Jste zde

Globální průzkum o ženách v technických oborech 2022 startuje

Průzkum vyzývá ženy, které jsou odbornicemi v technických oborech, aby se podělily o své postřehy a zkušenosti a osvětlily tak možnosti kariérního rozvoje i obsáhlejší výzvy a příležitosti v elektrotechnických oborech.

Průzkum startue symbolicky na Mezinárodní den žen v technických oborech (23. června) a potrvá dva měsíce až do soboty 20. srpna. Cílem letošního globálního průzkumu je získat přímé informace z různých sektorů, odhalit překážky a načrtnout vizi do budoucna. Výsledky průzkumu oznámí Farnell v září 2022. 

Dianne Kibbey, působící v komunitě element14 jako Head of Community and Social Media, k tomu dodává: „Letos jsme zařadili nové otázky týkající se problémů zdůrazněných v analýze předchozích odpovědí v průzkumu. I když je zřejmé, že se náš obor ubírá správným směrem, čeká nás ještě spousta práce. Také se nemůžeme dočkat, že se dozvíme ještě více příběhů o šikovných ženách, které v našem oboru dosáhly velkých úspěchů.“

Globálního průzkumu se v roce 2021 zúčastnilo 370 lidí. Většina respondentů byla ve věku 25–54 let a více než polovina uvedla, že má přes 10 let zkušeností v elektrotechnickém oboru. Průzkum ukázal, že ačkoli ženy v technických oborech postupně získávají podporu všech pohlaví, jejich zastoupení je celkově stále nedostatečné a zažívají různou míru diskriminace.

Průzkum z roku 2021 dále zdůraznil, že všechny respondentky jsou názoru, že u moderních pracovníků je nejdůležitějším cílem rovné zacházení napříč všemi pohlavími. Letošní průzkum bude klíčovým ukazatelem toho, zda se v tomto pozitivním trendu pokračuje.

Mezi další zásadní zjištění globálního průzkumu společnosti Farnell o ženách v technických oborech z roku 2021 patřila tato:

  • Všechna pohlaví mají podobné názory ohledně přínosu, jaký mohou ženy mít pro technický obor, a že otázku rovnosti pohlaví je třeba řešit. Je nutné posunout více žen do vedoucích pozic, kde by mohly působit jako vzor a mentorky pro ostatní ženy, čímž se posílí zásady rovnosti a eliminují se rozdíly a sexismus na pracovišti.
  • Průzkum shodně poukázal na mnoho otázek, i když byly zjištěny některé zásadní rozdíly. Ženy sice uváděly jako jednu z výhod práce v technickém oboru dobrý plat, nicméně jsou stále přesvědčeny, že mezi pohlavími panuje platová nerovnost.
  • Jedním z překvapivých zjištění bylo, že ženy nemají takové obavy z cestování za prací, jak si o nich myslí příslušníci ostatních pohlaví. Pouze 15 % dotázaných žen naznačilo, že by omezení cestování bylo příznivé pro nalezení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a pro možnosti kariérní vyhlídky. Stejný názor mělo celých 25 % respondentů ostatních pohlaví. Tato odpověď dosvědčuje, že se postupně snižuje i další z vnímaných překážek, které ženám v technických oborech bránily v kariérním postupu.
  • Od všech pohlaví jsme získali skvělou odezvu a všichni povzbuzují ženy, aby si více důvěřovaly, věřily ve své schopnosti a postavily se všem výzvám práce v technických oborech. Mezi hlavní faktory, na základě kterých se ženy rozhodnou pro kariéru v technickém oboru, patří možnost pracovat na rozmanitých projektech, být u zrodu technologií nové generace a vytvořit a udržovat si rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Díky systematickému provádění průzkumů ve společnosti Farnell získáváme ucelený pohled na problémy, se kterými se odbornice v elektrotechnických oborech musí potýkat, a na to, jak tyto problémy mohou úspěšně přetavit na životní příležitosti pro sebe i organizace, které zastupují.

Pokud se také chcete zúčastnit nového globálního průzkumu společnosti Farnell o ženách v technických oborech, navštivte stránku: https://www.surveymonkey.co.uk/r/FarnellWiE2022.

Hodnocení článku: