Jste zde

Digitalizaci nepotáhne průmysl, ostatní sektory jej předeženou

Cílovým trhem robotů v ČR bude logistika, výroba potravin, léčiv a další sektory, které pandemie nebrzdí. Sem patří mimo jiné distribuční kanály pro e-komerci, které očekávají, že přesun nákupů do online prostoru dále poroste.

Občas se stane, že informace z různých stran do sebe zapadnou a společně vytvoří nový obraz situace nebo mají zajímavý kontext. Když vezmeme ty, které máme k dispozici a týkají se digitalizace a automatizace výroby, politicky řečeno Průmyslu 4.0, vykreslí nám cestovní plán pro nový normál.

Zde jsou strohá fakta:

  • V roce 2019 patřila ČR na 15. místo na trhu průmyslových robotů
  • V roce 2020 trh průmyslových robotů zaznamenal propad o 5,9%
  • Zpracovatelský průmysl a výroba v ČR hodnotí výhled digitalizace opatrně.

Odvětví, u nichž v ČR probíhala automatizace před pandemií pomaleji, nyní svůj náskok dohánějí. Nejvíce zrychlí digitalizaci a automatizaci finanční sektor, pojišťovnictví, prodej nemovitostí (24 %), vyčkávat bude 7 %. V důsledku krize zrychlují digitalizaci své činnosti, zejména administrativních funkcí a kontaktu se zákazníky. 11 % firem působících v odvětví stavebnictví hlásí, že digitalizaci zrychlí a 9 % hlásí, že bude vyčkávat. Zástupci zpracovatelského průmyslu a výroby budou spíše vyčkávat (13 %), zrychlovat digitalizaci předpokládá 8 %. Maloobchod je z hlediska digitalizace nejvíce konzervativní – pouze 4 % firem bude v důsledku krize digitalizaci zrychlovat, 11 % bude vyčkávat.

„U odvětví, která byla krizí zpočátku zasažena nejsilněji, včetně výroby, stavebnictví a maloobchodu, je situace nejednoznačná. Některé firmy se rozhodly pro automatizaci a digitalizaci, aby se rychle přizpůsobily nové situaci. Jiné se rozhodly počkat, jak se bude situace dále vyvíjet, a své plány pozastavily,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup ČR, která mezi firmami průzkum organizovala.

Z druhé strany je nepochybné, že digitalizace průmyslu rostla i v minulých letech. Podle zprávy Mezinárodní Federace Robotiky (IFR) patří Česká republika mezi 15 největších robotických trhů na světě. Asociace IFR uvedla, že v roce 2019 patřily v ČR mezi segmenty s nejrychleji rostoucím počtem instalovaných robotických zařízení tyto:

  • Kontrola kvality, testování - 10% roční růst instalací robotů v roce 2019
  • Manipulační operace pro paletizaci - 15% růst
  • Manipulační operace pro balení a přemisťování -  36% růst
  • Manipulační operace pro zpracování materiálu - 47% růst
  • Montáž - 14% růst

Mezi TOP 15 trhů robotiky se Česká republika dostala v době, kdy celosvětový trh jevil známky nasycení. Rok 2020 potom podle zprávy Interact Analysis zaznamenal propad o 5,9% a na Evropu dolehl ještě více -prodej robotů klesl meziročně o 11%. Zotavení bude trvat několik let.

Pro trh průmyslových robotů v České republice je tento výhled na situaci po pandemii rozporuplný. Zdá se, že sektory, které byly zasaženy více, pochopily digitalizaci jako příležitost. Tím, že byly ze dne na den postaveny před současnou situaci, se budou snažit z ní vytěžit maximum. Průmysl, zasažený relativně nejméně, jede dál svojí setrvačností a s nadsázkou se dá říci, že čeká, jak hluboko dopadne.

Cílovým trhem robotů tak v nejbližší době bude pravděpodobně logistika, výroba potravin, léčiv a další sektory, jejichž výkon roste. Sem patří mimo jiné distribuční kanály pro e-komerci, které očekávají, že přesun nákupů do online prostoru dále poroste. Digitalizace a prosazení vize průmyslu 4.0 se paradoxně dříve než v průmyslu dočkáme jinde. 

https://www.interactanalysis.com/download/the-industrial-robot-market-march-2021-report/ 
https://ifr.org/ifr-press-releases/news/record-2.7-million-robots-work-in-factories-around-the-globe
https://www.manpowergroup.cz/pruzkumy/

 

Hodnocení článku: