Jste zde

Start-up-Area představí na veletrhu EMO Hannover 2019 zajímavé novinky

O startupy je velký zájem. Mnoho zavedených firem chce se začínajícími firmami spolupracovat, investovat nebo obojí. Thomas Staufenbiel, jeden ze tří zakladatelů mladé společnosti Gestalt Robotics sídlící v Berlíně, je proto vyhledávaným partnerem.

Firma představí na veletrhu EMO Hannover na stánku startupů Spolkového ministerstva hospodářství v hale č. 9 svůj software na míru určený k automatizaci s využitím umělé inteligence. Tento software se uplatňuje například při průmyslovém zpracování obrazu, jako asistenční podpora pro pracovníky ve výrobě a je rovněž součástí autonomních dopravních a inteligentních robotizovaných systémů.

Jdeme s Thomasem Staufenbielem na jeho pracoviště, abychom tématiku lépe pochopili. Typickým výzkumným projektem, na kterém právě pracuje společně s dalšími deseti kolegy, je asistenční systém usnadňující montážní činnosti. Pomocí Augmented Reality je montér informován o následných krocích a nejvhodnějším postupu. „Systém je určený k podpoře pracovníků zajišťujících výrobu a přispívá ke zlepšení kvality produktu,” říká T. Staufenbiel. Zatím není rozhodnuto, jakým způsobem bude asistenční systém realizován, jestli prostřednictvím brýlí 3D nebo pomocí displejů. V rámci výzkumného projektu, který zahrnuje detailní posouzení s následným procesem rozhodování, nyní probíhá jeho vývoj.

Účast ve výzkumných projektech usnadňuje kontakty se zavedenými partnery

„Zajistit si účast ve výzkumném projektu není snadné,“ přiznává Thomas Staufenbiel. Být součástí konsorcia etablovaných firem a mít možnost prokázat své kompetence, se vyplácí.” U asistenčních systémů, které mají uživatelům pomoci, hraje významnou úlohu ochota je akceptovat. Součástí každého projektu jsou výzkumy i v této oblasti.

Dalším vhodným prostředkem k propagaci firmy je účast na veletrzích. Výrobní průmysl je významným cílovým trhem startupu Gestalt Robotics, a proto chce firma využít ke svému zviditelnění účast na veletrhu EMO Hannover 2019. „Chtěli bychom především navázat kontakty s vedoucími vývoje a výzkumu větších výrobních podniků a porozumět strategii potenciálních uživatelů našeho softwaru,“ vysvětluje T. Staufenbiel důvody prezentace na veletrhu EMO Hannover. Firma má už s vystoupením na veletrzích zkušenosti.

Společnost Gestalt Robotics v roce 2016 společně založili kosmický inženýr, odborník v oboru robotizace a expert pro oblast vizí. Původní idea zahrnovala vývoj softwaru pro mechatronické systémy. Postupně přibývala robotizace a spolu s ní kamerové systémy a rozpoznávání obrazu. „Pojem ´Gestalt´ v názvu společnosti znamená vnější formu nebo podobu. Zabýváme se často vjemy, a proto se nám zdál tento název vhodný,“ vysvětluje Thomas Staufenbiel.

Firma v letošním roce počítá s dvojnásobným obratem. „Vzhledem k tomu, že je potřeba takových systémů v průmyslu velká, očekáváme a věříme, že tento trend bude pokračovat,“ prohlašuje T. Staufenbiel optimisticky. K okruhu zákazníků patří především automobilový průmysl, uživatelé robotů, anebo dodavatelé komponent, kteří chtějí racionalizovat výrobu ve svém podniku. Personál podle jeho názoru nepředstavuje velký problém. „Pro mladé lidi jsme atraktivní, protože je naše firma vybudována na solidních základech a naši pracovníci mohou prohlubovat a rozšiřovat své kompetence v rámci různých projektů,“ říká spoluzakladatel firmy Thomas Staufenbiel.

 

Startupy na veletrhu EMO Hannover 2019

Veletrh EMO Hannover se uskuteční 16. – 21. září 2019 pod heslem Smart technologies driving tomorrow’s production! Na největší světový veletrh kovoobrábění přijede do Hannoveru celé spektrum průmyslových uživatelů. Vystavovatelům bude věnována velká pozornost na politické, ekonomické a také mediální úrovni. Inovativní startupy proto na vedoucím světovém veletrhu naleznou účinnou platformu a ideální místo pro navázání kontaktů. Mladé podniky mají na veletrhu více možností, jak se prezentovat. Pokud byly založené nejdéle před deseti lety, mohou vystavovat na společném stánku „Mladé inovativní podniky/Innovation made in Germany. Tento stánek bude vystavovatelům na veletrhu k dispozici díky podpoře Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky (BMWi) a Spolkového úřadu hospodářství a kontroly vývozu (Bafa). Cílem je co nejvíce podpořit mladé podniky a uvádění jejich inovativních produktů a služeb na trh. Smyslem účasti na veletrhu je rovněž posílit aktivity v oblasti vývozu. Další možností, jak se prezentovat na veletrhu, je rezervování pracovního místa v rámci Area Young Tech Enterprise @ EMO Hannover, která proběhne bez podpory spolkové vlády. Zde mohou vystavovat také mezinárodní vystavovatelé. Podmínkou účasti je maximálně pět let činnosti. Všichni se mohou zúčastnit fóra, vyslechnout si přednášky nebo aktivně vystoupit. Součástí veletrhu budou mimoto pitching programy a k dispozici bude velká plocha pro nettworking, navazování a prohlubování kontaktů.

https://www.emo-hannover.de/

Hodnocení článku: