Jste zde

Řízení kvality a technologický dohled ve výrobě ELO+

Výroba elektroniky je úzce propojena s řízením kvality. Aby výroba na zakázku byla opravdu efektivní, musí zhotovitel zakázky na všech stupních přípravy materiálu, výrobní technologie i kontroly spolupracovat se zadavatelem.

Jak funguje efektivní řízení kvality a jaké výsledky může spolupráce zhotovitele se zadavatelem přinést, jsme se přesvědčili v písecké firmě ELO+.

Na kontrolu kvality narazíme již ve stádiu objednávky. Hlavní roli zde hraje specifikace a dokumentace, dodaná zákazníkem. I u opakovaných zakázek se totiž často stává, že se mění pasivní součástky nebo některé IO. V ELO+ si ověří, zda jsou nové součástky technologicky vhodné a se zákazníkem si ještě potvrdí, že jde opravdu o změnu, nikoli o chybu.

Při přípravě výroby se ve skladu schází materiál, dodaný přímo zákazníkem spolu se součástkami, které pro zakázku nakupuje ELO+. Vzájemný poměr materiálu bývá různý, oběma složkám je ale věnována stejná pozornost. Vstupní kontrola ověří nejen množství a položkovou správnost součástek, ale také jejich kvalitu, bez ohledu na jejich původ. Odhalení součástek, poškozených vlhkostí nebo při přepravě předchází řadě pozdějších problémů výrobku. O součástkách, které předem „upravil“ poštovní automat na třídění obálek, by vám v ELO+ mohli dlouze vyprávět. Předvýrobní příprava umí ale některé věci napravit.
 
Linka osazovacích automatů v ELO+ s průměrným hodinovým výkonem 25 tisíc součástek

Se zákazníkem se také často diskutuje o kvalitě samotných součástek. Řada firem si totiž neuvědomuje, že levný materiál často vykazuje vysoké procento vad, které se vynoří při oživování výrobků nebo až při jeho provozu. To, čemu výrobci velkých sérií předcházejí striktní volbou dodavatele a výrobce součástek, je u malých sérií často podceňováno. Přitom právě produkty českých firem, vyráběné ve stokusových sériích, pracují v těžkých podmínkách průmyslových aplikací nebo automobilů, kde se například teplotní nestabilita součástek dříve či později projeví. Haléřová úspora na nákupu odporů může ve svém důsledku zkazit pověst výrobku nebo přidělat hodiny práce oživovačům při jejich výměně. Kontrolou prochází od začátku i deska plošného spoje. Při přípravě DPS pro osazení a pájení je pak vybrán nejlepší postup a provedena případná korekce chyb. Se zákazníkem jsou tyto změny potvrzeny, včetně případného rozhodnutí o změnách ve výrobě. V některých případech jsou již při příjmu zjištěny takové vady, že je lepší desky vrátit zákazníkovi nebo zajistit výrobu nových. Opět vítězí ti, kdo sázejí na kvalitu osvědčených dodavatelů a prohrávají ti, kdo vybírají jen podle ceny. V ELO+ se zákazníky komunikují nejen o kvalitě, ale také o původu materiálu. Zákazník i zhotovitel tak vědí, na které součástky si musí při přípravě, osazení i oživování dát pozor. Jde-li o materiál z neověřeného zdroje, je po celou dobu zpracování pod zostřeným dohledem.

Maraton nákupčích a skladníků nekončí ve chvíli, kdy se ve skladu sejde materiál. Zakázka dostává svůj čárový kód, který ji neopustí až do finální expedice. Všechny komponenty pro výrobní sérii jsou připraveny a ze skladu do výroby jdou na jediném stojanu, spolu s dokumentací.
 
Úsek THT ELO+ - strojní i ruční pájení pracuje v režimu olovnatého pájení i v režimu Pb free

V průběhu přípravy desky, součástek i osazování a pájení opět vzniká kvalita. Její dodržování je v ELO+ jen prvním stupněm, nad kterým stojí její trvalé zlepšování. Na zákazníka a jeho zakázku je totiž potřeba dávat pozor a co se týká technologie, nedopustit chybu. V ELO+ pokládají za důležitou i nápravu chyb, vzniklých již při návrhu výrobku. Základním nástrojem je „chybovník“, tedy databáze neshod, která výrobní sérii provází od nákupu a přípravy výroby až po balení. Technologové do ní zaznamenávají nejen kritické problémy, ale také návrhy toho, co je dobré zlepšit z pohledu výroby. Zákazníkovi tyto informace přinesou cenný nástroj pro zefektivnění výroby. Pod frází zefektivnění výroby si můžeme představit rychlejší osazování jedné desky, snížení počtu ručně osazovaných součástek a ve finále levnější výrobu! Informace o chybách výroby chtějí v ELO+ i od svých zákazníků. Nad sledováním chyb stojí technologický dohled a hledání maximálně efektivní cesty pro výrobu zakázky. Řada praktických věcí, od rozměru desky plošného spoje, přes rozmístění prokovů a součástek ovlivňuje vlastní technologickou „vyrobitelnost“ výrobku. Proto v ELO+ poskytují zpětnou vazbu i vývojářům zákazníka a ti pak mohou návrh výrobku optimalizovat právě s ohledem na vyrobitelnost. Podle praktických zkušeností je jedna návštěva vývojáře ve výrobě často lepší školou než přečtení několika knih o správném návrhu. Ve srovnání s anonymním výrobcem, u kterého zákazník komunikuje pouze o termín a ceně, je tato přidaná hodnota pro malosériové výrobce nezaplatitelná.

V ELO+ se v rámci dohledu nad kvalitou cítí odpovědní za to, že deska, vyrobená a osazená pro zákazníka je precizní po funkční, elektrické i mechanické stránce. Kromě dvacetiletých zkušeností jim k tomu často pomáhají i vlastní nápady a zručnost. Pro zefektivnění a zrychlení výroby zákazníkovi pomohou navrhnout a vyrobit i speciální přípravky, které osazování zjednoduší a urychlí. Tuto schopnost potvrzuje i systém řetězení osazovacích automatů, který si v ELO+ navrhli a sestrojili nebo variabilní řešení nové výrobní haly, kde lze pracoviště během pár minut sestavit tak, aby zakázky proudily co nejrychleji. Kvalita se tak maximálně potkává s flexibilitou.
 
Redakce HW serveru děkuje firmě ELO+ za spolupráci na vzniku tohoto článku.
Hodnocení článku: