Jste zde

URBIS The Smart Cities Meetup: energetika, chytrá mobilita i AI aplikace

Veletrh URBIS otevře brány brněnského výstaviště zástupcům municipalit, krajů, start-upů, inovativních firem, inovačních center, univerzit, oborových sdružení, neziskových organizací i široké veřejnosti od 4. do 6. června 2024.

Téma Smart Cities se stává stále důležitější součástí rozvoje českých měst, obcí a regionů. URBIS The Smart Cities Meetup se  v letošním roce připravuje ve spolupráci se čtyřmi ministerstvy a asi desítkou dalších institucí. Všechny důležité aktivity a informace tak budou koncentrovány v jeden čas na jedno místo.

V pavilonu A1 bude na veletrhu URBIS představovat svá řešení přes 60 vystavovatelů z oblasti energetiky, dopravy a dalších služeb a výrobků pro obce, města i komerční subjekty. Mezi vystavovateli se mimo jiné objeví start-upy nabízející uplatnění umělé inteligence při správě obcí, pokrokové monitorování spotřeby energie, různá řešení pro sdílenou dopravu nebo digitalizaci veřejné správy. Seznam vystavovatelů je k dispozici na webu akce URBIS.

Program konference je plný důležitých informací

URBIS The Smart Cities Meetup se skládá kromě výstavní části také z konferenční. Program se věnuje třem oblastem – energetice, dopravě a efektivitě veřejné správy. Hlavní část se uskuteční v Rotundě pavilonu A, pro další odborný program jsou vyhrazena dvě auditoria v pavilonu A1, kde jsou umístěni také vystavovatelé.

Den energetiky
Středeční program v Rotundě bude zahájen blokem o regionální a evropské spolupráci. V 11 hodin začne program věnovaný energetice, ve kterém partneři z několika evropských států seznámí účastníky s platformou NetZeroCities, konceptem New European Bauhaus a dalšími iniciativami v rámci EU mise klimaticky neutrálních a chytrých měst. Od 14 hodin se budou řečníci věnovat komunitní a komunální energetice a od 15:45 energetickému managementu v municipalitách. Obsahem odborného programu v pavilonu A1 bude mix témat souvisejících samozřejmě s energetikou, dále logistikou nebo městským plánováním.

Den dopravy 
Ráno bude program zahájen blokem Krotíme pokročilé dopravní technologie, jehož účastníci se budou věnovat přínosům inteligentních dopravních technologií pro obce a města, praktickým zkušenostem měst s dopravou a autonomní mobilitě. Od 11 hodin se budou řešit proměny center měst a způsobu dopravy v nich. Od 13 hodin bude v rámci širšího programu představen projekt Living Lab vznikající na brněnském výstavišti.  Z odborného programu lze vyzdvihnout česko-rakouskou výměnu zkušeností v oblasti chytré městské mobility a navazující představení start-upů z této oblasti.

 Zástupci municipalit, městských firem, subjektů spolupracujících s municipalitami a akademického sektoru mají v rámci inkluzivního pojetí transformačního ročníku URBIS na základě registrace vstup zdarma.

www.urbismeetup.cz

Hodnocení článku: