Jste zde

Innovation Experts tentokrát na téma bezpečnosti, produktivity a snižování nákladů

V nejnovějším dílu 2. řady podcastů Farnell se zástupci ABB zúčastnili diskuse o tom, jak podniky mohou využít prostředí průmyslu 4.0 k dosažení významných zlepšení v oblastech zvyšování bezpečnosti, produktivity a snižování nákladů.

Farnell uvedl pátý díl své nové globální řady podcastů The Innovation Experts. Toto poslední pokračování představuje ABB, celosvětově známého dodavatele technologií robotizace, automatizace a digitalizace strojů. Ve druhé řadě se o své názory podělili přední odborníci, kteří nám poodhalili současné trendy, výzvy, produkty a řešení umožňující globální přechod a přijetí průmyslu 4.0 a urychlující inovace v oblasti průmyslového internetu věcí (IIoT).

Zástupci ABB v tomto novém dílu umožnili podrobné nahlédnutí do obsáhlého programu digitalizace. ABB postupně zaváděla nový software a nové výrobní systémy do svých stávajících výrobních linek a zároveň tuto technologii také uplatňovala v celém hodnotovém řetězci s cílem zvyšovat transparentnost a přehlednost veškerých procesů na úrovni koncových zařízení. V prosazování inovací pokračovala ABB formou zavádění robotů a automatizovaných naváděných vozidel za současného využívání snímačů k zaznamenávání dat na úrovni jednotlivých strojů za účelem jejich následného zpracování v cloudovém prostředí a rychlého zpřístupnění oprávněným uživatelům v celém světě.

Massimiliano Cifalitti a Fabio Monachesi ze společnosti ABB hovoří o tom, jak průmysl 4.0, podle jejich názoru, podněcuje technologickou revoluci, a uvádějí příklady ze skutečné praxe, aby názorně ukázali, jakých významných zlepšení lze dosahovat v oblastech zvyšování bezpečnosti a produktivity a snižování nákladů. Jsou však zajedno v tom, že se nejedná pouze o technologii. Průmysl 4.0 souvisí také s navazováním partnerských vztahů se správnými osobami, které sdílejí společný cíl, jímž je zvyšování produktivity takovým způsobem, který je bezpečný a ekologicky udržitelný. Přitom je kladen důraz na to, že podniková odpovědnost se stává klíčovým pilířem nové průmyslové epochy.

Simon Meadmore, zastávající funkci Vice President of Product and Supplier Management ve společnosti Farnell, k tomu dodal: „Poslední díl našeho podcastu poskytuje přehled o strategii a taktice společnosti ABB při uplatňování zásad průmyslu 4.0 v jejích vlastních výrobních provozech s cílem dosahovat vynikajících výsledků. Velký výrobní závod společnosti ABB v italském městě Frosinone je považován za Maják – pod tímto názvem je totiž italským ministerstvem pro hospodářský rozvoj udělováno ocenění, které získal i tento závod jako uznání za svoji průkopnickou činnost v oblasti průmyslu 4.0. V tomto dílu budou mít naši posluchači příležitost zjistit, jakým způsobem lze dosahovat významných zlepšení nejen v oblastech produktivity, efektivity, bezpečnosti, snižování množství odpadu.“

Nové díly podcastu The Innovation Experts, vydávané v pravidelných časových intervalech, pokrývají hlavní témata, jakými jsou návrh inteligentní továrny, síla automatizace, předvedení návratnosti investic vynakládaných při zavádění řešení souvisejících s průmyslem 4.0 a mnohem více. Všechny dosavadní díly podcastu 2. řady nyní naleznete v centru technických zdrojů společnosti Farnell. Odvysílány již byly tyto díly:

  • 1. díl: Upgrading to Industry 4.0 using new and existing measurements – Úvodní díl druhé řady je zaměřen na to, jak si mohou procesní a výrobní společnosti osvojit principy průmyslu 4.0 pomocí digitalizace. Kevin Goohs ze společnosti Omega Engineering diskutuje o inovativních způsobech modernizace stávajících systémů výroby pomocí kritických řešení, jako jsou snímače a nové digitální chytré sondy, pro zachycení informací v reálném čase na úrovni výroby. Společnosti získají poznatky o monitorování, řízení procesů a o způsobech, jak lze identifikovat nové mechanismy pro dodávání a analýzu velkých objemů dat, a také o tom, proč je důležité provádět hodnocení pilotních projektů před provedením plné systémové instalace.
  • 2. díl: Aligning sustainability, business strategy and partnerships with Industry 4.0 – Zástupce společnosti Schneider Electric se v tomto dílu exkluzivně podělil o svůj pohled na inovativní přístup své společnosti k vývoji nových technologických řešení pro IIoT, včetně způsobů, jakými jsou klíčové poznatky předávány přímo zákazníkům. Podle Marka Yeelse zastávajícího funkci Vice President Industrial Automation pro Velkou Británii a Irsko, je tajemstvím k pokročilému zavedení průmyslu 4.0 zapojení strategických partnerů, kteří dokáží podnikům pomoci při vytváření plně optimalizovaných provozních objektů. Technici a správci továren budou schopni činit chytřejší, často autonomní rozhodnutí, která mohou zefektivnit procesy a značně urychlit úspěšnou digitální transformaci.
  • 3. díl: Integration is the gateway to unlock Industry 4.0 – Zástupce společnosti Advantech nám vysvětlí, proč je právě integrace bránou umožňující plné využití technologických možností průmyslu 4.0. Matt Dentino, zastávající v této společnosti funkci Industrial Internet of Things Channel Manager pro Severní Ameriku, vysvětluje, jak dlouhodobé zásady zahrnující otevřenou architekturu ovlivnily přístup společnosti k integraci majetkových položek, správě energií, digitální transformaci a sledování a analýzám v reálném čase. Posluchači se dozví o potřebě strategického obchodního partnerství a důležitosti zapojení nové generace techniků, protože pouze takto si bude možno udržet konkurenceschopnost v neuvěřitelně rychle se měnícím světě průmyslu 4.0.
  • 4. díl: Achieving process automation with design and analytics – Společnost Eaton předvádí, jakým způsobem mohou podniky dosahovat potřebné úrovně optimalizace procesů pomocí inovativních konstrukčních řešení a analýz velkých objemů dat. Tyto postupy podnikům umožňují předpovídat potřeby, získávat informace umožňující inteligentnější přijímání rozhodnutí a vytvářet předpoklady pro dosahování nových úrovní efektivity. Alexandra Rangel, která ve společnosti Eaton zastává funkci National PowerXpert Application Engineer, poodkrývá jednak výzvy, kterým podniky musí čelit při osvojování zásad průmyslu 4.0 a při budování optimálně fungujících digitálních výrobních provozů, a jednak prospěch, který tyto podniky mohou získat. V souvislosti s pokrokem dosahovaným v oblasti nových technologií zdůrazňuje Alexandra důležitost existence vhodné strategie při poskytování podpory organizacím na jejich cestě k průmyslu 4.0.

Podcast The Innovation Experts je volně dostupný na všech hlavních podcastových platformách včetně Spotify a Apple Podcasts. Závěrečný díl 2. řady představí společnost Red Lion Controls.

Pátý díl podcastu, kde byl naším hostem zástupce společnosti ABB, je nyní dostupný v centru technických zdrojů společnosti Farnell. 

Hodnocení článku: