Jste zde

Pohledy na konferenci Embedded World Insights

Na letošní konferenci Embedded World se sešla globální komunita embedded technologií, včetně předních odborníků, klíčových zainteresovaných stran a průmyslových asociací.

V rámci konference DigiKey, vedoucí představitel a inovátor v oblasti distribuce elektronických součástek a produktů pro automatizaci, upořádala panelovou diskuzi, složenou z týmu DigiKey a partnerů v následujícím obsazení:

  • Stefanie Kolblová, ředitelky obchodní jednotky, TQ Embedded
  • Karsten Bier, výkonný ředitel, RECOM
  • Ian Wallace, viceprezident, EMEA, ve společnosti DigiKey
  • Hermann Reiter, vrchní ředitel společnosti DigiKey
  • Kevin Walseth, maker ve společnosti DigiKey

Panel se ohlédl za 50letou historií DigiKey, zhodnotil vývoj společnosti a jejího odvětví, současné trendy v oboru a další budoucnost komunity vestavěných technologií.

Panel zahájil diskusi o tom, co bylo v průběhu let příčinou úspěšnosti společnosti DigiKey a dalo jí konkurenceschopnost na tomto celosvětovém trhu. „Je to kultura, kladný přístup, pomáhat si každý den udělat správně těch 1 000 malých věcí,“ řekl viceprezident pro EMEA ve společnosti DigiKey Ian Wallace. „Také otevřenost ke změnám a inovacím." Díky tomuto pozitivnímu přístupu se ze společnosti DigiKey stalo přívětivé místo pro prezentaci nápadů a zkoušení nových věcí, což je důležitá vlastnost pro úspěch technické společnosti.

Otevírání dveří

Karsten Bier, výkonný ředitel ve společnosti RECOM, která vyvíjí standardní a přizpůsobené výkonové měniče a architektury platforem, hovořil o tom, jak společnost DigiKey jemu i jeho společnosti otevřela dveře. Společnost RECOM zaznamenala úspěch v Evropě, na americkém trhu se však neprosadila z důvodů nedostatečného povědomí o značce. Tato situace trvala do doby, než společnost DigiKey projevila ochotu k jednání.

Progresivní přístup a schopnost společnosti DigiKey rozpoznat, co společnost RECOM nabízí, jim umožnila vstoupit na americký trh. Nyní jsou úspěšní ve všech státech. „Řekl bych, že je to splněný americký sen. A to není přehnané,“ dodal Bier.

Digitální transformace

Panelisté diskutovali o tom, že ačkoli se automatizace velmi rozmáhá a digitální transformace je všudypřítomná, služby a osobní přístup jsou stále důležité. Bez ohledu na to, kde se zákazník nachází ve spektru mezi analogovými a digitálními technologiemi, pevné vztahy mezi dodavateli a výrobci budou i nadále rozhodující. Společnost DigiKey se snaží nalézt rovnováhu u každého zákazníka.

„Nemyslím si, že každý je připraven na čistě digitální svět. Každý ví, že má své výhody i efektivitu, ale musíte být připraveni a být na správném místě,“ řekl Wallace.

Wallace také sdílel příběh o loňské návštěvě dlouhodobého zákazníka DigiKey. Společnost DigiKey nedávno představila nástroj na automatizaci nabídek. Zatímco většina týmu byla nadšená, že přechod na digitální technologie jim otevřel čas, aby se soustředili na strategickou práci, několik důležitých členů týmu si nebylo tak jistých a měli dojem, jako by jim automatizace brala osobní interakci a ve skutečnosti přenášela více práce na jejich zákazníky tím, že je přiměje generovat vlastní nabídky. Všichni říkají, že se musíte setkat s lidmi tam, kde jsou.

„Důvěra je velká věc, ve které má každý své oblíbené partnery,“ řekl Hermann Reiter, vrchní ředitel společnosti DigiKey. „Musíte si vybudovat důvěru u své dodavatelské základny a zákaznické základny, a to je to, co pomáhá digitální transformaci.“

Aktuální výzvy v oboru

Jako každé průmyslové odvětví i elektronické společnosti čelí výzvám, které jsou často mimo kontrolu jakékoli společnosti. Panelisté se ponořili do některých současných výzev, kterým toto odvětví čelí, a do toho, jak pracují na minimalizaci dopadu. 

  • Diverzifikace výroby: Před pandemií byla u produktů vysoká závislost na zemích APAC PAC. Všichni byli spokojeni s tím, jak se věci mají, a nerozpoznali potřebu diverzifikovat výrobu. Nyní, když si lidé uvědomují, že se něco jako celosvětová pandemie může opakovat, společnosti pracují na tom, aby se zcela nespoléhaly na jednu geografickou oblast.
  • Vyhýbání se slabinám: I když je to někdy nevyhnutelné, překážky vytvářejí problémy. Společnosti, jako je DigiKey, které mají dlouhodobý výhled a strategii, jsou schopny lépe zmírňovat problémy s dodavatelským řetězcem zaměřením se na alokaci zásob a skladovou dostupnost materiálových rezerv.
  • Komunikace je klíčová: Aby celý ekosystém fungoval správně, vše záleží na spolupráci mezi výrobcem, zákazníkem a distributorem, i když je trh nestabilní. Tato spolupráce a interaktivní komunikace v reálném čase pomáhají vyrovnat poptávku na trhu. „Během této krize jsme se jako zákazník naučili, kdo je opravdu partner a nejen dodavatel,“ řekla Stefanie Kolblová, ředitelka obchodní jednotky TQ Embedded. „Potřebujeme flexibilitu a vybudovali jsme silná partnerství se společností DigiKey.“
  • Příležitost pro inovace: Když udeřila nemoc Covid, existovaly menší společnosti, které měly dostatek zásob. To jim umožnilo vytvořit si jméno díky inovacím s novými a vzrušujícími iniciativami. „Pokud byl na nedostatku čipů nějaký klad, zejména na straně začínajících výrobců, pak to byla skutečnost, že tento nedostatek umožnil mnoha společnostem, které měly dostatek inventáře, skladových zásob a velkou dostupnost, vytvářet nové čipy," řekl Kevin Walseth, maker ve DigiKey. „Přišly jako na zavolanou a byly schopny pomoci mnoha zákazníkům, kteří nemohli sehnat svůj oblíbený čip nebo cokoli jiného, co potřebovali.“

Nová generace inženýrů, konstruktérů a makerů

V roce 1972 byl zakladatel společnosti DigiKey nadšencem a konstruktérem, nyní běžně označovaný jako „maker“. 
Panel konstatoval, že být makerem před 50 lety nebylo tak běžné jako dnes. Dnes jsou překážky ke vstupu a možnostem získat zásoby nižší než kdykoli dříve, čímž se do tohoto odvětví otevírají dveře mnoha mladým lidem. 

„Pedagogové a studenti vytvářejí další generaci produktů,“ řekl Walseth. „Studenti, ať jsou již konstruktéry nebo pracují s technologiemi, si poznatky, které se naučili v elektronice, přinesou do své kariéry, a vezmou si s sebou také DigiKey. Chceme studenty podporovat a růst s nimi, jsou to další generace.“

Panel na závěr vedl diskusi o úspěchu za posledních 50 let a nadšení z dalšího vývoje. Společnosti, které mohou být flexibilní, vyvíjet se a pokračovat v budování vztahů, a to i přes přechod ke stále rostoucímu digitálnímu prostředí, budou v tomto neustále se vyvíjejícím odvětví prosperovat. „Společnost DigiKey je opravdu dobrý dodavatel,“ řekl Kolbl. „Těšíme se na dalších 50 let a společně míříme do budoucnosti."

Hodnocení článku: