Jste zde

Congatec přebírá Real Time Systems, má jasnou vizi

Dvě firmy ze sousedního Německa, společný cílový trh, společná vize, ale rozdílné kompetence – to je předpoklad pro fůzi.

Congatec, firma, o které profesionálové z oblasti embedded počítačů jistě vědí, umí navrhnout špičkové a výkonné moduly pro vestavbu do zařízení. Doménou Real Time Systems je virtualizace, real-time systémy a síťová spolupráce počítačů, tedy software. Portfolio obou firem nabízí ideální kombinaci pro Industrial IoT a Průmysl 4.0. Zákazníkům z oborů robotiky, automatizace, strojírenství, dopravy nebo lékařské techniky dokážou společně nabídnout unikátní systémy.

Spojení vystihuje náladu na německém trhu. Průmyslové firmy, kterým se nyní mimořádně daří, začínají masivně investovat do technologií s výhledem na další 4 roky. To znamená, že pro plné nasazení průmyslového internetu věcí potřebují mimo jiné zlepšit komunikační a senzorové sítě stávajících výrobních zařízení, která zdaleka nejsou na odpis.

Jednou z metod, jak tuto vizi naplnit, je právě virtualizace. Hypervisor, neboli virtual machine monitor, umožňuje podstatně zvýšit výkon jakéhokoli procesoru, například hojně využívaných vícejádrových x86. S pomocí virtualizace lze změnit operační systém, původnímu procesoru nechat jen komunikační funkce pro obsluhu senzorů a velké výpočty přenechat jinému stroji.

RTS Hypervisor je zajímavý tím, že nabízí vlastní real-time komunikační protokol, nezávislý na dalších RTOS nebo klasických OS. Real time v tomto případě znamená garantovanou latenci přenosu pod 0.00 μs v chráněném módu. RTS přitom svůj VMM umí spustit v podstatě na jakémkoli hardware.

Zajímavým příspěvkem Real Time Systems je také řešení bezpečnosti pro IoT. Pro virtuální stroje nabízí dedikovanou bezpečnostní bránu, která obstará funkce firewallu, antivirové ochrany i routingu pro řízené stroje.

https://www.real-time-systems.com/
https://congatec.com

Hodnocení článku: