Jste zde

Odborníci na nákup, podělte se o svůj názor

Cílem průzkumu distributora Farnell je získat důležité informace o výběru dodavatelů, věrnosti a řadě dalších parametrů od komunity kupujících, které zdůrazňují chování a trendy.

Farnell vyzývá své globální zákazníky, aby jí pomohli porovnat a vylepšit budoucí služby, které jim poskytuje, prostřednictvím zapojení do úplně prvního průzkumu kupujících. Tento průzkum, který na končí na začátku července, má pomoci oboru plně pochopit, na čem kupujícím nejvíce záleží, a určit trendy, které ovlivňují nákupní rozhodnutí v oboru strojírenství a elektroniky.    

Umasankar Pingali, prezident společnosti Farnell pro celosvětový prodej, řekl: „Tento průzkum je nejnovější součástí neutuchající snahy mít přehled o tom, co naši kupující chtějí a potřebují. Velmi si vážíme jejich odpovědí, které se přímo odrazí v úpravách a podnikových rozhodnutích, takže můžeme reagovat na konkrétní požadavky, jako je zavedení praktické služby eNákupu. Kromě toho nám umožňuje zjistit, co nám může v každodenním jednání s kupujícími unikat, a předvídat tržní síly, které budou vyžadovat naši pozornost v budoucnu.“

Letošní otázky byly pečlivě sestaveny tak, aby poskytovaly lepší přehled o nových a vyvíjejících se technologiích, výzvách, kterým čelí kupující elektronických součástí, a příležitostech, které se jim nabízí. V nedávných letech se objevilo několik problémů souvisejících s dodavatelským řetězcem, ale převládá názor, že většina z nich už byla vyřešena. Cílem průzkumu je zjistit, jaký vliv na zkušenosti respondentů měly problémy trhu a co nyní motivuje procesy výběru, a pochopit, jaké faktory ovlivňují výběr dodavatelů.

Průzkum bude aktivní a přístupný do 2. července a tvoří ho jednoduché otázky, většina s možností výběru z více odpovědí ohledně firmy kupujícího, upřednostňovaných produktů a nákupních zvyků. Účastníci průzkumu mají možnost odpovědět na otázku na základě svých znalostí, zkušeností a poznatků. Na základě odpovědí budou vybráni tři šťastní výherci, kteří obdrží ceny, včetně bezdrátových sluchátek Bose, chytrých hodinek FITBIT Inspire 3 nebo dárkové karty Amazon.

Pingali dodal: „Obdrželi jsme spoustu cenných odpovědí z celého světa a chceme si být jistí, že jich získáme co nejvíce, než se průzkum uzavře. Vyplnění dotazníku zabere maximálně 10 minut, ale hodnota informací může přetrvávat roky. Chci všechny, kdo jsou součástí procesu výběru komponent, aby věnovali chvilku času vyjádření svého názoru.“

Analýza výsledků průzkumu bude zveřejněna později v roce 2024, aby k ní všichni měli přístup. Pokud se chcete zapojit, do 2. července vyplňte dotazník na stránce https://cz.farnell.com/buyer-survey-2024.

Účast v průzkumu je dobrovolná a odpovědi jsou důvěrné. Textové odpovědi mohou být sdíleny spolu se souhrnnými výsledky průzkumu, ale nebudou spojeny s osobními údaji, pokud k tomu nebyl udělen výslovný písemný souhlas.

Podrobné informace o podmínkách průzkumu najdete na webové stránce společnosti Farnell

Hodnocení článku: