Jste zde

Startupy hledají podporu zavedených firem, ty zase hledají startupy

Na veletrhu HANNOVER MESSE představuje více než 300 mladých společností inovativní produkty a obchodní modely, které mají přilákat potenciální zákazníky a investory.

Průmyslové podniky stále častěji hledají startupy, protože představují podnikavost, inovace, flexibilitu a kreativitu, a zajišťují tak konkurenceschopnost a hospodářský růst. Veletrh HANNOVER MESSE sdružuje mladé a zavedené podniky, aby prozkoumaly možnosti spolupráce a investic. Startupové zóny veletrhu HANNOVER MESSE budou tentokrát v hale 2 a hale 17. Kromě toho se startupy prezentují na státem sponzorovaných skupinových expozicích, národních pavilonech nebo jako jednotliví vystavovatelé.

Například společnost Apollo Green Solutions z německého Kolína nad Rýnem vybavuje komerční budovy platformou pro správu energie, která optimalizuje energetické systémy. Společnost AEInnova ze španělské Terrassy využívá leteckou technologii k digitalizaci Průmyslu 4.0 s minimálním dopadem na životní prostředí. ZeroKey z kanadského Calgary nabízí technologii určování polohy, která je více než 100krát přesnější než standardní systémy. Bytefabrik.AI z německého Karlsruhe vyvíjí intuitivní softwarová řešení založená na umělé inteligenci pro analýzu dat strojů a zařízení.
Pro startupy je důležitou součástí účasti na veletrhu možnost výměny nápadů a networkingu. Přesně k tomuto účelu slouží Industrial Startup Stages v halách 2 a 17 s kombinací pitchů a prezentací. Příkladem jsou panelové diskuse "Příležitosti a výzvy pro startupy v průmyslovém internetu" a "Podnikání a startupový motor", stejně jako hlavní přednášky "Jaké inovace nyní Německo potřebuje jako místo pro podnikání?", "Hrajeme na vítězství: Udržitelná tvorba hodnot s umělou inteligencí" a "Proč nejúspěšnější generální ředitelé světa investují do startupů a proč selhali".
Podle zaběhlých konvencí potřebují startupy velkou podporu od zavedených společností, aby byly úspěšné. Tradiční společnosti se však mohou od podnikatelů a zakladatelů hodně naučit. Nové masterclasses na veletrhu HANNOVER MESSE slouží oběma stranám tím, že podporují vzájemnou výměnu. Například Michael Marhofer, generální ředitel skupiny ifm, hovoří o úspěšné spolupráci mezi startupy a velkými malými a středními podniky.

https://www.hannovermesse.de/event/industrial-startup-stages/for/106944.
 

Hodnocení článku: