Jste zde

IoT senzory ve sběrných kontejnerech textilu přináší reálnou úsporu

Ekocharita, která ročně vysbírá přibližně 3000 tun textilního odpadu, zveřejnila výsledky rozsáhlého monitorování svých kontejnerů senzory Sensoneo.

S instalací senzorů do svých kontejnerů začala v lednu 2021 s cílem monitorovat stav jejich zaplnění v reálném čase a zefektivnit tak jejich sběr. Koncem června již Ekocharita monitorovala 600 kontejnerů a díky datům ze senzorů se společnosti podařilo významně zlepšit její řízení:

  • Snížili čas potřebný na vysbírání 1 tuny textilního odpadu o 30 procent
  • Snížili náklady na sběr odpadu o 20 procent
  • Zefektivnili řízení skladu a logistiky
  • Díky konkurenční výhodě v podobě digitalizace získali nové zákazníky

Specifika sběru textilu

Textilní odpad je komodita, která stále čeká na legislativní úpravu svého separovaného sběru. Legislativu, která plošně upraví pravidla pro třídění tohoto odpadového proudu, plánuje Evropská unie zavést v roce 2025. Do té doby bude tento systém podporován soukromými firmami, které řídí sběr vyřazených oděvů a zajišťují jejich opětovné použití, recyklaci a darování na charitativní účely.

Ekocharita operuje na ploše 16 000 km2 a spravuje 1300 kontejnerů na oděvy, boty, hračky a domácí textil. Kontejnery se zpravidla umísťují na frekventovaná místa v rámci měst a obcí, stejně jako do blízkosti obchodů či škol. Dostupnost kontejnerů na textilní odpad podporuje občany v tom, aby tento odpad skutečně vytřídili, a neskončil tak na skládce.

Pro textilní odpad jsou typické velmi nepravidelné cykly zaplnění. Rychlost, kterou se kontejnery naplní, je nepředvídatelná, což ztěžuje provoz a logistiku a klade také vysoké finanční a časové nároky. Monitorování kontejnerů online, jež umožňuje sledovat jejich aktuální zaplnění v reálném čase, si klade za cíl tyto překážky odbourat.

Instalace senzorů

Ekocharita začala s instalací senzorů v lednu 2021 díky grantu EIC Akcelerátor, který získala společnost Sensoneo na nasazení svého řešení pro účely ověření jeho pozitivních environmentálních, provozních a finančních benefitů.

Senzory Sensoneo využívají na monitorování stavu zaplnění kontejnerů ultrazvukovou technologii, která informaci o aktuálním zaplnění monitoruje 24krát denně. Senzory současně monitorují také teplotu, zajišťují požární alarm a upozornění na případné převrácení kontejneru. Pro účely přenosu dat se společnost rozhodla využit síť internetu věcí LoRaWAN.

Pozitivní vliv na svůj provoz společnost Ekocharita zaznamenávala úměrně s narůstajícím počtem nainstalovaných senzorů: „Senzory jsme si instalovali svépomocí po 2hodinovém tréninku od Sensoneo a byli jsme překvapeni, jak to bylo jednoduché – instalace a nastavení senzoru trvá méně než 5 minut,“ vysvětluje Juraj Kunák.

Kompletní změna provozu

Díky monitorování kontejnerů Ekocharita kompletně změnila způsob, jakým funguje. Klíčová síť kontejnerů je digitalizovaná a šoféři mohou jednoduše a rychle identifikovat kontejnery, které skutečně vyžadují vyprázdnění, a mohou tak nakládat s časem mnohem efektivněji.

Včasný sběr odpadu zajistí, že kontejnery nebudou nikdy přeplněné. Potenciální nepořádek kolem košů a znečištěné prostředí je pro mnoho obchodních partnerů Ekocharity velkou překážkou: „Mít senzory znamená být spolehlivým partnerem pro našeho zákazníka. Proto se nám nyní daří umísťovat kontejnery do blízkosti nákupních středisek, škol, univerzit, mateřských škol... Jsou to nové oblasti, kde jsme předtím nebyli, protože tam byl konkurent. Nyní jsme schopni je nahradit.“

Ekocharita dokázala řešení Sensoneo nasadit v relativně rychlém čase díky grantu EIC Accelerátor. Díky tomu mohla okamžitě otestovat přínosy plošného nasazení monitorování odpadu. Tempo by bylo přirozeně jiné, pokud by si společnost zakoupila řešení standardním způsobem. Společnost Ekocharita proto vypočítala návratnost investice v případě, kdyby nákup byl plně v jejich režii. Na výpočet návratnosti investice použila Ekocharita měsíční poplatek „monitorování odpadu jako služba“ od Sensoneo. „Pokud by byl nákup senzorů plně na nás, investice by se nám vrátila za 7 měsíců,“ dodává Juraj Kunák.

sensoneo.com
jaknachytreodpady.cz.

 

Hodnocení článku: