Jste zde

IQRF Summit 2019: spolupráce a interoperabilita

Členové IQRF Alliance těží ze vzájemné spolupráce a stabilní platformy. Díky tomu mohou zákazníkovi dodat fungující aplikaci během několika týdnů a řešení dále škálovat. IQRF je tak na cestě k otevřenému standardu.

IQRF Alliance má od začátku jasný cíl. Pokud chce IQRF prosadit mezi ostatními LPWAN a bezdrátovými standardy, musí zajistit vysokou míru interoperability zařízení různých výrobců, kteří standard implementují. To s sebou nese nejen požadavek na stabilitu a unifikaci protokolu, ale také úzkou spolupráci s výrobci čipů i softwarovými platformami. Interoperabilita dnes nezahrnuje pouze zařízení z vlastní kuchyně, ale také komunikaci s aplikacemi třetích stran.

Na summitu byla předvedena vzájemná kompatibilita sítě IQRF a LoRaWAN, kde se pro lokální autonomii a pravidelnou komunikaci se zařízeními využívá síť IQRF a pro vzdálený přístup síť LoRaWAN. Díky jednotné komunikaci lze řešení rozšiřovat o nová zařízení i funkčnosti, aniž by to vyžadovalo zásadní přepracování původního konceptu. Stejně tak mohou IQRF brány dané zprávy přeložit pomocí IQRF Gateway Daemonu například do formátu JSON, který je použitelný v cloudových a mobilních aplikacích. Na výběr jsou u bran různé komunikační protokoly vyšších vrstev.

Nové funkce přímo v technologii IQRF také usnadňují implementaci a konfiguraci. Nově je tak možno v síti IQRF využívat zařízení na baterie i zařízení napájená ze sítě, síť lze konfigurovat automaticky pomocí funkce Autonetwork V2 nebo přidávat zařízení pomocí načtení QR kódu obsahujícího IQRF Smart Connect kód mobilní aplikací. Na koncových zařízeních není nutné řešit pracovní komunikační kanál, protože síť se nastaví na optimální kanál hlavního zařízení – koordinátoru.

Na samotnou síť IQRF navazují partnerské služby, například možnost vzdálené správy bran IQRF a zařízení přes PIXLA.online, Open Edge Gateway – služby na bráně IQRF přizpůsobující chování požadavkům vyšších vrstev, mobilní aplikace IQRF Network Manager umožňující správu zařízení v síti IQRF včetně jejich ovládání a vyčítání hodnot, a mnohé další. Díky průběžné spolupráci členů IQRF Alliance vznikají dílčí části na sebe navazující a doplňující se, a sestavení komplexního řešení je pak obdobou skládačky.

   

Technologie IQRF od svého vzniku v roce 2004 uběhla obrovský kus cesty a nyní je ve fázi přechodu k otevřenému standardu. Každý výrobce tak bude moci využít k připojení svých zařízení k IoT naši spolehlivou mesh technologii a použít k tomu jakýkoliv procesor a jakékoliv rádio. IQRF Alliance zůstává garantem interoperability všech zařízení postavených na pokročilé mesh technologii IQRF.

Hodnocení článku: