Jste zde

EMO Hannover 2023 má zájem i o české firmy

Pořadatel veletrhu EMO, Svaz německých výrobců obráběcích strojů VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken), zve k účasti české firmy a je přesvědčen, že tento přední veletrh může významně přispět k pokroku průmyslu v České republice.

Investice do dopravy a skladování mají podpořit hospodářský rozvoj. Energetická krize také podporuje projekty zaměřené na vyšší energetickou účinnost a alternativní zdroje energie. Oxford Economics, partner VDW pro prognózy, očekává v České republice v letošním roce investice nejvýznamnějších odběratelských odvětví pro obráběcí stroje ve výši 8,7 miliard eur. Nejvíce peněz poplyne do tuzemského automobilového průmyslu. „Pro uvedené záměry je moderní výrobní technologie přímo i nepřímo nesmírně důležitá. Na veletrhu EMO Hannover mohou odpovědní zástupci českého průmyslu, státní správy a institucí na podporu investic získat konkrétní informace o tom, jaké technologie lze využít pro realizaci plánovaných projektů,“ vysvětluje Martin Göbel. Na posledním veletrhu EMO Hannover v roce 2019 využilo této možnosti více než 2 000 českých odborníků.

Hlavním heslem letošního ročníku veletrhu EMO Hannover je „Innovate Manufacturing“. Na jedné straně popisuje výzvu zákazníkům, aby investovali do nových technologií. Na straně druhé motivuje výrobce k představení jejich nejnovějších inovací a řešení.

Future of Connectivity osloví i experty z oboru elektroniky

Konferenční blok The Future of Connectivity se zabývá trendy v oblasti průmyslu 4.0, průmyslového internetu věcí (IIoT), digitálních obchodních modelů, prediktivní údržby, strojového učení, konektivity, interoperability a umělé inteligence, aplikací rozšířené a virtuální reality. IT a softwarové inženýrství jsou dnes klíčovými faktory pro výrobní technologie, data mining je příležitostí pro nové obchodní modely. Konektivita je základem pro vertikální propojení v továrně a kromě toho i pro horizontální propojení s dodavateli a zákazníky v rámci hodnotového řetězce. EMO Hannover 2023 představí obojí, a nabídne tak nové zaměření veletrhu na IoT ve výrobě. „Chceme tím spojit všechny aspekty digitální továrny,“ říká Martin Göbel z VDW.

Důležitým základem pro propojení jsou otevřené standardy rozhraní pro komunikaci mezi různými stroji, zařízeními a softwarem.  Již několik let se prosazuje vývoj globálního jazyka výroby na bázi OPC UA, který je mezinárodně znám a propagován pod značkou umati. Na celém světě se těší velkému zájmu. TOS Varnsdorf je partnerem z České republiky. Na veletrhu EMO Hannover 2023 předvede naživo s různými výrobci a systémy, jak funguje propojení od výrobní haly až po IT strukturu, a ukáže, jak lze pomocí dat optimalizovat výrobu.

Výrobní technologie stojí uprostřed procesu průmyslové transformace, ale jsou také součástí řešení. To je téma takzvaných Future Insights (vhledů do budoucnosti) na veletrhu EMO Hannover 2023. The Future of Business (budoucnost podnikání) se zaměřuje na nové trhy, nové obchodní modely, příležitosti a potenciály inovační kultury v podniku, zavádění agilních metod a rozvoj metodických znalostí, změny ve strukturách a způsobech práce. V tomto ohledu je veletrh EMO Hannover významnou znalostní platformou nejen pro technologie, ale také pro organizaci, strategie a metody ve firmách.

A nakonec oblast The Future of Sustainability in Production (budoucnost udržitelnosti ve výrobě) se zabývá začleněním udržitelnosti, jednoho z nejpalčivějších problémů současnosti, do plánování investic. „Na veletrhu budou představeny preventivní přístupy, řešení a koncepty pro výrobu šetrnou ke zdrojům a neutrální vůči klimatu a pro plánování továren, pro oběhové hospodářství ve výrobě, pro kruhovou tvorbu hodnot, pro energeticky účinnou výrobu, pro udržitelné dodavatelské řetězce a pro bezpečný design pracovišť,“ popisuje Martin Göbel přínos veletrhu EMO Hannover. Kromě řady jednotlivých vystavovatelů, kteří představí řešení v této oblasti, se oblast Future of Sustainability in Production bude také podrobně zabývat výrobou a propojí přístupy z vědy s praktickou realizací. V centru pozornosti bude energetická účinnost, dosud spíše opomíjené téma, které však skrývá velký potenciál.

Celkem je zatím přihlášeno více než 1 500 vystavovatelů ze 43 zemí. Z České republiky je aktuálně přihlášeno 19 firem. Čeští návštěvníci zde najdou také mnoho firem z nejvýznamnějších dodavatelských zemí.

Pro čtenáře Hw.cz jsou připraveny také permanentní vstupenky zdarma!

https://emo-hannover.com/

Hodnocení článku: