Jste zde

Liberec sleduje obsazenost parkovišť přes IoT

Statutární město Liberec rozjíždí pilotní projekt monitorování obsazenosti parkovacích míst na vybraných parkovištích v horním centru. Jde o další dílčí krok k vybudování naváděcího systému na parkoviště v centru a ke kompletní modernizaci celého parkovacího systému. 
 

V rámci pilotního projektu budou vybraná parkovací místa vybavena čidlem pro komunikaci s Centrem sledovanosti, které bude v grafické podobě přístupné široké veřejnosti na webu města. Díky monitoringu parkovišť tak řidiči uvidí aktuální obsazenost jednotlivých parkovacích míst online. Aktuální obsazenost parkovišť se bude v budoucnu promítat také na dynamickém dopravním značení, které chystáme v rámci naváděcího systému na parkoviště v centru.Údaje z Centra sledovanosti budou řidičům k dispozici i skrze mobilní aplikaci.

Po provedené prověrce možností zavedení monitoringu parkovacích míst město nakonec upustilo od původně uvažovaného vybudování vlastní sítě pro zajištění přenosu dat. „Museli bychom si zajistit servis dalších společností, což by do procesu mohlo přinést komplikace. Proto využijeme technologii parkovacích čidel podle návrhu společnosti ČD - Telematika. Jde o technologii přenosu dat pomocí autonomní sítě SIGFOX, která se ukázala jako nejvhodnější. Je využívána prakticky po celém světě a má výhodu v tom, že systém bude otevřený pro případné připojení dalších čidel, monitorujících například teplotu či srážky,“ vysvětlil náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela.

Systém zatím sleduje 240 parkovacích míst v 6 lokalitách, které jsou součástí projektu Parking Liberec. Jeho uživatelé mohou získávat údaje o volných parkovacích místech a platit za jejich užívání přes mobilní aplikaci.

www.liberec.cz

www.parking.liberec.cz
 

Hodnocení článku: 

Hodnocení článku: