Jste zde

Průmyslový internet věcí chce 86 % firem

Zavádění průmyslového internetu věcí (IIoT) pžedstavuje příležitost vedoucí k vyšší efektivitě, kvalitě, úsporám, produktivitě a inovacím, které jsou buď požadované legislativou, očekávané trhem nebo vynucené konkurencí. Přes 95 % průmyslových firem tak vidí v IIoT významný prvek, který jim do budoucna pomůže uspět na trhu.

Průmyslové firmy podle průzkumu společnosti Bsquare využívají IIoT nejčastěji pro připojení technologických celků a pro získávání dat (78 %), monitoring technologické infrastruktury (56 %) a také pro pokročilou analýzu dat (48 %). Více než 90 % firem, které již IIoT nasazují, se zaměřuje především na logistiku (67 %), podporu při optimalizaci nákladů (24 %) a také na zvýšení objemu výroby (18 %).

Průmyslová IoT platforma jako základ

Průmyslový internet věcí s sebou přináší snadnější cestu k automatizaci. Není třeba kompletně měnit starší infrastrukturu, inteligenci ji dodají například IoT zařízení v podobě chytrých senzorů či levných embedovaných mikropočítačů připojených na jedné straně ke stávající technologii a na straně druhé k internetu.

Společnost Foxconn 4Tech aktuálně uvedla nové řešení založené na nově vyvíjené průmyslové IoT platformě podpořené vlastními hardwarovými IoT zařízeními. Foxconn 4Tech IIoT platforma představuje základní softwarový nástroj pro sběr dat, zabezpečenou komunikaci, správu IoT zařízení, autorizaci a autentizaci, pravidly definované řízení toků zpráv a dalších funkcí. Celé řešení umožní zapojení a sběr dat ze stávajících průmyslových technologií. Díky tomu pak lze postupně zavádět automatizaci od úplného základu až k plně autonomním systémům, které jsou schopné se v řadě případů samy rozhodovat a předávat informace potřebné pro řízení. Zjednoduší tak procesy a v řadě případů i omezí plýtvání výrobními prostředky a tím tak pomohou k úsporám ve firmách.

Foxconn 4Tech přitom čerpá z globálních zkušeností. Průzkumy v oblasti průmyslového IoT, například od Bsquare nebo IDC pojednávají  o zámořském trhu, který má před českým a evropským často náskok, ale směle ji s mírnou rezervou lze promítnout i na český a evropský trh.

Nadšení velké

Průmyslový trh dnes hledá příležitosti vedoucí k vyšší efektivitě, kvalitě a zároveň úsporám, produktivitě a inovacím, které jsou buď vynucené legislativou, například v automobilovém průmyslu, žádané trhem nebo jako reakci na konkurenci. Přes 95 % průmyslových firem tak vidí v IIoT významný prvek, který jim do budoucna pomůže uspět na trhu. Kromě toho, díky ekonomickému růstu a globálnímu dynamickému prostředí, vidí řada průmyslových firem za novými technologiemi také alespoň částečné řešení neutěšeného stavu na trhu práce – především v Americe a Evropě. Dalšími zjištěními jsou:

  • Téměř dvě třetiny průmyslových firem (77 %) počítá s růstem investic do IoT v příštích dvanácti měsících i přesto, že řada projektů nemá ještě zcela jasné obrysy.
  • Devět z deseti manažerů v provozu a výrobě cítí, že trend IIoT je důležitý a je potřeba ho brát v potaz při rozhodování o rozvoji firmy.
  • Průmyslové firmy využívají IIoT nejčastěji pro připojení technologických celků a získávání dat (78 %), monitoring technologické infrastruktury (56 %) a také pro pokročilou analýzu dat (48 %).
  • Více než 90 % firem, které již IIoT nasazují, se zaměřuje především na logistiku (67 %), podporu při optimalizaci nákladů (24 %) a také na zvýšení objemu výroby (18 %).
  • Více než polovina firem využívá IIoT jako službu a ke slovu přichází i provoz v rámci privátních nebo hybridních cloudů. Dochází tak k úzkému propojení IT infrastruktury s technologickou infrastrukturou výroby.

 

Zkušenost a praxe je o dost menší

Nadšení pro nové technologie a trendy je v průmyslu poměrně velké, ale realita často zaostává za přáním výrobních nebo finančních manažerů. Řada projektů je ve fázi příprav a řada firem teprve uvažuje, jak vhodně IIoT využít pro své potřeby. I u firem, které již za sebou mají implementaci průmyslového internetu věcí, je připojeno v průměru 50 % zařízení, technologií nebo procesů. To přináší velkou příležitost pro budoucí rozvoj a zároveň možné rozčarování z nedostatečných přínosů, které nelze naplno využít díky malé komplexitě řešení.

Na českém i mezinárodním trhu se v poslední době objevuje řada informací od velkých i středních firem, které investují do nových technologií ve spojení s IIoT a tím související automatizací v rámci iniciativy Průmysl 4.0. Obvykle se lze setkat s několika typy projektů, které jsou dnes nejčastěji zmiňovány:

Připojení výrobních zařízení a získávání dat – téměř 80 % firem využívá IIoT pro sběr dat. Otázkou je, zda je pak efektivně využívá pro řízení nebo rozhodování.

Monitoring technologické infrastruktury – přehled o stavu, predikce, předcházení výpadkům, údržba – to vše jsou témata, která zde byla již před IIoT a byla součástí nástrojů a systémů pro monitoring technologií. IIoT tak vstupuje do světa tradičních systémů a pro 56 % firem znamená rychlejší, jednodušší a především přesnější získávání dat pro monitoring infrastruktury – ať již výrobní nebo podpůrné.

Správná data jsou základ

Průmyslový internet věcí má významný dopad i do složitějších témat ve výrobě a dalších oborech. Řada firem se dnes začíná intenzivně zabývat tím, jak správně využít hromady dat, které má k dispozici. Každým okamžikem vzniká exponenciální řadou obrovské množství dat, které není v lidských silách vyhodnotit. Pokročilé technologie umělé inteligence, strojovéhoho učení a prediktivní analýzy pomáhají správně sesbírat, roztřídit a vyhodnotit data, která pak mohou reálně podporovat rozhodování. Zde bývají často velké rezervy. Firmy se domnívají, že mají chytré technologie včetně IoT, ve skutečnosti ale pouze hromadí data bez jejich efektivního využití. Méně než polovina firem dnes aktivně využívá dat pro další analýzy nebo dokonce pro rozhodování v reálném čase.

Pro automatizaci a Průmysl 4.0

Průmyslový internet věcí sebou přináší snadnější cestu k automatizaci. Není třeba kompletně měnit starší infrastrukturu, inteligenci jí dodají například IoT zařízení v podobě chytrých sensorů či levných embedovaných mikropočítačů připojených na jedné straně ke stávající technologii a na straně druhé k internetu. Další významnou roli pak hraje platforma IIoT jako softwarový nástroj pro sběr a zabezpečenou komunikaci dat, správu IoT zařízení, autorizaci a autentikaci, pravidlově definované řízení toků zpráv, a dalšího. Díky tomu pak lze postupně zavádět automatizaci od úplného základu až k plně autonomním systémům, které jsou schopné se v řadě případů samy rozhodovat a předávat informace potřebné pro řízení. Zjednoduší tak procesy a v řadě případů i omezí plýtvání výrobními prostředky a pomohou k úsporám.

Průmyslový internet věcí je doménou výrobních firem, které se podílí na adopci IIoT z 93 %. Nemalý význam ale získávají další obory – petrochemický průmysl, logistika a energetika.

Proč je vlastně IIoT takový hit?

Řada firem hledá stále nové impulzy, které pomohou v dalším rozvoji a úspěchu na složitém a nepředvídatelném trhu. IIoT je téma, kterému rozumí IT i provozní manažeři a je pochopenou evolucí pro další rozvoj. Pro 91 % firem je IIoT vhodným nástrojem pro řízení provozu a stavu technologií, 24 % řeší optimalizaci nákladů. Do budoucna jsou důležitými faktory pro další rozvoj IIoT automatizace (35 %) a monitoring (29 %).

Průmyslový internet věcí se stává obdobným hitem, jako byl před pár lety cloud computing. Dnes už je cloud vnímaný prakticky jako nezbytnost - před pár lety byl přitom ještě noční můrou řady IT manažerů. V případě průmyslového internetu věcí lze očekávat obdobný nástup - od postupného seznamování a zavádění dílčích řešení až po komplexní přístup a běžný rutinní implementace. Základem úspěchu však stále zůstává, zda firmy dokáží naplno využít potenciál nových technologií a neuváznou v půli cesty.

www.foxconn4tech.com

 

Hodnocení článku: