Jste zde

Děláte automatizaci? Těšte se, čekají vás zlaté časy.

Studie ManpowerGroup Revoluce dovedností 2.0 vychází z celosvětového průzkumu a potvrzuje, že experty v oblasti automatizace čekají náročné, ale perspektivní časy.

Němečtí výrobci považují nedostatek kvalifikované pracovní síly za výrazné obchodní riziko, které ohrozí nové zakázky i investice do nových technologií. Do roku 2030 předpokládá ekonomická výzkumná a poradenská firma Prognos kvalifikovaný nedostatek pracovních sil v Německu na tři miliony lidí. Stejný trend potvrzuje i studie ManpowerGroup, která nese název Revoluce dovedností 2.0. Je výsledkem celosvětového průzkumu, který se uskutečnil ve 42 zemích na vzorku 20 000 zaměstnavatelů. Těm byly položeny následující otázky:

  • Jaký bude pravděpodobný dopad automatizace na počet jejich zaměstnanců v následujících 2 letech
  • Jaké pozice budou v rámci jejich firmy nejvíce ovlivněny
  • Kterých dovedností si nejvíce cení a které mají problém najít

Už druhým rokem 86 % zaměstnavatelů na celém světě tvrdí, že počet jejich zaměstnanců se nezmění nebo se v následujících 2–3 letech v důsledku automatizace zvýší. V České republice je to dokonce 93 %.

IT a automazizace - perspektivní obory

Dopad na jednotlivé pozice se však bude lišit. Nejperspektivnější jsou v oblasti IT, kde firmy očekávají největší nárůst počtu zaměstnanců. Naopak největší pokles je očekáván na administrativních a kancelářských pozicích. Výroba bude v důsledku digitální revoluce zažívat turbulentní změny. Celkově převažuje počet firem, které budou v této oblasti spíše zvyšovat počet zaměstnanců (24 %). Nicméně zároveň je zde i největší počet firem, které budou počty zaměstnanců snižovat (19 %). Podle ManpowerGroup má zavádění automatizace do výroby různé dopady a nemusí nutně znamenat propouštění. Některé firmy zaváděním robotů zvyšují kapacitu výroby, nicméně jimi nenahrazují stávající zaměstnance. Dokonce mohou i počty zaměstnanců zvyšovat v důsledku potřeby nových lidí na obsluhu a údržbu strojů. Zatím ve výrobě v ČR spíše převládá trend nárůstu počtu kvalifikovaných pracovníků, aniž by docházelo ke snižování počtu dělníků.

Klíčové dovednosti

Nejlepším vybavením pro firmy i jednotlivce je kombinace měkkých dovedností, technického a digitálního know-how. Více než polovina firem tvrdí, že komunikační dovednosti, psané i mluvené, jsou nejvíce ceněnými měkkými dovednostmi. Na dalších místech se nachází schopnost spolupracovat a řešit problémy.
Revoluce dovedností je v plném proudu. Technologie proměňují firmy a jejich byznys, potřebné dovednosti se rychle mění a pozorujeme, že firmy hledají stále obtížněji zaměstnance s potřebným profilem. Lidé s žádanými dovednostmi, kteří jsou schopni se neustále učit nové věci a přizpůsobovat se novým podmínkám, mají na trhu práce stále vyšší cenu. Naopak ti, jejichž dovednosti ničím nevybočují, mohou těžko počítat s růstem životní úrovně a nevidí před sebou žádnou jistotu. To se následně odráží v politice, protekcionismu a populismu.

Pro řešení v revoluci poptávky firem po potřebných profilech zaměstnanců jsou nutné rozvoj vzdělávání a změna koncepce školství. Musíme se také zaměřit na přesun velkého množství lidí z upadajících odvětví do rostoucích oblastí. ManpowerGroup v nedávné době připravoval například rekvalifikaci dělníků z textilního průmyslu na techniky pro kompozitní materiály pro výrobce luxusních automobilů Ferrari, Maserati, Lamborghini a Dallara. Dále jsme byli také spolutvůrci programu na rekvalifikaci bývalých vojáků na specializované technické pozice do výroby. Některým absolventům se díky tomu ztrojnásobil plat.

https://www.manpowergroup.cz/pruzkumy/

Hodnocení článku: