Jste zde

Umělá inteligence při výběru komponent: přetrvává zdravá opatrnost

Výsledky nedávného průzkumu Farnell ukazují, že 86 % respondentů důvěřuje umělé inteligenci natolik, že by ji při výběru komponent pro jejich návrhy nechali hrát alespoň nějakou roli.

Celkové výsledky průzkumu ukázaly, že ačkoliv inženýři se domnívají, že umělá inteligence bude mít v budoucnu stále větší roli při pomoci s výběrem komponent, přetrvávají obavy z úmyslného či neúmyslného zkreslení v systémech umělé inteligence, přičemž někteří konstruktéři uvedli, že by při výběru komponent uměle inteligenci důvěřovali v omezené míře a vybrané komponenty by pak museli podrobit vlastnímu přezkumu. Třebaže většina respondentů vítá doplňkovou pomoc ze strany umělé inteligence, zároveň se domnívají, že lidský fakgtor bude vždy představovat nutnou součást výběrového procesu, a to zejména u systémů kritických z hlediska bezpečnosti a inovativních návrhů.

Mezi zajímavé názory patřily tyto: 
Jeden systémový inženýr v důchodu se nechal slyšet: „Umělá inteligence nedokáže nahradit staré dobré technické výpočty. Umělou inteligencí se zabývám více než 40 let a nyní je kolem ní více řečí než kdy předtím.“ Při konfrontaci s argumentem, že lidé se dopouštějí chyb, ten samý inženýr prohlásil: „Osobně budu raději tolerovat lidské chyby, než se spoléhat na řešení využívající umělou inteligenci, u nichž nemám možnost ověření dat použitých k vyškolení daného modelu s umělou inteligencí.“ Tento názor odráží obavu, že inženýři nebudou schopni plně pochopit, proč konkrétní modul umělé inteligence vybírá konkrétní položky.

Jiný respondent zdůraznil obecně sdílený názor, že umělá inteligence by mohla být užitečnější spíše jako asistent než jako komplexní náhradní řešení. Prohlásil: „Osobně bych si vyhradil právo prověřit vše, co umělá inteligence vybrala. V tomto směru by umělá inteligence sloužila spíše jako jakýsi vylepšený vyhledávač.“ 
Jiný respondent, který byl více nakloněn k používání umělé inteligence, řekl: „Nechápu, proč by umělá inteligence nemohla být plně integrována do procesu výběru komponent. Proces navrhování hardwaru se v zásadě skládá ze vzorců. Je jen otázkou času, než lidé najdou způsoby, jak získat online netlisty a schematická PDF a použít je jako dobrá školicí data pro modely umělé inteligence. Ve skutečnosti je umělá inteligence bude dokonce schopna vylepšit, jakmile budou lepší digitální reprezentace zařízení a toho, co obsahují, ve spojení s telemetrií ze všech subsystémů. Umělá inteligence má k dispozici hlubokou a bohatou studnici zdrojů, ze kterých může čerpat a které jí umožní hlubší porozumění dané problematice. Již dnes existují obecné systémy umělé inteligence, které dokážou zvládnout působivý, i když omezený výběr, dokonce například vytvořit jednoduchý VHDL. Určuje logiku k použití i postup sestavení. Umělá inteligence už za mě píše kód. Mně už jen stačí ho ověřit.“ 
Další pravidelný uživatel umělé inteligence pro výběr komponent přesto vyjádřil pochybnosti o schopnostech umělé inteligence a uvedl, že moduly umělé inteligence se mají stále co učit, a to zejména s ohledem na spolehlivost a to, jak důsledně činit ty nejlepší a nejvhodnější volby.

Cliff Ortmeyer, Global Head of Technical Marketing and Solutions Development ve společnosti Farnell, výsledky okomentoval: „Výsledky našeho průzkumu jasně ukazují, že inženýři začínají chápat, že umělá inteligence může hrát roli důležitého pomocníka při výběru komponent v jejich návrzích, a to zejména v aplikacích, kde se klade důraz na bezpečnost nebo inovace. Se stále rostoucí sofistikovaností modelů umělé inteligence se zdá být jasné, že tyto modely budou ve stále větší míře používány při modelování návrhů, výběr komponent, zkracování cyklů návrhu a zkracování doby uvádění nových produktů na trh.“

Výsledky průzkumu jsou dostupné u společností Farnell

Hodnocení článku: