Jste zde

Lidé, procesy a technologie: Budování odolnosti pomocí strategických nákupů v roce 2024

V průběhu roku 2023 dodavatelský řetězec nadále čelil mnoha výzvám, které definovaly několik posledních pandemických let, včetně extrémně vysoké poptávky spojené s výrobními problémy a vysokými náklady.

Dokonce je možné, že rok 2023 vejde do historie jako rok „zlatého šroubku“ - té jediné součástky, kterou konstruktéři potřebovali k dokončení své výroby, a kterou bylo extrémně těžké sehnat nebo byla kvůli vysoké poptávce zcela vyprodána. Jiní odborníci poukazují na ekonomické zpomalení v roce 2023 - sice ne tak závažné, aby se dalo nazvat recesí, ale uznávají, že nabídka a poptávka stále nejsou vyvážené. Bohužel dopady tohoto ekonomického zpomalení budou pravděpodobně pokračovat i na začátku roku 2024.

Globální makro trendy, včetně přesunu výroby, vládních politik a programů, jako je zákon CHIPS v USA, geopolitických konfliktů, nedostatku pracovních sil a nových předpisů o udržitelnosti, s nimiž je třeba držet krok, mohou být pro organizace, které se snaží udržet své procesy a činnosti v oblasti nákupů konzistentní, rovněž stresující a rušivé.  
Během toho všeho se odborníci v oblasti nákupů k usilovně snaží zajistit, aby jejich organizace byly schopné dodávat elektronické komponenty potřebné pro inovativní návrhy, a mají za úkol vymýšlet kreativní řešení, jak předvídat potřeby a přizpůsobovat se výzvám. Tím dokazují svou odolnost ve směru, který patrně nečekali.

V dalším budování této odolnosti mohu pomoci strategické nákupy spočívající v získání správné součástky ve správný čas a za správnou cenu - úkol, který se často snáze řekne, než udělá! Strategičtější přístup bude pravděpodobně zahrnovat shromažďování a analýzu většího množství dat od dodavatelských partnerů a automatizaci procesů, aby se snížil čas potřebný k manuální práci na zdlouhavých úkolech a bylo možné věnovat více času strategické činnosti.

Společnosti mohou praktikovat strategické nákupy, aby do svých dodavatelských řetězců zabudovaly odolnost, snížily objemy manuální práce, kterou musí jejich nákupní týmy vykonávat, a zároveň tuto práci učinily příjemnější a strategičtější. Budování odolnosti vyžaduje poměrně hodně kreativního myšlení, předvídání potřeb, rychlou komunikaci a udržení náskoku, ale nakonec se vyplatí snaha přidat organizaci hodnotu.

Jak tedy může organizace toto vše zabudovat do svých nákupních procesů, aniž by přetěžovala svůj tým a nevytvářela značné objemy práce navíc? Pro mě se strategické nákupy v konečné fázi skládají ze tří hlavních myšlenek: lidé, procesy a technologie.

Aby společnosti vybudovaly odolnost svých dodavatelských řetězců, mohou praktikovat strategické nákupy.

Práce v oblasti nákupů se mění

Lidé jsou v nákupních procesech nesmírně důležití - v oboru neexistuje profesionál, který by vám řekl, že vztahy nejsou v tomto oboru důležité. Ačkoli se stále více hovoří o automatizaci a umělé inteligenci, důležitost lidské vazby zůstává pro dodavatelský řetězec stejně zásadní jako kdykoli předtím.

Lidé, kteří působí v oblasti nákupů si uvědomují, že tato práce se zejména za posledních několik let výrazně změnila. Profesionálové v oblasti zadávání veřejných zakázek potřebují znát věci rychleji, dosáhnout větších výsledků s méně zdroji a často se vypořádávat s důsledky globálního nedostatku pracovních sil a materiálů, mezinárodními konflikty a mnoha dalšími problémy. Navíc nové požadavky na podávání zpráv o dovozu, které je třeba dodržovat - například předpisy NEU a REACH v USA a požadavky RoHS a CBAM v Evropě - vyžadují práci navíc při sledování a předkládání certifikací příslušným regulačním orgánům.

Aby byly v této každodenní práci strategičtější, nákupní týmy by měly vypracovat digitální plán, který by se zaměřoval na to, jak odstranit část zdlouhavé manuální práce. Při vytváření tohoto plánu nezapomeňte využít zdroje a vztahy svých partnerů ve svůj prospěch.

Mnoho dodavatelských partnerů má k dispozici digitální zdroje, které může váš tým využít k usnadnění procesů a k odvedení nejlepší a nejstrategičtější práce. Distributoři s vysokou úrovní služeb, jako je společnost Digi-Key, mají v mnoha zemích status registrovaného dovozce (IOR), což může vašemu týmu pomoci usnadnit administrativu a procesy spojené s dodržováním obchodních předpisů. Společnost Digi-Key má také vynikající vztahy s hlavními poskytovateli logistiky, jako jsou UPS, FedEx, DHL a další, a v případě potřeby může pomoci vyřešit problémy se zástupci oddělení zákaznických služeb.

Komunikace je klíčová

S měnící se prací v oblasti nákupu přicházejí nezbytné změny procesů s cílem přizpůsobení se novým požadavkům a úkolům. Tyto měnící se procesy často zahrnují zvýšenou interní i externí komunikaci, která musí často probíhat extrémně rychle.

Dodavatelský řetězec je domovem velkého množství dat pocházejících z tisíců různých zdrojů. Tato data mohou vést k automatizaci procesů, které mohou týmu často zabrat hodně času. Nezapomeňte - data mohou být kvantitativní i kvalitativní! Nalezení způsobů získání kvalitativní zpětné vazby od zákazníků, zaměstnanců a partnerů pro zlepšení vašich procesů může být velmi cenné.

Jakkoli mohou být data cenná, mohou být také zahlcující. Ideálním začátkem je určit, které datové body vy a váš tým skutečně potřebujete pro inteligentní rozhodování, a pak zjistit, jak nimi musíte naložit, abyste je mohli využívat. Existuje systém, se kterým by se měl integrovat? Existuje řídicí panel s metrikami, do kterého by se měl zapojit? Na jaké otázky se snažíte odpovědět?

Pokud shromažďujete pouze samoúčelně, pravděpodobně skončíte se spoustou šumu, který odvádí pozornost od nejpodstatnějších informací. Data neznamenají nic, pokud se nepromítnou do něčeho, podle čeho můžete jednat!

Jakmile získáte data, budete potřebovat způsob, jak je rozdělit do správných procesů, týmů a systémů. Čistá zdrojová data bez šumu mají zásadní význam pro zvýšení strategičnosti a odolnosti vašich procesů, protože mohou pomoci automatizovat procesy, které probíhají na pozadí, a uvolnit tak vašemu týmu možnost soustředit své úsilí jinam.

Eliminace šumu a získání pohotového jednání

Nalezením způsobů, jak zefektivnit sběr a analýzu dat, mohou odborníci v oblasti nákupů místo toho věnovat více času strategické práci podporující klíčové záměry a cíle společnosti.

Domnívám se, že pokud jde o nákupní činnosti, pak nejlepším začátkem v oblasti technologií je identifikace největších bolestivých míst vaší společnosti. Možná se jedná o sledování a přehlednost objednávek, možná o samotný proces tvorby nabídek a objednávek. Pokud jde o technologie a automatizaci procesů, často doporučujeme, aby nákupní týmy začaly s cenovou nabídkou a dostupností.

Proces tvorby cenové nabídky často zahrnuje poměrně rozsáhlé zjišťování a průzkum, což zabere spoustu času. Většina odborníků v oblasti nákupů, které znám, by raději shromáždila údaje o cenových nabídkách na jednom místě, než aby je hledala na různých webových stránkách, kopírovala a vkládala informace do tabulky a hledala srovnatelné údaje! Jedná se o proces, který počítače zvládají velmi dobře, takže jde o ideální místo pro společnosti, které by měly zvážit jeho automatizaci.

Společnost Digi-Key jako jeden z největších světových distributorů elektronických součástek a produktů automatizace poskytuje řadu digitálních nástrojů a technologií pomáhajících profesionálům v oblasti nákupu automatizovat jejich procesy, včetně platforem API, EDI, Punchout a dalších.

Společnost Digi-Key odešle zákazníkům po celém světě průměrně 27 000 objednávek denně.

Pohled do budoucnosti

Při pohledu do roku 2024 vidíme pozitivní ekonomické ukazatele, které naznačují, že se mohou začít zkracovat dodací lhůty součástí a že se později v tomto roce zvýší nabídka. Věřím, že je to způsobeno, alespoň částečně, popularitou elektrifikace. Zdá se, že elektrifikace je více než jen žhavé téma - v současné době je hlavní hnací silou v oblasti elektronických součástek, protože stále více společností a spotřebitelů přechází z jiných zdrojů energie a potřebuje součástky pro své konstrukce s elektrickým pohonem.

Bohužel zatím nejsme svědky zkracování dodacích lhůt polovodičů, které by s touto zvýšenou poptávkou drželo krok. Výsledky snah o zvýšení výroby polovodičů v USA, jako je zákon CHIPS, se možná projeví až v roce 2025, ale průmysl se ubírá správným směrem.

Mnoho výrobců již začalo budovat odolnost svých dodavatelských řetězců pomocí větší redundance výroby, čímž se chrání před zranitelností výroby produktu pouze v jednom regionu světa přesunem výroby blíže k domovu. Jelikož jsme se všichni v posledních několika náročných letech poučili, nákupní týmy se chtějí v následujících letech chránit před možným narušením dodavatelského řetězce.

Pokud byl rok 2023 rokem „zlatého šroubku“, udělejme, co je v našich silách, aby se rok 2024 stal rokem odolnosti - je čas umístit strategičtější nákupy na první místo vašeho seznamu!

Margaret Cunha je senior ředitelka pro řešení dodavatelského řetězce ve společnosti Digi-Key. Společnost Digi-Key, která uznávána jako globální lídr a trvalý inovátor v oblasti špičkové komerční distribuce elektronických součástek a produktů automatizace po celém světě, poskytuje více než 15,3 milionů součástek od více než 2 900 kvalitních značkových výrobců.

Hodnocení článku: