Jste zde

Digitální továrna 2.0 představí 5G v průmyslových aplikacích

Technologický ostrov Národního centra Průmyslu 4.0 představí expozici založenou na instalované 5G průmyslové síti a robotických aplikacích, které ji budou využívat.

Řešení zaměřená na digitalizaci průmyslu představí firmy ve speciální expozici Digitální továrna 2.0, která bude součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Od 4. do 7. října se tak návštěvníci seznámí s moderními technologiemi umožňující zvýšit efektivitu výrobního procesu a docílit energetických úspor.  
Digitalizace je jedním z hlavních směrů průmyslového vývoje. Potvrzuje to zájem firem, které se v letošním roce do projektu zapojily. Své produkty a služby předvede v pavilonu F více než 40 firem a expozice Digitální továrny 2.0 tak obsadí doposud rekordní plochu,“ uvedl Michalis Busios, ředitel Mezinárodního strojírenského veletrhu. Zlatým partnerem Digitální továrny 2.0 se stala společnost Siemens. Stříbrnými partnery jsou platforma Team Finland a Národní centrum Průmyslu 4.0. 
Jak lze dosáhnout úspor s minimálními investicemi a prakticky hned, se návštěvníci dozvědí také na odborné konferenci, kterou společnost Siemens na MSV pořádá 6. října. K letošní Digitální továrně 2.0 se pod hlavičkou Team Finland připojuje oficiální účastí Finsko se skupinou šesti inovativních dodavatelů technologií a služeb. Finským společnostem důvěřují přední světoví výrobní hráči z řady odvětví, jako je automobilový průmysl, strojírenství, potravinářství, elektronika a mnoho dalších. Návštěvníci se na veletrhu seznámí se společnostmi Elisa IndustrIQ, Etteplan, Top Data Science, Unikie, Visual Components a Wapice.

Expozice Národního centra Průmyslu 4.0 bere v potaz aktuální situaci a pozornost je proto zaměřena na ta řešení, která se v praxi osvědčila jako účinný pomocník při zvládání krizí. Důraz je kladen na zvyšování přidané hodnoty, práci s daty, strategické plánování rozvoje firmy, a také udržitelnost – materiálovou i energetickou. Na pomoc si Národní centrum Průmyslu 4.0 přizvalo partnery T-Mobile, výzkumné centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP a Českou spořitelnu.Svou nabídku představí v Digitální továrně 2.0 řada inovativních firem. Na stánku 4dot se seznámíte s technickou diagnostikou i technologickým monitoringem a uvidíte zde například senzor přetvoření 4dot SM, který byl v loňském roce oceněn Zlatou medailí MSV.

Chytré brýle a využití rozšířené reality při digitalizaci průmyslové výroby bude prezentovat firma AYES. Na stánku si zájemci na vlastní kůži mohou vyzkoušet nejrůznější značky brýlí jako je RealWear, Microsoft HoloLens, Vuzix, Google Glass, Oculus a další. Součástí Digitální továrny 2.0 bude také expozice společnosti Bossard, která představí systémy spadající do oblasti inteligentní logistiky – SmartBin Cloud, SmartLabel Cloud a Smart Factory Assembly.Představí se také WebAR platforma CLDXR, která umožní firmám prezentovat své produkty kdekoli a kdykoli prostřednictvím realistických 3D modelů umístěných do reálného světa pouze prostřednictvím internetu a chytrých telefonů nebo tabletů. Vystavovatelem v Digitální továrně 2.0 bude i firma dataPartner. Těžištěm její expozice bude prezentace prostředků pro digitalizaci výroby, a to jak na úrovni řídicích jednotek strojů, tak na úrovni výrobního informačního systému. Firma Invanta předvede na svém stánku bezpečnostní systém se schopností rozpoznat nebezpečné situace v okolí průmyslových strojů s okamžitou reakcí.
Dále se představí také řešení Twinzo – přesné 3D živé digitální dvojče konkrétního objektu, kterým může být dům, kancelář, továrna nebo dokonce celé město. Řešení umožňuje mít 3D model v mobilním telefonu, tabletu nebo počítači a poskytuje přístup ke všem datům v reálném čase. Společnost UNIS představí ve svém stánku systém MES PHARIS, který zajišťuje řízení výroby a kontinuální sledování výrobních procesů v reálném čase, trasovatelnost výroby, sběr technologických dat i jejich vyhodnocení. A to vše v souladu s principy Průmyslu 4.0.
Svou nabídku dále představí firmy jako Act-in CZ, ARiiVA, Eurowater, GE Intelligent Platforms, Gedis Distribution, Leadspicker, Optisolutions, Packung, SmartVision, Smart Product Solution nebo Thein Digital. Spoluorganizátorem celého projektu je společnost Cerebrica. Součástí Digitální továrny 2.0 budou poprvé také expozice Svazu průmyslu a dopravy ČR a Elektrotechnické asociace ČR. Prezentovat se bude také Lisovna ŠKODA AUTO, která prakticky ukáže využití digitálního dvojčete při výrobě.

Digitální stage bude prostorem pro diskuzi

Živé vysílání z digitální stage pravidelně vzbuzuje zájem návštěvníků strojírenského veletrhu. I v letošním roce se chystá řada diskuzí a rozhovorů o tématech jako umělá inteligence, 5G sítě, digitalizace ve start-upech nebo využití informačních systémů. Diváci mohou vše sledovat přímo na veletrhu nebo prostřednictvím online streamu na webových stránkách MSV.

Konference Biomorfní průmysl

Ve čtvrtek 6. října se uskuteční třetí ročník mezinárodní konference s názvem Biomorfní průmysl. Zaměří se na zformulování vize české ekonomiky za využití umělé inteligence jako klíčového přístupu k digitalizaci na firemní i národní bázi. Program konference se bude skládat ze čtyř tematických okruhů.
První z nich se zaměří na budoucnost průmyslu a vize české ekonomiky s důrazem na digitální transformaci průmyslového prostředí. Okomentovány budou trendy, které v posledních čtyřech letech v českém průmyslu a jeho digitální transformaci převládají. Současně bude také věnován prostor současné situaci v oblasti energií a postupnému nasazování pokročilých digitálních technologií v energetickém managementu firem.
V rámci dalšího bloku o chytrých datech a umělé inteligenci jako cestě k biomorfnímu průmyslu budou nastíněny možnosti českého průmyslu a příslušných digitalizačních technologií s ohledem na možnou obchodní expanzi.
Třetí blok konference se bude věnovat otázkám digitální infrastruktury, která je základem digitálních továren, otázkám rizik souvisejících s pořízením a provozem této infrastruktury a možnostem jejího financování. Klíčovou technologií budoucí digitální infrastruktury je technologie 5G, v budoucnu pak technologie 6G.

Vstupenky na konferenci jsou k dostání online na www.msvdigitalnitovarna.cz.

Hodnocení článku: