Jste zde

Master/Slave odchází

Kdo by to byl řekl, že někteří lidé vidí rasismus i v technickém světě. Pojmy jako Master/Slave či White / Black list se staly nepřijatelnými pojmy, které musí být z technické terminologie odstraněny. Některé velké softwarové společnosti již své kódy „optimalizovaly“.

Tlak na „optimalizaci“ technické terminologie vznikl již v roce 2003 v Los Angeles. Na krajský úřad přišla stížnost na diskriminaci od neznámé osoby, že na jednom stroji zahlédl štítek s označením Master-Slave. Úředníci začali konat a vydali prohlášení, že na základě kulturní rozmanitosti okresu Los Angeles nejde o přijatelný identifikační štítek. Dále požádali každého výrobce, dodavatele, aby zkontrolovali, identifikovali a odstranili či změnili jakékoli označení komponent zařízení, které by mohly být interpretovány jako diskriminační nebo dokonce urážlivé.

Pro mě jako technika zaráží, že pokud se chtějí zbavit terminologie Master Slave, tak se neurčí jedna alternativa, ale každá společnost si zvolí jinou. To vnáší do světa programování zmatek. Nejedná se pouze o Master Slave výraz, ale mezi nepřijatelné výrazy patří také White List a Black List a kdo ví co další.

Git Hub a Google chrome používá Black list / White list pro adresáře, které jsou výslovně povoleny nebo zakázány. Místo toho zavedli Block list a Allow list.

Twitter a JPMorgan taktéž vypouští ze svého kódu formulaci Black/White list a Master/Slave. Místo toho zavádí pojem Leader/ Follower nebo Primary/Replica. Black list nahradili výrazem Denny list. Zajímavé je, že White list jim nevadí.

V programovacím jazkyu Python se mění terminologie Master/Slave na Parrent/ Workers či Helpers. V roce 2014 Drupal zavedl terminologii Primary/Replica.

Apple se rozhodl používat místo Master/ Slave výraz Primary/Secondary nebo Host/Client. Black/White list nahradil Deny/Allow list nebo Unapproved/Approved list.

Změny se zatím řešili v programování, ale již existují hlasy, aby i výrobci polovodičů změnili tuto terminologii ve svých datasheetech a aplikačních poznámkách. Leonard Ellis je vedoucí inženýr aplikací ve společnosti Texas Instruments a apeluje na organizaci IEEE, aby převzala vedoucí úlohu a nejen doporučila, ale požadovala odstranění slov „slave“ a „master / slave“ z produktů, software a dokumentace v elektronickém průmyslu. Navrhuje výraz Controller/Responder nebo Primary / Secondary.

3. února 2021 skupina 3GPP zahájila proces nahrazování terminologie ve všech specifikacích, která vydala. Na základě iniciativy vedené několika členy navrhlo žádost o změnu (CR) Specification drafting rules (TR21.801). Schválili změnu terminologie dle níže uvedené tabulky ve všech technických dokumentech verze 17. Více informací na https://www.3gpp.org/news-events/2154-inclusivity

Alternativy pro výraz Master

Agency, Hive, Primary, Conductor, Captain, Schemer, Guide

Alternativy pro výraz Slave

Operative, Node, Worker, Replica, Drone, Handler, Steward, Emissary, Doer, Mason, Coordinator, Conscript

Alternativy pro výraz Master/Slave

Agency / Operatives, Captain / Conscripts, Master / Masons, Hive / Drones, Schemer / Patsies, Primary / Replicas, Scripture /Prophets

Závěrem

Připadá mi, že zvolené alternativy přesně nevystihují vzájemnou vazbu Master/Slave. Možná je to tím, že tento výraz se již používá několik desetiletí a je vžitý a samozřejmý. Kdo vidí v tomto technickém pojmu rasismus, je problem někde jinde a ne v terminologii.

Nevím, jak jednoduše nahradí pojmenování pinů jednotlivých polovodičových součástek. Standardní označení MOSI MISO, které je právě zkratkou MasterOutSlaveIn vs MasterInSlaveOut. Pokud si každý výrobce zvolí jinou alternativu k výrazu Master / Slave, tak i zkratky budou jiné. Tím nebudou výrazově kompatibilní, i když budou kompatibilní funkčně. Možná tak pro vývojáře vznikne nová příručka, která tyto zkratky shrne do jedné tabulky, kde se vyhledá vzájemná kompatibilita. Jen nevím, kam tato aktivita bude pokračovat, jelikož v technice je jeden velice rozšířený výraz, který není genderově vyvážený. Jedná se o konektory, kde jeden je Samec (Male) a druhý Samice (Female).

 

Zdroje informací:

 

 

Hodnocení článku: 

Komentáře

Nástin v závěru, kam se bude nadále ubírat názvosloví konektorů... bude jistě zajímavé, až se do toho namontuje těch nevím kolik pohlaví a každý výrobce si zvolí jiné "pohlaví" konektorů... :-) Obecně si myslím, že se svět řítí do sra.č.k nejenom kvůli koronaviru...

Na světě je moc lidí, kteří by se jinak než vymýšlením kravin neuživili. Stačí se podívat, kolik máme úředníků a funkcionářů na cokoli - ale zkuste jí na úřad a něco po nich chtít... A protože musí vykazovat činnost, tak to takhle vypadá. Řeší se nepodstatné kraviny a na důležité věci se kašle. Lidstvo si koleduje o to, aby příroda použila RESET.