Jste zde

Instantní 5G podle AWS

AWS Private 5G slibuje rychlé nasazení privátních 5G sítí ve firmách, včetně zajištění celého provozu rádiové sítě a konektivity. A jako vždy u Amazonu s jednoduchým cenovým plánem.

Jednou z novinek, představených na konferenci re:invent Amazon Web Services, je AWS Private 5G. Zatímco u většiny cloudových služeb AWS jsou zákazníci zvyklí spoléhat se plně na vlastní IT prostředky a v AWS zpracovávat pouze data a využívat služby, AWS Private 5G počítá i s dodávkou potřebného hardware a software. Zákazník si objedná 5G síť pro určitý počet zařízení a AWS dodá a udržuje technologii buněk, servery, jádro 5G a software pro rádiovou přístupovou síť (RAN) včetně modulů identity předplatitele (SIM karty a eSIM profily). AWS Private 5G automatizuje nastavení a nasazení sítě a škáluje kapacitu na vyžádání tak, aby podporovala přidávání zařízení a rostoucí provoz v síti. Cenový model přitom počítá pouze s platbami za kapacitu sítě a propustnost.

AWS předpokládá, že 5G v tomto provedení najde zákazníky zejména tam, kde je potřeba připojit více zařízení a nákladově efektivně shromažďovat a přenášet data s větší flexibilitou a spolehlivostí, než nabízejí současné kabelové a bezdrátové síťové technologie. Tomu vychází vstříc i cenový model, postavený na pronájmu bez vstupních investic. Jednou z výhod, kterou AWS akcentuje, je také to, že dodávaný hardware a software pro 5G síť má zajištěnou plnou kompatibilitu a interoperabilitu, takže spuštění sítě je záležitostí několika dní. Stejně jednoduché má být i případné zvyšování kapacity sítě. 
Pro připojení zařízení k privátní síti zákazníci jednoduše nasadí SIM karty dodané AWS do svých zařízení. AWS Private 5G se integruje s AWS Identity and Access Management (IAM), což umožňuje správcům sítě přímo řídit, ke kterým zdrojům mají mobilní zařízení přístup v jejich soukromých mobilních sítích. Zákazníci mohou začít s malými sítěmi s menším počtem zařízení využívajících AWS Private 5G, analyzovat potřeby sítě a následně přidávat buňky a zařízení. Vše potřebné dostanou oipět od AWS, na straně zákazníka tak plně odpadá starost o kompatibilitu jednotlivých prvků, jejich vzájemnou komunikaci, software i zabezpečení.

AWS stejně jako u dalších služeb předpokládá, že přímými zákazníky budou vedle korporací také integrátoři, kteří budou AWS Private 5G nasazovat u svých zákazníků. Sem budou patřit i dodavatelé průmyslových technologií, kteří raději než složitou spolupráci s IT oddělením  firmy nebo vlastníka areálu dodají ke své flotile strojů nebo robotů i vlastní 5G síť. Ta bude lépe reflektovat požadavky na bezpečnost, propustnost a latenci pro citlivé technologie, nebo jednoduše vyřeší komunikaci autonomních vozidel v logistickém provozu.

https://aws.amazon.com/private5g/

Hodnocení článku: