Jste zde

Avnet Insights: Nedostatek čipů posiluje strategické vztahy

Druhý ročník průzkumu Avnetu přináší realistický pohled na současnou situaci na trhu i na možnosti, jak se jí co nejlépe přizpůsobit.

Po několika letech narušení dodavatelského řetězce a nejistoty inženýři posilují své strategické vztahy s partnery, jako jsou distributoři, protože se snaží zmírnit dopady změn globálního trhu s komponentami. Druhý výroční průzkum Avnet Insights, který sleduje trendy v odvětví elektroniky a součástek, zjistil, že inženýři a vývojáři hledají možnosti aby své produkty uvedli na trh. Mezi hlavní nástroje patří tvorba zásob, využívání kompatibilních součástek i spoléhání na dobré vztahy se svými dodavateli.

Klíčové poznatky z roku 2022:

  • Po více než dvou letech výpadků mají respondenti na trh polovodičů opatrný výhled. Když se podíváme zpět na minulý rok, více než polovina říká, že nedostatek součástek se od roku 2021 zhoršil (59 %).
  • Obavy se týkají spíše pokračujícího nedostatku než celkových tržních podmínek. Více než tři čtvrtiny (79 %) respondentů uvedlo, že je nejvíce znepokojuje dostupnost komponent, ve srovnání s 18 %, kteří zaznamenali měnící se tržní podmínky.
  • Roste důležitost strategie vývoje z závislosti na možnostech dodavatelského řetězce. . Téměř čtvrtina (23 %) vývojářů začala testovat a kvalifikovat více dílů, které flexibilně splňují požadavky v rané fázi procesu návrhu. Organizace navíc upravují své strategie dodavatelského řetězce tak, aby vytvořily vyrovnávací zásoby (23 %) a prodloužily smlouvy o dodávkách (21 %).
  • Při pohledu do budoucna se většina připravuje na neustále rostoucí ceny (29 %) a ještě delší dodací lhůty (26 %).
  • Regionálně jsou však patrné známky optimismu. Více než třetina respondentů z Asie hodnotí svůj pohled na trh jako slušný, dobrý nebo vynikající (36 %).

Na vyváženém trhu jsou na prvním místě ceny, dodací lhůty a zásoby.

Tři čtvrtiny (74 %) respondentů uvedly, že přístup k elektronickým součástkám byl velmi významnou výzvou i stálým tématem a následné frustrace narůstají. Většina respondentů poukazuje na znepokojení z vyšších cen a zpožděné výrobní plány, přičemž 8 z 10 uvedlo, že se situace zhoršuje. Téměř třetina(29 %) očekává další zvyšování cen a prodloužení dodacích lhůt (26 %). 
Komponenty nejvíce ovlivněné nedostatkem byly programovatelná logika a MCU. Na otázku, jak změnila dostupnost, téměř tři čtvrtiny uvedly, že se zhoršila u obou kategorií (74 % každá) a to více než u jiných kategorií.

„Náš druhý každoroční průzkum Avnet Insights ukazuje, že zatímco se inženýři snaží definitivně vymanit z posledních několika let výpadků, obnova nebude lineární a místo toho bude silně záviset na odvětví, pro které je projekt navržen,“ řekla Peggy Carrieres. Viceprezident pro podporu prodeje a rozvoj dodavatelů, Avnet. "Nicméně tato zjištění také podtrhují, jak se tito inženýři spoléhají na průmyslová partnerství při vytváření kreativních cest vpřed."

Inženýři hledají rady ohledně flexibility návrhu a plánování dodavatelského řetězce.

Řada respondentů se nyní soustředí na zajištění flexibility svých návrhů od samého začátku, čímž se otevírá prostor pro designové služby distributorů. Zatímco někteří vyčkávají (23 % respondentů v EMEA uvedlo, že jsou ochotni odložit uvedení produktů, aby překonali obavy z nedostatku), nejoblíbenější taktika vývojářů, jak obejít současné problémy, je založena na přístupu k vývoji. Vývojáři častěji sahají k použití pin-to-pin kompatibilních dílů (25 %), přepracování desek (25 %) a použití alternativ typu drop-in (25 %). Pokud jde o proces návrhu, 25 % shání schválené součástky u více výrobců, zatímco 23 % testuje a kvalifikuje alternativní díly v rané fázi procesu návrhu. Další vývojové strategie zahrnují hledání alternativních zdrojů dílů (35 %) nad rámec aktuálně schváleného seznamu dodavatelů pro  organizaci (23 %). 

Celková čitelnost, transparentnost a agilita dodavatelského řetězce, byly pro zákazníky klíčovými faktory během nedávných výpadků. Společnost Avnet Insights zjistila, že mnozí obracejí svou pozornost na vytváření rezervních zásob (23 %), zatímco jiní se snaží uzavřít dlouhodobé smlouvy o dodávkách (21 %) a zlepšit vztahy se svými distributory (19 %).

„Vztahy mezi inženýry a distributory se neustále vyvíjejí a jsou cyklické a právě teď jsme svědky zvýšeného porozumění hodnotě, kterou distribuce as ní související služby mohou přidat uprostřed dlouhodobé nejistoty,“ dodal Carrieres. „Inženýři a produktoví designéři, kteří se opírají o služby vývojových distributorů, budou nejen připraveni uspět v současném prostředí, ale budou mít také dobrou pozici, aby zvládli jakékoli potenciální budoucí problémy, kterým může průmysl a technologie  čelit.“

Zákaznický průzkum Avnet Insights byl proveden mezi n=1605 globálními inženýry. Regionálně pocházeli respondenti z Ameriky, EMEA, Asie a Japonska. Průzkum probíhal online od 6. do 23. září 2022 pomocí globální zákaznické databáze společnosti Avnet.

https://www.avnet.com/wps/portal/us/resources/research/avnet-insights/ 

Hodnocení článku: