Jste zde

Projekt HoCare2.0 nabízí startupům zapojení do vývoje digitální zdravotní péče

Perspektiva propojení domácí péče a digitální technologie roste nejen se stárnutím populace ve vyspělých zemích, ale také se současnou epidemiologickou situací. Projekt HoCare 2.0 zkusí propojit síly podniků, výzkumných center univerzit, startupů, i poskytovatelů péče.

Evropská populace stárne, sílí zájem o domácí zdravotní péči a zvyšuje se tlak na pečovatele. Ti musí zvládat stále vyšší počty klientů. Vzniká zde prostor pro použití inovativních digitálních produktů, které využijí senioři i pečovatelé. Projekt HoCare2.0 nabízí startupům a malým a středním podnikům zapojení se do pilotního testu vývoje nových produktů pomocí postupu spoluvytváření (co-creation). DEX Innovation Centre otevřelo výzvu, do které se podniky mohou bezplatně přihlásit.

Mnoho produktů domácí péče pro seniory je založena na digitálních technologiích. Senioři si s takovými produkty bohužel často nerozumí a nepoužívají je. Roste tak potřeba seniory zapojit do samotného procesu designu produktu. To přináší příležitosti pro podniky v oblasti technologií nebo zdravotní péče.

“Info komunikační technologie vnímáme jako užitečný nástroj pro zlepšení domácí péče – jak pro pečovatele, kterým usnadní práci, tak pro seniory, kterým odpadnou některé návštěvy lékaře”, říká Vojtěch Jíra, manažer projektu HoCare2.0 v České republice. “Naším cílem je vytvořit ekosystém, ve kterém budou na vývoji nových produktů úzce spolupracovat zástupci tzv. Quadruple Helixu. To znamená zapojení podniků, výzkumných center při univerzitách, poskytovatelů veřejné sociální a zdravotní domácí péče a samotných koncových uživatelů – seniorů a jejich rodin.”, dodává Jíra.

 

Výhody spolupráce v Quadruple Helixu

Spolupráce mezi členy Quadruple Helixu má mnoho výhod. „Podniky tak získají jednoduchý a přímý přístup k jejich cílové skupině, stejně jako k expertům z oboru, se kterými mohou konzultovat vývoj produktu. Zapojením do pilotu firmy také získají cennou zpětnou vazbu od koncových uživatelů. The cooperation with representatives of quadruple helix brings many advantages.”, uvádí Jíra.

Zástupci Quadruple Helixu definovali šest kategorií potřeb, které jsou pro lidi vyžadující domácí péči nejdůležitější:

  • Potřeby související s léčbou
  • Činnosti každodenního života
  • Soběstačnost
  • Sociální potřeby
  • Emocionální potřeby
  • Informační potřeby

Každá z kategorií obsahuje detailně popsané příklady, které jsou k dispozici v úplném znění výzvy.

 

Otevřená výzva pro startupy a malé a střední

DEX Innovation Centre otevřelo výzvu pro inovativní firmy, které plánují vývoj a uvedení na trh produktu z oblasti domácí péče. Zapojením se do pilotního testu si firma celý proces usnadní. Podmínkou je, aby produkt reflektoval jednu z definovaných potřeb. Do pilotního testu se firma zapojuje zdarma.   

Výzva je otevřená do 30. září 2020. DEX Innovation Centre si ke spolupráci vybere dvě firmy, které v České republice otestují proces spoluvytváření se zástupci Quadruple Helixu. Hlavním cílem je vytvořit dva produkty pro domácí péči a významně zkrátit dobu uvedení na trh.

Více informací najdete na stránkách organizátora.

Hodnocení článku: