Jste zde

Galileo startuje!

Evropský systém satelitní navigace Galileo začal 15. prosince 2016 nabízet své počáteční služby subjektům veřejného sektoru, podnikům a občanům.

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, který je odpovědný za energetickou unii, řekl: „Geolokace je centrálním prvkem probíhající digitální revoluce, která přináší nové služby měnící náš každodenní život. Galileo zvýší přesnost určení polohy desetinásobně a umožní vznik příští generace lokalizačních technologií, jako jsou například autonomní automobily, propojená zařízení nebo služby chytrých měst. Vyzývám tedy dnes evropské podnikatele, aby si představili, pro co všechno může být Galileo užitečný – nečekejte, inovujte!“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, dodala: „Tyto první služby systému Galileo představují významný úspěch pro Evropu a první plod naší nedávno přijaté kosmické strategie. Jedná se o výsledek společného úsilí o navržení a vybudování nejpřesnějšího družicového navigačního systému na světě. Svědčí rovněž o technologické excelenci Evropy, jejím know-how a odhodlání vytvářet služby a aplikace využívající kosmické technologie. Žádná evropská země by tohoto nemohla dosáhnout sama.“

V návaznosti na Prohlášení o počátečních službách, které Evropská komise oficiálně představila v Bruselu ve čtvrtek 15. prosince, začne Galileo poskytovat ve spojení s GPS tyto bezplatné služby:

  • Podpora nouzových operací: V současnosti může nalezení osoby ztracené na moři nebo v horách trvat hodiny. Díky pátrací a záchranné službě (Search and Rescue Service, SAR) bude nyní osoby, které vyšlou tísňové volání ze zařízení kompatibilního se systémem Galileo, možné nalézt a zachránit rychleji, jelikož doba potřebná k jejich lokalizaci se zredukuje na pouhých 10 minut. Tato služba by měla být do budoucna vylepšena tak, že oznámí vysílateli nouzového volání, že byl lokalizován a pomoc je na cestě.
  • Přesnější navigace pro občany: Otevřená služba systému Galileo poskytne široké veřejnosti bezplatnou službu k určování polohy a času a k navigaci, kterou bude možné využívat prostřednictvím čipových sad kompatibilních se systémem Galileo v chytrých telefonech nebo systémech navigace vozidel. Řada takových chytrých telefonů byla uvedena na trh letos na podzim a nyní mohou využívat tyto signály k přesnějšímu určování polohy. Do roku 2018 bude Galileo také součástí každého nového modelu vozidla prodávaného v Evropě, v němž bude poskytovat lepší navigační služby pro celou řadu přístrojů a rovněž umožní fungování systému tísňového volání eCall. Obzvláštní užitek ze zvýšení přesnosti určení polohy pomocí systému Galileo budou mít osoby používající navigační přístroje ve městech, kde satelitní signál často blokují vysoké budovy.
  • Lepší časová synchronizace pro kritické infrastruktury: Galileo prostřednictvím svých vysoce přesných hodin umožní lepší časovou synchronizaci bankovních a finančních transakcí a telekomunikačních a energetických distribučních sítí, například inteligentních rozvodných sítí. To umožní jejich efektivnější fungování.
  • Bezpečné služby pro orgány veřejné správy: Galileo bude rovněž prostřednictvím veřejné regulované služby poskytovat podporu orgánům veřejné správy, jako jsou služby civilní ochrany a humanitární pomoci, celní správa a policie. Pro zajištění kontinuity provozu poskytne vládním uživatelům obzvlášť robustní a plně šifrovanou službu během mimořádných vnitrostátních událostí nebo krizových situací, jako jsou teroristické útoky.

Prohlášení o počátečních službách systému Galileo znamená, že družice a pozemní infrastruktura systému Galileo jsou nyní provozuschopné. Tyto signály budou vysoce přesné, ale nebudou k dispozici nepřetržitě. Proto budou během počáteční fáze první signály systému Galileo použity v kombinaci s dalšími družicovými navigačními systémy, například GPS. V nadcházejících letech budou za účelem rozšíření konstelace Galileo vyslány na oběžnou dráhu nové družice, což postupně zlepší dostupnost systému Galileo v celosvětovém měřítku. Tato konstelace by měla být dokončena do roku 2020, kdy Galileo dosáhne plné operační kapacity.

Souvislosti

Galileo je evropský globální družicový navigační systém. Poskytuje uživatelům po celém světě řadu nejmodernějších služeb určování polohy, času a navigace. Galileo je plně interoperabilní s GPS, ale bude koncovým uživatelům zajišťovat přesnější a spolehlivější určování polohy.

V současnosti konstelace Galileo sestává z 18 družic, které jsou již všechny na oběžné dráze. Předpokládá se, že úplná konstelace bude sestávat z 30 družic a měla by být dokončena do roku 2020. První chytrý telefon Galileo španělské společnosti BQ se již prodává a očekává se, že brzo uvedou na trh svoje výrobky i další společnosti. Galileo umožní rovněž vývojářům aplikací, aby své nápady testovali na základě reálného signálu.

Počáteční služby systému Galileo spravuje Agentura pro evropský GNSS (GSA). Celkový program Galileo řídí Evropská komise, která předala odpovědnost za zavádění systému a technickou podporu pro operační úkoly Evropské kosmické agentuře (ESA).

Prohlédněte si prosím naši nabídku GPS, LTE modulů a kompatibilních antén se systémem Galileo.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na adrese info@soselectronic.cz.

 

Download a odkazy:

Hodnocení článku: 

Kontaktujte svého distributora

* Hvězdičkou (*) označené údaje jsou povinné.

CAPTCHA
Toto je ochrana před spamem.