Jste zde

ETSI hledá non-IP protokol pro 5G

Sítě 5G budou potřebovat vlastní protokol pro pevné sítě a také non-IP protokol. To vyplývá z právě zveřejněného pracovního programu ETSI na nejbližší období.

I když program ETSI na rok 2020-2021 nepřináší oproti minulému období žádné převratné novinky, několik věcí z něj jasně vyplývá. Některé technické okruhy se ve vývoji posouvají dopředu, například komunikace V2X v souvislosti s rozvojem inteligentní dopravní infrastruktury, zejména železnic nebo námořní dopravy. Další témata, jako umělá inteligence a kybernetická bezpečnost, se v programu budou objevovat stále. U okruhu 5G je to ale jiné. Z poměrně vágní formulace o podpoře standardu 5G sítí vykrystalizovalo několik zásadních témat.

V první řadě ETSI společně s 3GPP dokončuje release 16 standardu 5G. Tato verze by měla být hotova ještě v roce 2020 a pokryje některé zásadní aplikační oblasti a technické otázky, namátkou 5G LAN, určování polohy s vysokou přesností, služby pro kritické lékařské aplikace, sledování majetku, aplikační vrstvu pro průmyslové 5G, podporu bezpilotních leteckých systémů, audio/video služby. Mezi tématy se najdou také služby, které řeší provoz sítě samotné, například snížení latence, algoritmy pro rozsáhlé pokrytí a snižování spotřeby sítě, podpora mulit-USIM, vylepšení vícesměrového vysílání sítě atd. Na okraj se do release 16 dostala také podpora SMS zpráv v 5G core.

Samostatné kapitoly v souvislosti s 5G získaly v programu ETSI různé okruhy témat:

  • Optimalizace využití spektra milimetrových vln
  • 5G pevné sítě
  • Non-IP protokol
  • Standard oneM2M pro průmysl

Non-IP protokol

Řadu let konvergence telekomunikačních a datových sítí směrovala k převodu všech služeb do IP prostředí. Ve chvíli, kdy je cíle dosaženo a prakticky nic použitelného se dnes bez IP neobejde, jsou známé také problémy, které to přináší. Vysoké náklady na infrastrukturu, latence, vysoká spotřeba energie. Bobtnající IP komunikace potřebuje neustále násobit kapacitu serverů, těm roste spotřeba a díky celosvětovému standardu také náklady na zabezpečení. Latenci ani chybovost nelze dále zlepšovat ve chvíli, kdy IP je zároveň řídícím, transportním i obsaženým protokolem.

Proto u operátorů 5G sítí vzniká potřeba nového síťového standardu, který by zajistil spolehlivé propojení 5G sítí, jejich obsluhu a zabezpečení a pro které by IP protokol byl pouze datovým obsahem, stejně jako jakákoli přenášená data. To je potřeba nejen z hlediska samotné infrastruktury, ale do budoucna také pro řadu služeb, kritických pro bezpečnost. V první fázi se vývoj protokolu a jeho testování bude odehrávat v rámci privátních (průmyslových)sítí, následně se budou přidávat služby pro obsluhu infrastruktury.

Fixed 5G

Okruh fixních sítí 5G vzniká v návaznosti na koncept fibre-to-everything-everywhere, tedy vysokokapacitních služeb, založených na širokopásmovém optickém přístupu. Konkrétní aplikace existují již dnes a to IT cloudové služby a průmyslové aplikace se zpracováním velkých objemů dat. Budoucnost se věnuje také zábavě, kdy do domácností zamíří 3D video, interaktivní obsah a další věci, na které se těší zejména zábavní průmysl.

Další témata se věnují například dopravě nebo životnímu prostředí. I když na první pohled může program ETSI vypadat jako běžná deklarace budoucího zájmu, je jasné, že většina bodů a témat se během následujících tří až pěti let přesunou do komerční fáze, kdy zasáhnou každého vývojáře.

https://www.etsi.org/e-brochure/Work-Programme/2020-2021/mobile/index.html

Hodnocení článku: