Jste zde

Středočeské inovační vouchery podpoří spolupráci firem a výzkumu

Podnikatelské subjekty ze středočeského kraje a výzkumné organizace si prostřednictvím menších projektů ověří schopnost spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.

Středočeské inovační vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci podniků ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli znalostí) z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je založena na transferu znalostí. Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.

Inovační vouchery umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu nemůže zajistit vlastními silami. Výzkumné organizace naopak díky zkušenostem ze vzájemné spolupráce s podnikatelskými subjekty získávají důležitou zpětnou vazbu pro zvyšování relevance a zkvalitňování nabídek svých aktivit a kapacit směrem k firmám, ale i pro další výzkumnou činnost a zkvalitňování výuky.

Na nákladech spojených s poskytnutím služby se podílí Středočeské inovační centrum, spolek dotací ve výši 50 000 až 150 000 Kč, která může tvořit nejvýše 75 % hodnoty zakázky. Žadatel se na pokrytí nákladů podílí nejméně 25 %. Celková alokace finančních prostředků  je 5 000 000 Kč.

Otevření výzvy k podávání žádostí: 18. 1. 2016 – 23. 2. 2016 do 12:00 hod

Realizace spolupráce: duben – říjen 2016

Podrobnosti k výzvě najdete zde.

http://s-ic.cz

Hodnocení článku: