Jste zde

Vizualizační software VisionGuard monitoruje nouzové osvětlení

Řídící pracoviště z vývoje Eatonu zajistí dohled až 500 jednotlivých systémů nouzového osvětlení s více než milionem světelných bodů.

Vývojové centrum Eaton v Roztokách u Prahy vyvíjí mimo jiné vizualizační software VisionGuard pro monitorování systémů nouzového osvětlení nebo nástroj pro vzdálenou diagnostiku IntelliConnect pro vzdálenou diagnostiku vozidel.

VisionGuard díky své kapacitě obslouží větší budovy i areály, jako jsou letiště, univerzity, muzea nebo sportovní a průmyslová zařízení, které potřebují zajistit optimální a ekonomický provoz systémů nouzového osvětlení. Výhody má ale i pro malé projekty, a to díky uživatelsky přívětivému zobrazení všech informací o stavu, rozsáhlým funkcím oznámení a mobilní aplikaci pro tablety nebo smartphony.

Od poloviny roku 2021 probíhají v Evropském inovačním centrui Eaton v Roztokách u Prahy také přípravy na rozšíření týmu vývojářů softwaru o skupinu zaměřenou na implementaci sady zákaznických požadavků pro novou generaci vizualizačního softwaru VisionGuard (VG) pro divizi Emergency Lighting. V první fázi byla navázána úzká spolupráce s inovačním centrem Eaton EIIC Pune při vývoji pokročilého inovativního automatizovaného testovacího systému a jeho rozšíření o emulaci dvou dalších typů centrálních bateriových systémů. Systém byl již použit pro testování nové verze VG 3.1.5, která bude brzy k dispozici zákazníkům, a VG 3.2, která bude použita jako základní verze pro vývoj specifických zákaznických funkcí. Další vývoj a testovaní obecné verze softwaru VG 3.x bude rovněž úkolem pro nový tým. Rozšířený tým bude mít k dispozici kompletní testovací prostředí, jehož součástí bude nová laboratoř vybavená vybranými centrálními bateriovými systémy z produkce Eaton a na ně připojenými systémy nouzového osvětlení.

Na obrázku: Laboratoř systémů nouzového osvětlení s centrální bateriovou jednotkou

Nouzové osvětlení vychází ze dvou základních principů nasazení autonomních (SC) a centrálních bateriových systémů (CBS) – dvou základním technologií nouzového osvětlení. Autonomní nouzové svítidlo má vlastní baterii. Za normálních podmínek je trvale napájené z hlavního přívodu. Pokud dojde k přerušení zdroje napájení, převezme tuto funkci integrovaná baterie. Centrální bateriový systém (CBS) napájí nouzová svítidla bez vlastních baterií. Svítidla místo toho automaticky odebírají energii z centralizované baterie v budově, podporované nabíjením, přepínacím zařízením a alarmy, v případě selhání hlavního osvětlení.

Eaton nabízí konzultace a webináře, kde se zájemci dozvědí o rozdílech mezi autonomním a centrálním bateriovým systémem nouzového osvětlení. Zjistí také, jak často by měli provádět test nouzového osvětlení, jaké možnosti testování nabízí a které produkty pro testování nouzového osvětlení jsou nejefektivnější jak z pohledu času, tak ceny.

https://www.eaton.com/cz/cs-cz/support/skoleni-a-seminare/archiv-webinaru.html 
https://www.eaton.com/cz/cs-cz/markets/buildings/how-we-drive-building-efficiency-and-safety/safe-evacuation/evacuate/basics-emergency-lighting-systems/testing-and-battery-options-for-emergency-lighting.html 
www.eaton.com

Hodnocení článku: