Jste zde

Konference Energie pro budoucnost XX

Konference je určena širší odborné a zainteresované veřejnosti pro přiblížení témat souvisejících se zásobováním energií. Mezi zvanými posluchači jsou odborníci, jejichž profesí je tato témata uvádět do praxe, dále zástupci veřejné správy, společnosti sdružené v hospodářských komorách a návštěvníci a vystavovatelé veletrhu AMPER 2017.

Na programu konference jsou otázky dopravy energie z místa výroby do místa spotřeby s důrazem na předcházení a řešení rizikových situací, stejně jako na efektivnost ve stadiu přenosu i spotřeby.

  • řízení provozu a možnosti snižování ztrát přenosových a distribučních sítí,
  • technická zařízení přenosových a distribučních soustav,
  • úloha elektroenergetických sítí v integraci obnovitelných zdrojů a rozvoje inovací,
  • měření, monitorování a zajištění kvality elektřiny během přenosu a na straně spotřebitele,
  • management energií,
  • úsporná řešení při nakládání s energiemi na straně uživatele (pohony, osvětlování, klimatizace apod.),
  • souvislosti digitalizace a efektivity.

Prezentace přinesou profesní pohledy na otázky technických zařízení přenosových a distribučních soustav a řízení provozu přenosových a distribučních sítí s cílem dosáhnout co největší efektivnosti. Důležitá je úloha těchto sítí v integraci obnovitelných zdrojů a rozvoje inovací. Jedním ze základních předpokladů efektivního využívání elektrické energie je její měření a monitorování a zajištění kvality elektřiny během přenosu a posléze na straně spotřebitele. Na to úzce navazují úsporná řešení při nakládání s energiemi na straně uživatele, tedy technická opatření v oblasti pohonů, osvětlování, klimatizace apod.). K zásadním tématům konference patří také to, že provoz energetických sítí a management energií vyžadují opatření, která jim zajistí odpovídající ochranu před nežádoucími řídícími zásahy zvenčí – tzv. kybernetickou bezpečnost.

Konference je součástí doprovodného programu veletrhu AMPER 2017.

Účast na konferenci se vstupem na veletrh je po předchozí registraci bezplatná.

Program konference a on-line registraci naleznete na: http://www.odbornecasopisy.cz/seminare-konference/energie-pro-budoucnost-xx--77

Hodnocení článku: