Jste zde

SCIENCE EXPO AMAVET: Líheň talentů nejen pro elektrotechniku

"Saliva, sliny tak jak je neznáte" - to je název jednoho z projektů, který se v dubnu letošního roku zúčastnil národního kola SCIENCE EXPO AMAVET. Účelem tohoto projektu je zkoumat závislost pH slin na přijaté potravě. Za tímto projektem stojí šestnáctiletý student Gymnázia a Střední odborné školy v Přelouči, Jan Blaha. 

Proč právě pH slin? Protože, pH slin, tedy pH dutiny ústní, je jedním z hlavních faktorů pro vznik zubního kazu. Jelikož je zubní kaz nejčastějším lidským onemocněním - 5-ti leté dítě má průměrně 5 zubních kazů -, považuji za důležité se tomuto tématu věnovat. 
Skutečnost je, ale taková že zkoumat sliny není tak jednoduché. Proč? Protože o slinách víme opravdu jen málo známe jen velmi málo faktorů, které vlastnosti slin ovlivňují a tak je velice těžké nastavit standardní podmínky testů. To je další důvod proč se o sliny zajímám. V budoucnu chci napomoct k tomu, abychom věděli o slinách stejně jako o krvi. Proto abych při měření  dosáhl co nejvyšší podobnosti podmínek, nesměly testované subjekty 2 hodiny před testy, které probíhaly vždy mezi 14.-15. hodinou používat dutinu ústní - nesměly jíst, pít atp., ale mluvit subjekty, samozřejmě, mohly.
 
 

Postup projektu

První fázi projektu Saliva jsem se zaměřil na sacharózu- jak roztoky sacharózy ovlivňují pH slin po jejich aplikaci. Jelikož je obecně známo, že cukry po jejich požití snižují pH slin. Zajímalo mě, jestli tento jev v laboratoři prokážeme. V průběhu ledna 2015 jsem se skupinou 10 dobrovolníků z přeloučského gymnázia otestoval několik koncentrací roztoků. Nejsilnější, 8% roztok jsem zvolil kvůli jeho porovnání s Coca-Colou, jelikož Coca-Cola obsahuje okolo 10% sacharózy. Protože pH v ústech po jejím vypití klesá na velice nízké hodnoty (cca 4,7-5). Zajímalo mě zda je tento pokles způsoben právě sacharózou. 
Po vyhodnocení dat mi bylo jasné že ne, protože pH slin po požití 40 ml 8% roztoku kleslo z 7,4 na hodnotu 6,8. To znamená, že jsem potvrdil acidotvornost cukrů, ale také to že sacharóza není hlavní příčinou poklesu pH po vypití Coca-Coly. Další roztok sacharózy o koncentraci 4% se choval velmi překvapivě, protože pH slin po jeho požití klesá o 0,1 níže nežli u 8% roztoku. Zde se podle mě a mého konzultanta prof. RNDr. Broukala, CSc. Projevuje  naše neznalost a složitost slin. Poslední testovaný roztok (2%) není zajímavý, protože po jeho aplikaci neklesá pH slin pod hodnotu 7. 
 
Co ale tento pokles způsobuje? Jsou to bakterie v zubním plaku, které cukry kvasí a získávají z nich energii, naneštěstí pro nás jsou odpadním produktem kyseliny, proti kterým se naše sliny snaží bránit a vyrovnávat pH dutiny ústní.
V září budu tyto testy opakovat se skupinou 20 dobrovolníků. Tak abych dostal použitelný vzorek informací. V dalších etapách budu měřit další cukry. Poté se vrhneme na polysacharidy. Dále pak na testování nápojů a potravin. No, čeká mě hodně práce.. 
AMAVET, ale není jedinou soutěží, které se projekt Saliva zúčastnil. V listopadu 2014 byl projekt prezentován na 4. Dětské vědecké konferenci, kterou pořádá projekt PřF UK - Přírodovědci, ve spoluprací s Nadačním fondem Neuron, který projekt Saliva ocenil. Jan Blaha se letos v létě bude moci zúčastnit několikatýdenní, vědecké stáže v Ústavu organické chemie a biochemie.
Saliva má také své webové stránky, takže pokud Vás projekt zaujal, podívejte se na www.saliva5.webnode.cz.
 
Hodnocení článku: