Jste zde

IoT HUB umožní testování sítě LoRA

CRA IoT HUB seznámí zájemce s IoT sítí Českých Radiokomunikací postavenou na platformě LoRa, reálnými projekty i možnostmi využití. K dispozici jsou prostory v sídle CRA v Praze na Strahově i virtuální webová aplikace. Je také jasno, jak to bude s certifikacemi.

CRA se i nadále chtějí výrazně profilovat v rámci rozvoje IoT.  Vychází ze infrastruktury v celé ČR, která jim umožňuje pružně reagovat na potřeby pokrytí sítí prakticky kdekoliv. Na základě zkušeností a zájmu o projekty IoT, které CRA zrealizovaly v minulém roce – soutěže Czech IoT Summer Jam a CRA IoT Hackathony, tak nabízí další prostor pro seznámení se odborné veřejnosti i potenciálních obchodních partnerů s technologiemi a možnostmi rozvoje a reálného využití internetu věcí.
IoT HUB má přivést zájemce o technologie, ukázat jim, jak je možné IoT využít, jaké jsou možnosti sítě LoRa a je to i prostor pro další nové realizace a spolupráci. Dostanou zde prostor nápady, které by možná jinak zůstaly jen na papíře.

Iot HUB

V prostorách CRA IoT HUBu v Praze na Strahově si zájemci mohou prohlédnout a vyzkoušet IoT senzory a moduly určené pro síť LoRa, kterou CRA provozují. Na místě uvidí konkrétní příklady využití – například data ze senzorů, které snímají teplotu, vlhkost, detekují pohyb, mapují polohu apod. Dveře IoT HUBu mají otevřené i vývojáři, kteří pracují na vývoji vlastních senzorových řešení a před procesem certifikace mají zájem svoji technologii vyzkoušet. Na základě registrace ve webové aplikaci na adrese pripoj.me/hub mohou uživatelé otestovat využití nepřetržitě proudících dat ze sítě LoRa pro své vlastní projekty a aplikace.  Na základě této registrace a přihlášení si také mohou objednat návštěvu CRA IoT HUBu v Praze na Strahově, kde jim, kromě ukázek konkrétních případů k využití, budou k dispozici i development kity a nástroje pro testování jejich systémů a aplikací a také lidé, kteří s nimi mohou jejich konkrétní případ využití řešit. Vývojáři sw aplikací pak mohou využít demonstrační data, poskytovaná z čidel, které již v rámci sítě LoRa fungují – jedná se například o měření teploty, vlhkosti, detekci pohybu, mapování polohy a podobně.

Prostor pro vývojáře

České Radiokomunikace očekávají, že IoT HUB bude využíván také vývojáři samotných zařízení pro síť LoRA. Již předem je jasné, že tato spolupráce bude mít pouze konzultační úlohu. Certifikaci, potřebnou pro jakékoli zařízení v síti LoRA, budou poskytovat výhradně autorizované laboratoře LoRA aliance. Pro české vývojáře tak bude nejlepší obrátit se na firmy 7layers nebo IMST v Německu, kde certifikaci zajistí i TÜV Rheinland Group, kde mají i LPWAN-Team . Celý proces i požadavky jsou dobře popsány na stránkách LoRA Aliance https://www.lora-alliance.org/Products/Certification-Overview a https://www.lora-alliance.org/Products/Certification-FAQ
I když to na první pohled vypadá, že certifikace v zahraničí bude pro řadu vývojářů překážkou, lze se na to dívat i opačně. Jediná certifikace zajistí produktu přístup produktu na trhy v celé Evropě, kde poskytovatelé služeb LoRA akceptují stejné certifikáty.

Hotová řešení mají také zelenou

Jednotný proces certifikace pro celý Evropský trh také zjednodušuje využití existujících zařízení s LoRA RF funkcemi, jako jsou elektroměry, vodoměry a další přístroje od zahraničních výrobců. Mají-li certifikaci pro evropskou loRA síť, CRA tuto certifikaci akceptují a není nutný žádný proces lokální recertifikace. Zde se otevírá velký prostor pro firmy, které již svoji službu mají a bezdrátová komunikace představuje další metu pro její rozšíření. Řada technologií, zejména pro B2C trh je již v Evropě vyvinuta, zařízení jsou vyráběna a jejich cena je v řádu desítek dolarů za kus. Není tedy třeba hledat cesty vývoje, ale spíše hledat produkt, který splňuje potřebné parametry.

Pokrytí a projekty LoRA

CRA svou vlastní IoT síť postavenou na platformě LoRa stále rozšiřují. Aktuálně pokrývá krajská města a nově přibývá pokrytí na úrovni okresů: aktivní je již síť v okolí měst Mladá Boleslav, Kolín, Frýdek Místek a v následujícím období budou pokryta i další. CRA plánují do rozvoje v této oblasti investovat v průběhu roku 2017 desítky milionů korun. Mimo jiné připravují i spuštění IoT cloudu, který by měl sbírat data ze všech platforem, na kterých bude internet věcí provozovaný.

Současné pilotní projekty Radiokomunikací pokrývají asi 70 různých aplikací, ve kterých jsou zapojeny stovky čidel. I zde se projevuje obchodní zkušenost firmy a vedle komerční sféry již nyní testují i nasazení systémů pro chytrá města (dohled sítí, veřejného osvětlení, parkování nebo odpadového hospodářství), environmentální služby (sledování klimatu, emisí, meteorologické služby atd.) a pro utility, typicky obsazené dálkovými odečty měřidel.

www.cra.cz
www.pripoj.me
www.lora-alliance.org

 

Hodnocení článku: