Jste zde

ČVUT míří na živé cíle – spojuje vědce s byznysem

Fond pro zavádění výsledků vědy a výzkumu do praxe, InovaJET nebo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov. Namísto projevů o tom, že by se „to“ mělo dělat, má ČVUT v běhu řadu programů, které spojují studenty a vědce s aplikační sférou a s byznysem.

Fond pro zavádění vynikajících výsledků vědy a výzkumu do praxe

Fond je součástí aktivit univerzity pro využití duševního vlastnictví na ČVUT. Otevírá možnosti všem vědeckým a výzkumným pracovníkům ČVUT, kteří mají dobrý nápad nebo výsledek práce, životaschopný v komerční sféře. O tom, že zástupci univerzity myslí spojení s byznysem zcela vážně, svědčí i to, že již v prvním kole grantového řízení budou projekty posuzovat vedle akademiků i zástupci z průmyslové sféry. Cílem podpory z fondu je dosažení reálného uplatnění nápadu. ČVUT projektu věří a vědce láká i tím, že každý první milion korun z úspěšně komercionalizované technologie jde za původcem.

Vědečtí a výzkumní pracovníci ČVUT se mohou hlásit o podporu z Fondu ČVUT do 15. června 2014. Přihlášení probíhá pomocí jednoduchého formuláře na stránkách Inovacentra ČVUT.

Podnikatelský inkubátor ČVUT InovaJET

Ještě blíže skutečnému byznysu je podnikatelský inkubátor InovaJET. Ten je otevřen všem studentům nebo vědeckým pracovníkům, kteří chtějí začít podnikat a mají technický inovativní nápad. O tom, zda nápad přežije, nerozhoduje žádná komise, ale neviditelná ruka trhu. InovaJET pomáhá účastníkům postavit se se na vlastní nohy a přispívá tak k rozvoji udržitelného malého a středního podnikání v České republice.

InovaJET tak poskytuje obvyklý komfort inkubátorů: zvýhodněný nájem prostor, podporu profesionálních poradců a koučů, pomoc s daňovými a právními otázkami, organizací času i s vlastní prezentací. O InovaJETu zástupci univerzity říkají, že pomáhá mladým firmám uspět, anebo včas své aktivity zastavit.

InovaJET se po několika letech přestěhoval do nových prostor. Od konce května 2014 sídlí v centru Prahy. Inkubátor právě otevírá další kolo náboru nových firem s nástupem v říjnu 2014. Zájemci se mohou o místo v nových prostorách InovaJETu ucházet do 1. září 2014. Do té doby musí poslat přihlášku a podnikatelský plán. Přihláška je ke stažení na webu InovaJETu.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Náplní nového centra, které vyrostlo v Buštěhradě, je výzkum v oblasti optimalizace energetických úspor v budovách. Teoretické přístupy jsou ve všech programech kombinovány s experimentálním výzkumem, který bude sloužit k ověření výsledků počítačových simulací. Testování v reálném měřítku (full – scale), umožní dosažení spolehlivých informací o funkčních parametrech materiálů, konstrukcí, navrhovaných energetických systémů a systémů inteligentního řízení, včetně jejich dopadů na kvalitu vnitřního prostředí budov i na životní prostředí.
 
 
Na vzniku centra se podílejí celkem čtyři fakulty – stavební, strojní, elektrotechnická a biomedicíny. Společně sestavily pět výzkumných programů, pro jejichž zajištění se ČVUT v Praze podařilo získat účelové finanční prostředky z operačního programu Věda a výzkum pro inovace, řízeným MŠMT ČR. Tyto programy se přímo dotýkají oblasti elektroniky a automatizace.
 

Výzkumný program č. 2 se například věnuje energetickým systémům budov

  • Vyvinutí nové koncepce decentralizovaných zdrojů – spolupráce pasivních obnovitelných zdrojů energie s aktivními palivovými zdroji a nadřazenými sítěmi prostřednictvím inteligentního řízení.
  • Vyvinutí optimalizovaných prvků obnovitelných zdrojů energie pro integraci do konstrukčního pláště budovy.
  • Vytvoření metod návrhu technických systémů budov pro zajištění nízké potřeby primárních paliv.
  • Vyvinutí inovativních systémů obnovitelných zdrojů energie, včetně pokročilého řízení.
 

Výzkumný program č. 3 řeší kvalitu vnitřního prostředí budov

  • Vyvinutí postupů pro zlepšení vnitřního prostředí budov s nízkou a nulovou spotřebou energie s ohledem na zdraví, komfort a pracovní produktivitu.
  • Vyvinutí pokročilých integrovaných systémů pro technická zařízení budov s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí.

 

Více informací najdete na www.cvut.cz a www.uceeb.cz.

 

Hodnocení článku: