165 datově orientovaných pracovních pozic a 20 klíčových výrobních pozic budoucnosti. Tyto nové pozice jsou jak v oblasti samotné fyzické výroby, tak také v oblasti analýzy dat, řízení a leadershipu v digitální době, zákaznickém servisu, vývoji produktu a služeb, řízení dodavatelských řetězců a dalších rolí spojených s výrobou.

Mezi specializacemi najdeme kybernetickou bezpečnost, IT/OT, virtuální realitu, prediktivní údržbu i řízení design pracovišť s roboty a kolaborativními roboty. Řada pozic také napovídá, že průmyslové podniky vidí zdroj problémů i tam, kde dodavatelé technologií vidí pouze pozitiva. Jde zejména o řízení výroby jako celku, prognózu a modelování chování plně automatických systémů při změně zátěže nebo výroby, ale také o etické a personální problémy, spojené se spoluprací operátorů a robotů.

Aktuálně nejžádanější pozice a dovednosti v digitální době

Od roku 2015 vzrůstají pozice vyžadující pokročilé digitální dovednosti – každým rokem
o 45 %. Vzhledem k povaze proměn a potřeb technologií se stávají nejžádanějšími digitálními dovednostmi SixSigma certifikát, CNC, geometrické kótování a geometrická tolerance, znalost CTA a PLC systémů. Mezi celosvětově nejžádanější pozice v digitální výrobě jsou místa servisních techniků, seřizovačů a techniků údržby a strojní automatizace.

Kompletní výpis 165 výrobních pozic budoucnosti, detailní kompetenční modely 20 klíčových pozic, detaily průzkumů a další analýzy najdete na stránkách www.manpowergroup.cz/pruzkumy

 

Hodnocení článku: