Jste zde

Evropští výrobci věří aditivní výrobě

Nezávislá studie zjistila, že aditivní výroba může urychlit digitalizaci stávajících výrobních postupů, navíc 96 % respondentů uvedlo, že přispívá k rychlejšímu uvádění výrobků na trh.

Studie HP, realizovaná ve spolupráci s 3dbpm Research, analyzovala trendy digitální výroby mezi předními výrobci průmyslových dílů v Evropě. 96 % respondentů se shodlo na tom, že aditivní výroba jim pomáhá rychleji dodávat výrobky na trh, přičemž 100 % odpovídajících si uvědomuje důležitost pokračující digitalizace svých výrobních postupů. Dodejme, že největší vliv na zavádění těchto změn má schopnost vyrábět díly na zakázku. 63 % evropských výrobců dílů, kteří se průzkumu zúčastnili, investuje v příštích dvanácti měsících do digitalizace od 100 000 do více než jednoho milionu eur, protože přednosti tohoto agilního ekosystému a jeho technologické možnosti se osvědčují i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Zpráva HP o trendech v oblasti aditivní výroby v regionu EMEA analyzuje motivační faktory a investiční strategie výrobců na pěti zásadních evropských trzích: ve Francii, Itálii, Německu, Španělsku, zemích Beneluxu a ve Velké Británii. Studie zkoumá, jak firmy, které již zavedly procesy digitální a aditivní výroby průmyslových dílů, chápou přínosy této strategie a zda očekávají, že se tento makrotrend bude v krátkodobém a střednědobém výhledu dále zrychlovat. 
Podle HP se mezi úspěšné firmy budoucnosti zařadí ty, které dokážou využít možnosti softwaru, dat, umělé inteligence a digitální výroby. To dokumentuje i fakt, žes pomocí technologie HP Multi Jet Fusion bylo od jejího vzniku pomocí 3D tisku vyrobeno již více než 60 milionů dílů. Poptávka po této technologii za posledních 15 měsíců exponenciálně vzrostla.

Zpráva ukázala, že na rozhodnutí digitalizovat výrobní pracovní postupy má vliv také snaha o udržitelnost, přičemž 61 % respondentů souhlasilo, že právě udržitelnost je při jejich rozhodování jednou z relevantních veličin. Celkem 91 % dotázaných také uvedlo, že důležitou výhodou je možnost vyrábět díly na zakázku, a dalších 79 % respondentů se domnívá, že aditivní výroba jim pomáhá řešit problémy ve výrobě – umožňuje jim například přizpůsobit se kolísající poptávce. 
Použití aditivní výroby ve výrobě průmyslových dílů bylo označeno za zásadní pro výrobu nákladově efektivnějších komponentů a pro výrobu lepších produktů rychlejším způsobem. Dotazovaní britští a němečtí výrobci průmyslových dílů plánují významnější investice do digitalizace a aditivní výroby, v této souvislosti 50 % britských a 40 % německých respondentů uvedlo, že v této oblasti chtějí v příštích pěti letech utratit více než 1 milion euro.

Aktuální studie navazuje na zprávu Digital Manufacturing Trend Report společnosti HP z října 2020, která poskytuje podrobnější analýzu, investičních strategií a tendencí, specifických pro jednotlivé země Evropy.

 

Hodnocení článku: