Jste zde

Propojení standardů Bluetooth a DALI: Mesh pro řízení osvětlení

Bluetooth SIG a aliance DiiA zahájily spolupráci na IoT standardu pro komerční osvětlení. Úzké propojení se senzorikou má přinést úspory, lepší řízení osvětlení i integraci prediktivní údržby.

Standard DALI, který konsorcium vedené Philipsem rozvíjí už několik desítek let, je stále svázán s dvoudrátovou sběrnicí. Postupný přechod od DALI k DALI-2 a inteligentnímu řízení D4i sice přidával funkcionalitu, ale stále se držel metalické sběrnice. Dosavadní spolupráce s Bluetooth, ZigBee a Thread sice přinesla možnost propojit DALI bezdrátově, ale bez dalších funkcí, vycházejících například z Mesh topologie. 
Oznámená spolupráce s Bluetooth má přinést změnu, kterou komerční osvětlení potřebuje. Vzhledem k tomu, že konsorcia Bluetooth SIG i DiiA mají velmi silnou pozici na trhu, danou silou svých členů, míří vysoko. Cílem je nový IoT standard pro komerční osvětlení.

Na první pohled je spojení celkem jednoduché. DALI má propracovaný systém instrukcí pro ovládání, adresování i broadcast operace pro ovládání svítidel. Ty lze přenést pomocí bezdrátového Bluetooth a mohlo by být hotovo. Jenomže tak jednoduché to není. Standard DALI totiž postrádá jakoukoli vazbu na senzoriku, tedy to, co umožňuje řídit osvětlení ekonomicky z pohledu zelených a úsporných budov. Mezi funkcemi, které má společný projekt řešit, je řízení ambientního osvětlení ve veřejných budovách na předním místě, stejně jako automatické zhasínání při opuštění prostoru. Vedle toho přechod na LED zdroje vyžaduje ve veřejných budovách zvýšenou péči o přirozenost osvětlení, případně o náladu, kterou má vytvářet z hlediska architektury nebo účelu prostoru pomocí nastavení úrovní a barev světla.  Pro průmyslové prostory je zahrnuta funkcionalita „asset tracking“, tedy sledování čehokoli kamkoli a světelná navigace.
Lepší možnost komunikace se světelnými zdroji a jejich vzájemná komunikace umožní také snazší údržbu a reakci na poruchy. Sledování výkonu a stavu jednotlivých zdrojů je v případě osvětlení základem pro ekonomickou prediktivní údržbu.

Nový IoT standard pro průmyslové osvětlení tak má spojit to, co umí současné DALI-2 a D4i, s tím, co již v současnosti má Bluetooth pro osvětlení hotovo nebo připraveno například v rámci systému Bluetooth Luminaire. Z pohledu všech aktérů je toto rozhodnutí velmi pragmatické. Výrobci světelných zdrojů Bluetooth úspěšně integrovali do řady spotřebitelských aplikací, kde se nápad ujal, i když s limitovaným počtem uživatelů (někteří lidé přeci jen stále vystačí s vypínačem na zdi). Nyní jej potřebují ve větším přenést do segmentu automatizace budov.

www.bluetooth.com
www.digitalilluminationinterface.org.

 

Hodnocení článku: