Jste zde

Oživení inovací v odvětví lékařských technologií

Klíčovým aspektem vývoje je zapojení nositelných senzorů, edge computingu a bezdrátových zařízení k vytvoření uzlů užitečných pro celý lékařský ekosystém lékařů, sester, inženýrů, konstruktérů, profesionálů v oblasti nákupu zdrojů, pacientů, rodin a dalších.

Technologický pokrok ve zdravotnickém průmyslu, zejména v oblasti lékařských přístrojů, poskytuje pacientům po celém světě rychlejší a přesnější diagnostiku a léčbu. Lékařské technologie od nositelné elektroniky až po inovace založené na umělé inteligenci otevřely cestu k personalizovanější péči v reálném čase. Stárnoucí globální populace naší společnosti spolu s nárůstem chronických onemocnění mezi mladší populací vytváří značný tlak na systémy zdravotní péče. Potřeba nových řešení podporuje inovace a digitalizaci v celém odvětví. Nové pokroky v analýze dat prostřednictvím umělé inteligence a strojového učení mění budoucnost odvětví MedTech - podle předpovědí má objem trhu dosáhnout 996,93 miliardy dolarů do roku 2030. Co se tedy děje v zákulisí a jak jsou moderní zdravotnické produkty chytřejší a efektivnější? Tým v DigiKey, spolu s několika partnery neúnavně pracují na vytváření a distribuci špičkových produktů, dílů, komponent a řešení, která zlepšují individuální cesty za zdravím a zachraňují životy.
Klíčovým aspektem tohoto vývoje je zapojení nositelných senzorů, edge computingu a bezdrátových zařízení k vytvoření bezproblémových spojovacích bodů užitečných pro celý lékařský ekosystém lékařů, sester, inženýrů, konstruktérů, profesionálů v oblasti nákupu zdrojů, pacientů, rodin a dalších.

Nositelná elektronika a personalizovaná léčba

Vytvoření nového zdravotnického prostředku a jeho uvedení na trh není snadné, přičemž překonání zátěžových testů jednotlivých komponent a podání žádosti o schválení regulačními orgány jsou jen dvě z překážek. Ale mnozí jsou v čele a úspěšně přinášejí na trh uživatelsky přívětivé zdravotnické prostředky, které lidem umožňují lépe porozumět a regulovat to, co se odehrává v jejich tělech. 

Tato zařízení využívají klíčové technologie, včetně funkcí internetu věcí, senzorů a nositelné elektroniky, které pomáhají pacientům sledovat jejich životní funkce, jako je procentní hodnota okysličení krve, srdeční frekvence, krevní tlak a další.

Odhaduje se, že každý třetí dospělý člověk bude do roku 2025 vlastnit nositelné zařízení. Informace v reálném čase jsou fundované a účinné pro změnu životního stylu a udržování dobrých návyků. Tato technologie také vytváří nový model péče, kde se mnohem více provádí doma. Za tím vším stojí bezdrátové, senzorové a polovodičové produkty, které řídí sběr, připojení a sdílení dat a poznatků.

S trvalým vývojem lékařských technologií se bude zlepšovat také personalizace léčby.Lékaři budou pravidelněji kontrolovat data na dálku a nabízet doporučení pro léčbu a dokonce praktické domácí produkty. V současné době je například na trhu polohovatelné lůžko, které na základě rozpoznání, že někdo chrápe, dokáže automaticky změnit svůj sklon a pomoci tak změnit polohu a více otevřít dýchací cesty pacienta. To může být klíčovým řešením pro ty, kteří se potýkají se spánkovou apnoe.

Zpracování systémy edge

Okamžité zpřístupnění osobních zdravotních údajů a informací pacientům je výsledkem zpracování edge technologiemi, které v mnoha případech zahrnuje modely umělé inteligence a strojového učení. Výrobci polovodičových součástí se na to právě teď velmi zaměřují. To umožňuje získávat informace blíže k pacientovi s nižšími požadavky na šířku pásma a výměnu dat s cloudem.

Edge computing přenáší zpracování, analýzu a ukládání dat blíže ke zdroji, jakým je například mobilní telefon, hodinky nebo iPad pacienta. Edge computing funguje jako doplněk ke cloudu. Tato strategie může pomoci pacientům i zdravotním systémům optimalizovat sběr, ukládání a analýzu dat – což vyžaduje zohlednění soukromí, úložného prostoru a nákladů. Skutečným motivátorem je ale především touha po okamžitém přístupu k informacím.

Dodavatelé polovodičových součástí, například společnosti NXP, STMicroelectronics a Mikrochip, otevírají cestu k diagnostice a personalizované léčbě v reálném čase. Například společnost NXP má dlouhou historii dodávky přísně testovaných produktů do různých odvětví, včetně zdravotnictví. Jejich výsledky integrují funkce, včetně způsobu zpracování informací na vzdáleném okraji, spolu s opatřeními v oblasti zabezpečení, výpočetní techniky a konektivity. Jsou jedním z lídrů, kteří stojí za produkty v oblasti zpracování okrajových informací a přinášení dat v reálném čase lidem na dosah ruky.
Z hlediska napájení může dodavatel nabízející řešení typu drop-in s lékařskými certifikacemi, jako je společnost RECOM Power, ušetřit čas, energii a náklady na projektování. Napájecí AC/DC zdroje pro lékařské přístroje a DC/DC měniče, které jsou plně testovány prostřednictvím přísných agenturních certifikací nebo jsou vyrobeny pro náročné lékařské prostředí, mohou urychlit dobu vývoje zdravotnické technologie. Nákup vhodně přizpůsobených zdravotnických napájecích řešení bude stále výhodnější, protože aplikace se zmenšují a vyžadují úrovně napětí, které zůstávají bezpečné pro poskytovatele a pacienty.

Čím snadnější je pro pacienty přístup k jejich osobním zdravotním údajům, tím lépe. Pokud chce někdo aktivně sledovat, jak dlouho nebo hluboce každou noc spí, může tyto datové body průběžně shromažďovat a nechat si je prostřednictvím edge computingu odesílat do upřednostňovaného zařízení. Síla spočívá v informacích a dnešní technologie dokazují, že nemusíte být lékař nebo zdravotní sestra, abyste mohli vyhodnotit data a pochopit některé věci, které se ve vašem těle denně odehrávají. Bezdrátová zařízení a senzory se neustále zlepšují a dávají pacientům více samoobslužnosti.

Bezdrátové moduly a zařízení

Když si pandemie nemoci COVID-19 vyžádala vzdálený přístup a následně upozornila na mnoho dalších výhod, včetně efektivnějšího poskytování zdravotní péče a trvalého sledování pacientů, přijetí a obliba bezdrátových zařízení exponenciálně vzrostla. Monitory srdce a kontinuální monitory hladiny glukózy v krvi jsou příklady zdravotnických přístrojů, které si získaly širokou oblibu při zlepšování výsledků pacientů a jejich vzdálené správě. Data ze všech těchto zařízení se přivádí do internetu lékařských věcí (IoMT), kde jsou sítě pacientů s přenosnými a/nebo nositelnými zdravotnickými přístroji a senzory a jejich odpovídající zdravotnické systémy a poskytovatelé péče propojeny prostřednictvím internetu. Zařízení IoMT pomáhají automatizovat přenos dat, čímž snižují lidské chyby.

Bezdrátový koncept je zde důležitý, protože umožňuje komunikaci v blízkém poli a/nebo na krátkou vzdálenost. Bezdrátové moduly také umožňují širší agregaci dat v cloudu, což lékařům umožňuje vzdálené sledování pacientů a přístup k širšímu vzorku pro srovnávání a diagnostiku.
Pomocí detekce anomálií lze na základě určitých událostí nebo spouštěčů v průběhu dne pacienta vybrat období, kdy mohou být užitečné podrobnější diagnostické údaje, a poskytnout o těchto událostech další údaje. Dostupnost všech těchto údajů v cloudu pro kompletní škálu poskytovatelů péče o pacienta má zásadní význam pro úplnější a přesnější správu pacienta.

Otevření přístupu k péči o pacienty a výhled do budoucnosti

Lékařské technologie nejen personalizují zdravotní péči, ale zvyšují k ní také přístup. Snížením zátěže pro pacienty a lékaře bude moci do systému zdravotní péče a vstupovat a vyžívat jej více osob. Revoluce umělé inteligence a dat přetváří budoucnost péče, chirurgie, terapie, užívání léků a dalších. Bude zajímavé sledovat, jak na tom budeme za deset let. 
Přestože odvětví zdravotnických technologií stále čelí významným výzvám souvisejícím s regulačními požadavky, problémy s kybernetickou bezpečností, stahováním výrobků z trhu a soudními spory, lídři v oboru se v těchto oblastech orientují a překonávají je, aby posunuli inovace vpřed jako nikdy předtím.
V oblasti IoT bude i nadále růst s tím, jak se bude vyvíjet více lékařských senzorů a jak se bude zvyšovat bezpečnost připojení pro poskytování citlivých zdravotních údajů. Vzhledem k tomu, že používání zařízení mezi běžnou populací stále roste, bude přibývat dat, která bude třeba ukládat a dávat jim smysl, což bude podnětem pro další modely umělé inteligence, které budou provádět detekční činnost, jíž jsou dnes pověřeni lékaři a specialisté. Využívání zařízení pro nepřetržité sledování již nyní ukazuje, jak hluboký a pozoruhodný dopad může mít personalizovaná zdravotní péče.

Ve společnosti Digi-Key si uvědomujeme, jak důležité je mít k dispozici správné produkty, které umožňují technologie a inovace ve zdravotnictví, kde je péče o pacienty v sázce. Máme široký výběr produktů zdravotnické techniky spolu s podrobnými informacemi o aplikacích, články a technickými zdroji, díky nimž s námi pracují nejchytřejší mozky v oboru.

Zjistěte více o naší práci a partnerství sledováním našeho nového video sériálu MedTech Beyond.

Shawn Luke je  technický marketingový inženýr  ve společnosti DigiKey .  Společnost Digi-Key je uznávána jako globální lídr a trvalý inovátor v oblasti špičkové komerční distribuce elektronických součástek a produktů pro automatizaci po celém světě, která poskytuje více než 15,3 milionů součástek od více než 2 900 kvalitních značkových výrobců.

Hodnocení článku: