Jste zde

Industrial Security Circus poradí s kybernetickou bezpečností průmyslu

Témata kybernetické bezpečnosti a IT bezpečnosti mají ve firmách rostoucí prioritu. Zejména s rostoucí digitalizací je ochrana sítí, počítačových systémů, robotických systémů, strojů a dat stále důležitější. HANNOVER MESSE nabízí řešení a obranné strategie.Do společné expozice se zapojí přes 40 vystavovatelů

Realistické posouzení hrozby, které čelí firmy, vyžaduje hluboké odborné znalosti, pochopení vektorů útoku, metod a procesů v takzvaném kill chainu, IT architektur, havarijních plánů, obranných strategií a psychologie hackerů. A co víc, je důležité znát aktuální úroveň povědomí vlastních zaměstnanců. Není snadné se s tímto komplikovaným a těžkým tématem vypořádat. A právě zde vstupuje na scénu Industrial Security Circus. Klade si za cíl usnadnit poznávání tématu zejména návštěvníkům z řad malých a středních podniků. Představí obranné strategie a řešení dostupná na trhu z oblasti IT bezpečnosti. 
Industrial Security Circus nabídne kombinaci zábavy, školení v oblasti bezpečnosti IT a nových způsobů předávání znalostí, stejně jako fundované, užitečné technologie a nabídky produktů a služeb. Důraz je zde kladen na bezpečnost provozních technologií (OT bezpečnost). Na společném stánku bude přítomno přesně 40 vystavovatelů, kteří se svými exponáty uvedou cirkusový koncept do praxe. Základem je myšlenka, že například kouzelník v cirkuse používá podobné metody odvádění pozornosti, manipulace a klamání jako technicky zdatní hackeři.

Industrial Security Circus bude doprovázen fórem. Témata zahrnují "Řízení narušení kybernetické bezpečnosti: efektivní reakce na incidenty v OT prostředích", "Bezpečnost IT v produkčním prostředí" nebo "Odpočítávání do katastrofy: jak hackeři způsobují kybernetickou katastrofu a co s tím můžete udělat".

Pro více informací navštivte https://www.hannovermesse.de/exhibitor/industrial-security-circus/N1510091

HANNOVER MESSE

HANNOVER MESSE je přední světový veletrh pro průmysl. Její hlavní téma "Průmyslová transformace – Making the Difference" spojuje sektory displejů jako automatizace, pohyb a pohony, digitální ekosystémy, energetická řešení, inženýrské díly a řešení, budoucí centrum, stlačený vzduch a vakuum a globální obchod a trhy. Mezi klíčová témata patří CO2 neutrální výroba, energetický management, Průmysl 4.0, umělá inteligence a strojové učení a vodíkové a palivové články. Výstavní program je doplněn řadou konferencí a fór. Příští ročník se bude konat v Hannoveru od 17. do 21. dubna 2023.

Hodnocení článku: