Jste zde

Women in Engineering: výsledky průzkumu ukazují překážky i podporu

Zastoupení žen v elektronickém průmyslu je po celém světě stále nízké a ženy se mohou nadále potýkat s různými formami sexismu a diskriminace, ale situace se zlepšuje.

Farnell zveřejnil výsledky druhého ročníku globálního průzkumu Women in Engineering o ženách v technických oborech. Výstupy ukazují, že je potřeba řešit nerovnost a že je důležité, aby bylo se všemi zacházeno stejně. Potvrdilo se také, že zastoupení žen v odvětví elektroniky a elektroprůmyslu je po celém světě stále nízké a že se ženy nadále potýkají s různými formami sexismu a diskriminace.

Průzkum proběhl již podruhé v rámci komunity element14 a kladl si za cíl zjistit bližší informace o zkušenostech, kariérních drahách, širších výzvách a příležitostech žen v elektronickém/elektrotechnickém průmyslu. Cílem globálního průzkumu bylo získat přímé informace od členů, které pomohou odhalit překážky k dosažení rovnosti, a eliminaci diskriminace mezi pracovníky. Pro rok 2022 byl průzkum rozšířeni o otázky týkající se diskriminace, sexismu a rovnosti. Tyto o oblasti byly při analýze výsledků průzkumu z roku 2021 vybrány jako klíčové. 

Dianne Kibbey, Global Head of Community and Social-Media for the element14 Community, k tomu říká: „Výsledky letošního globální průzkumu o ženách v technických oborech jsou silným dokladem kladných trendů v neustálém úsilí o rovnost zacházení se všemi pohlavími. Rozdílné názory panovaly ohledně výzev, kterým ženy v našem odvětví čelí a které by mohly zaměstnavatelům pomoci pochopit, co dobře funguje pro ženy na pracovišti a co by se mohlo zlepšit. Celkově doufáme, že tyto komplexní a reálné poznatky pomohou organizacím po celém světě zavést nové zásady, které vytvářejí lepší pracovní prostředí pro všechny.“

Klíčové poznatky

Klíčové poznatky z globálního průzkumu o ženách v technických oborech zahrnovaly:

 • 70 % respondentů prohlásilo, že by zasáhli proti diskriminaci, když se s ní setkají. Jako největší překážka k takovému zásahu ale byla uváděna nadřazená pozice osoby chovající se diskriminačně. Menší procento respondentů uvedlo, že by nezasáhli, protože diskriminace nebo sexismus jsou součástí firemní kultury.
 • Ženy vyjádřily přesvědčení, že jsou vnímány jako méně technicky zdatnější než muži, ale respondenti mužského pohlaví se s tímto názorem neztotožnili.
 • Muži jako problém uváděli, že ženám „chybí příležitosti ke kariérnímu rozvoji“.
 • Je zřejmé, že se stále objevuje sexismus a diskriminace, ale situace se zlepšuje. 25 % respondentů průzkumu uvedlo, že se v elektronickém/strojírenském průmyslu nikdy se sexismem nesetkali.
 • Mezi další problémy s diskriminací, které uváděly některé ženy, patří kariérní překážky, jim musely čelit jiné ženy, přestože tyto překážky nebyly tak velké, jak je představovali muži. Z letošního průzkumu vyšla jako klíčový faktor sebepropagace žen, a to jak ve spojitosti s diskriminací za to, že neinformují pozitivně o svých úspěších, tak ve spojitosti s vnímáním „agresivity“ při takové činnosti.
 • Obě pohlaví mají podobné názory ohledně rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, avšak platy jsou jednou z oblastí, kde se výrazně neshodnou. U mužů je méně pravděpodobné, že zaznamenají rozdíly v odměňování. Tyto rozdíly zaznamenalo 12 % mužů a naopak více než 40 % žen.
 • Obě pohlaví měla podobné názory na prosazování zásad. Došlo ale ke kombinovanému poklesu nadšení pro iniciativy v oblasti inkluze a diverzity, a to ze 40 % v roce 2021 na přibližně 25 % v roce 2022.
 • Více než polovina respondentů průzkumu uvedla, že je důležité, aby ženy měly k dispozici mentorství a příležitosti k rozvoji. Mentoři jsou považováni za klíčové podporovatele na cestě za úspěchem. Více než tři čtvrtiny žen si myslely, že jim mentorství pomohlo v kariéře.

Úspěšné projekty

Průzkumu se zúčastnila řada úspěšných žen, které v elektronickém/technologickém odvětví dosahují skvělých výsledků:

 • Jedna žena jako svůj významný úspěch uvedla, že se jí povedlo dosáhnout 233 % nárůstu zakázek od zákazníka. Řekla k tomu: „Společnost Google jsem vzala pod sebe jako zákazníka, když jsem pracovala v Inside Sales. Díky usilovné práci, spolupráci na vysoké úrovni a intenzivnímu zaměření na služby s přidanou hodnotou vzrostl během několika let objem zakázek, které mi zadávala, z hodnoty méně než 30 tisíc na 1 milion. Návštěva jejího kampusu a osobní kontakt s jejími techniky během této doby pro mě byly jednou z nejužitečnějších skutečností.“
 • Další žena uvedla: „Dvacet sedm let v technologickém odvětví. Jsem na to hrdá.“
 • „Automobilová společnost BOSCH zavedla můj proces schvalování výrobních dílů (PPAP), když jsem tam byla stážistkou.“

Od všech pohlaví jsme získali skvělou odezvu a všichni povzbuzují ženy, aby si více důvěřovaly, věřily ve své schopnosti a pustily se do náročné práce v konstruktérství. Mezi hlavní faktory, na základě kterých se ženy rozhodují pro kariéru v technologickém odvětí, patří možnost pracovat na různorodých projektech (25 %), příležitost být mezi prvními, kteří se seznamují s novými technologiemi a uvádějí je do praxe (16 %), a kariérní rozvoj (10 %). Faktor flexibility a rovnováhy mezi pracovním a osobním životem byl ženami uváděn mnohem častěji než ve výsledcích z roku 2021 (21 %).

Je potřeba udělat více

Průzkum z roku 2022 odpovídá trendům průzkumu z roku 2021 a zdůrazňuje pozitivní kroky odvětví kupředu, nicméně k odstranění sexismu a zajištění férovosti pro všechny je toho třeba udělat více. Z průzkumu jsme se dozvěděli následující reálné příklady sexismu a diskriminace: 

 • „Na své pozici jsem byla jediná žena a zároveň jsem byla nejlepší, a přesto jsem měla o 20 % nižší výplatu než nejhůře placený muž v týmu.“
 • „Před mou první velkou konferencí mi vedení sdělilo, že abych si koupila dámské oblečení a abych se oblékla ženštěji.“
 • „Bylo mi řečeno, abych se na prezentace nových zakázek výkonnému vedení „oblékala do sexy oděvů.“
 • „Mentor/vyučující na kurzu mi řekl, že jako žena nemám šanci v technologickém odvětví uspět, protože bych musela dosahovat mnohem lepších výsledků než muži.“
 • „Na vedoucí pozice jsou rovnou povyšováni muži, aniž by taková pozice byla předem nabízena všem.“

Globální 8týdenní průzkum společnosti Farnell byl určen lidem všech pohlaví, kteří pracují v odvětví elektroniky a technologií, a byl zahájen při příležitosti mezinárodního dne žen v technologiích (23. června). Většina respondentů letošního průzkumu (75 %) pocházela z Evropy a Severní Ameriky, ale odpovědi přišly také od respondentů z tichomořské oblasti Asie, Střední a Jižní Ameriky, Číny, Středního východu či Afriky. Věkové rozložení respondentů bylo rovnoměrné, zejména v rozmezí od 25 do 54 let (celkem 74 %), a 57 % respondentů mělo více než 10 let zkušeností v oblasti technologií.

www.Farnell.com

Hodnocení článku: